bild
Volym

[Handskrifter]

Viktor Eks topographicasamling

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1263/-/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/WiIV3EZ4hqwy9rblIz5Gk5
Datering
1600t1978(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningFinnes 1600-1800-tal, 1978
1. Handlingar angående tobaksfabrikören Carl Aspegrens tomter i kvarteret Haren vid Skinnarviksbergen i Maria församling.
Designation och akvarellerad tomtkarta av Börje Hagh 25/7 1712. Köpebrev 7/7 1712. Protokollsutdrag, inlagor, skrivelser till notarius publicus, rådhusrätten, hovrätten, borgrätten, riksrådet. Fastebrev 10/6 1713, reg. 1713 fol. 273v. (Auktionsnummer 6194, inköpt för 720:-)

2. Fastebrev 7/7 1741 för skomakaren Ernst Trobit å en ofri gård i Svartens gränd, kvarteret Kejsaren. Inköpt för 6 750 daler kmt av Catharina Grimsten, änka efter kyrkoherden Erik Froman enligt köpebrev 5/6 1740. Utdrag 7/3 1745 ur Ämbets- och byggningskollegiets protokoll för sjömannen Mathias Holm att mot tomtörens erläggande intaga en stadens ödetomt vid Tjärhovsgatan, kvarteret Nybygget. (Auktionsnummer 6196, inköpt för 80:-)

3. Inventarium 6 och 15/4 1712 över Grinds tegelbruk (kvarteret Tjurberget eller Grinds bruk 74), på 20 år utarrenderat till järnkrämaren Anders Öhrnbeck av Handelskollegiet 25/2 1742. Med akvarellerad situationsplan av P. Tillaeus, upprättad i maj 1742 och innehållande följande lokaliteter:
A. Tegelbruket
B. Beteshage
C. Grinds hage om 5-6 tunnland
D. Skarprättareboställe
E. Bryggaren Bloms änkas tomt
F. Bousmans arvingars tomt
(Auktionsnummer 6197, inköpt för 320:-)

4. Ämbets- och byggningskollegiets arrendekontrakt 1/5 1764 på 10 års tid på de vid Norrtull belägna sandberg och gropar för vice vaktmästaren vid Brandvakten, mäklaren och sorteraren vid Rörstrands porslinsbruk Johan Hagelin. Akvarellerad situationsplan av Hieronymus von der Burg 14/5 1764. I nordväst Norrtulls tullbesökares hus och stadstjänaren Eric Wahlbergs änkas tomt, båda längs vägen från Norrtull till Drottninggatan, i sydost tobaksplanteraren Hasselbergs plantagetomt vid vägen ner till Stora Badstugugatan (Auktionsnummer 6198, inköpt för 260:-).

5. Fribrev 17/2 1773 för körsnären Hindrich Andreas Breifeldt å en tomt på Norrmalm och södra Blekholmen mellan Gamla Kungsholmsbrogatan och fortsättningen av Bryggargränden (kvarteret Blekholmen södra 2). Designation och grundritning av H. von der Burg 16/2 1772 omnämnda (Auktionsnummer 6199, inköpt för 60:-).

6. Akvarellerat koncept till situationsplan för brännvinsbrännaren Erik Sundbergs samt bryggaren och handelsmannen Johan Falks tomter, belägna mellan Sandbergsgatan i öster och Tullportsgatan i väster på Södermalm (kvarteret Bondetorpet st. 4 (43) resp. 3 (44). Sundbergs tomt gränsar i norr till en tvärgata, Falks i söder till åkaren Anders Utters gård. Upprättat av P. Tillaeus 20/7 1720. (Auktionsnummer 6207, inköpt för 270:-).

7. Akvarellerad situationskarta med teckenförklaring till ovanstående (6), uppgjord 1720 och kopierad 1725 av P. Tillaeus. (Auktionsnummer 6208, inköpt för 230:-).

8. A: 1829? Situationskarta över murmästaråldermannen Lars Peter Thuns tomt i kvarteret Oxryggen 2 i Johannes församling, bryggaren Nils Hartmans tomter i kvarteret Oxryggen 2 och 3 (43-48) i Adolf Fredriks församling, Lars Peter Thuns tomter i kvarteret Oxögat 1 och 2 (43, 44) och lantbrukaren Mats Larsson Linds tomt i kvarteret Oxögat 9 (32-35) i Klara församling, samtliga vid Barnhusträdgårdsgatan.
B: Situationskarta över bryggarna Sven Roos', Petter Pihlbergs och Carl Friedrich Kuhlmans tomter i kvarteret Dykärret mindre 1 (32-33) mellan Björngårdsgatan, Högbergsgatan och Fatbursgatan i Maria församling.
C: Situationskarta 1776 - 1782 över bankokommissarien Collins, bryggaren Lorentz Lifverts och fiskköparänkan Wahlströms tomter i kvarteret Sturen större 7 (64) och 8 (65) samt Sturen minsta 1, 2 (66-70) vid Tjärhovsgatan - Södermanlandsgatan i Katarina församling.
D: Odaterad situationsplan över Södra kvarn- och slaktarhusen vid Slussområdet i Staden.
E: Situationsplan över kryddkramhandlaren Zacharias Hassels tomt i kvarteret Svartens gränd och Lilla fiskargränden i Katarina församling 1811 - 1823. (Auktionsnummer 6210, inköpt för 360:-)

9. A: Situationskarta 1745 – 1753 över handelsmannen Johan Henrik Lefebures tomt i Katarina församling, kvarteret Ormen 18 (6).
B: Situationsplan 1767 - 1773 för garvaren Petter Linds änkas (Chr. Westbeck) tomt i Kungsholms församling, kvarteret Bryggaren 46 (6).
C: Situationsplan över kvarteret Mars, rådhuset, odaterad.
D: Situationsplan 1796 - 1805 för vedbäraren Erik Winges tomt i Kungsholms församling, kvarteret Bergsfallet 90 - 91 (5-6).
E: Situationsplan över Långholmens västra del 1793.
F: Dito över kvarteret Järngraven å Södermalm 1742.
G: Dito över kvarteret Nessus 1, 2 och 9 i Staden 1761.
H: Dito över kvarteret Fatbursholmen mindre 26 (7) och större 30 - 31 (10) i Katarina församling (före 26/4 1720). (Auktionsnummer 6211, inköpt för 660:-).

10. Planritning över kvarteret Grinds bruk 89 (8) i Katarina församling. Före 1760. (Auktionsnummer 6212, inköpt för 360:-).

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-08-10 14:08:06