bild
Volym

[Diverse handlingar angående J.A., Ida och Frans Gustaf Unman]

Johan August Unmans papper

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0734/VI/7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/blqNYBKmWqMUygFTtQ3Xo5
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkning1) Prästbetyg för J.A. Unman.
2) Avskrifter rörande tryckfrihetsåtalet mot J.A. Unman i anledning av skriften "Osedligheten i Stockholm", 1866.
3) Handlingar angående verksamheten i Köpenhamn, 1875-1883.
4) Ida och J.A. Unmans inbördes testamente, 1892. Med påskrift "annulleradt".
5) Diverse kontrakt, 1893-1912.
6) Handlingar angående J.A. Unmans testamentariska disposition till Stockholms stads bibliotek och arkiv, 1901.
7) Pass för resa till Ryssland, 1901.
8) Diverse handlingar och tidningsklipp rörande Samfundet S:t Erik, 1901-1912. Även tryckta årsberättelser m.m.
9) Handlingar angående medlemskapet i Stockholms Fastighetsägarförening, 1902-1912.
10) Handlingar angående medlemskapet i Föreningen Öfre Norrmalm, taxeringsnämnden för Adolf Fredrik m.m., 1902-1907.
11) Diverse handlingar angående Hjaelpeforeningen "Dana" och Föreningen "Mjölkdroppen", 1902-1904.
12) Protokollsutdrag över testamentsvittnesförhör angående Unmans testamente, 1907, 1909.
13) Handlingar angående opinonsmötet mot sprit-, vin-, och ölutskänkning i Strömparterren, 1907.
14) Hyreskontrakt mellan Försäkringsaktiebolaget Skandia och J.A. Unman för våningen i egendomen n:r 13, kv. Flygaren, 1908.
15) Handlingar angående ordensutmärkelse (brev till Unman från Rob. Dickson, 1, 1910; 2, 1911 samt 7 avskrifter av brev från Unman till Dickson, 1909-1911 och 3 avskrifter av brev från Unman till B.J. Schönmeyr, 1911-1912).
16) Handlingar angående Storkyrkans bortkomna statyer. Bl.a. brev till J.A. Unman från Vilh. Gyllensvärd (1, 1911), Inez Liljencrantz, (1, 1911) och C. Rosenblad (1, 1911).
17) Handlingar angående Kristina Gyllenstiernas staty, 1912.
18) Läkarrecept, anteckningar, tryck, tidningsklipp i hälsovård och medicinska frågor.
19) Diverse handlingar.
20) Ida Maria Unman, f. Möller, diverse handlingar, 1868-1898. Även "Indrullerings-Patent" för hennes fader Frantz Engstrup Möller vid Borgerlig Infanteri i Köpenhamn, 1859.
21) Brev till Frans Gustaf Unman från Ida Unman (1, 1891).
22) Frans Gustaf Unman, handlingar och räkenskaper, 1880-1913. Bl.a. även verifikationer för egendomen, kv. Volontären n:r 6.

Tillgänglighet

SekretessNej