bild
Volym

[Åtskilliga handlingar]

Handlingar angående släkten Dahlstedt

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0445/-/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PmssMQiWr4gxL0tfln9541
Datering
1700t1800t(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningBt. Innehåller:
- Fänrik Carl Dahlstedt
Kungl. brev ang. befodran 25/10 1717.
- Kapten Petter Anton Dahlstedt
Kungl. brev ang. befodran till löjtn. vid Minör komp. 22/8 1717.
Kungl. brev ang. befodran till regem.kvartersmästare 6/12 1729.
Kungl. brev ang. befodran till Kapten vid Minör komp. 14/11 1734.
Bouppteckning 11/9 1740.
Arvstvist Festing-Dahlstedt 19/11 1747.
Testamente av P.A. Dahlstedts änkefru Anna Catarina Tolpo 6/2 1775.
Testamente av J.Z. Dahlstedt 30/9 1785.
Bouppteckning efter Anna Catarina Dahlstedt, född Tolpo 16/1 1775.
- Kapten Johan Zackarias Dahlstedt
Betyg för furiren Dahlstedt 18/11 1743.
Befordran till sergeant vid artilleriet 28/10 1744.
Befordran till överminör vid artilleriet 24/12 1747.
Transport till underlöjtnant vid artilleriet 29/7 1761.
Transport till underlöjtnant 21/9 1763.
Transport till underlöjtnant 5/6 1771.
Tro- och huldhetsed 6/6 1772.
Svärdsorden till underlöjtnant 12/9 1772.
Befordran till löjtnant 8/12 1773.
Omkostnader vid kapten Dahlstedts begravning 3/12 1786.
Bouppteckning 26/1 1787.
Auktionskammarens prot. i utdrag ang. försäljning av sterbhusets egendom 20/2 1787.
- Bankkommissarie Carl Ulrik Dahlstedt, Stockholm
Tjänsteförordnanden och arvsskifteshandlingar 1749-1814.
- Slussmästare Petter Adolf Dahlstedt.
Betyger m.m. 1781-1823.
Arvsskifte 1850-1851.
- Översten Petter Friedr. Dahlstedt och hans hustru Sophia Justina, f Möller. Arvsskiften 1799, 1801.
- Eleonora Maria Dahlstedt.
Arvsskifte 1850.
- Sekreterare Jak. Tammelin gift med Anna Catarina Dahlstedt.
Testamente av Henr. G. Tammelin 12/2 1736.
Jacob Tammelins befodran till e.o. kanslist i civildep. 23/8 1743.
Utdrag av biskop Tammelins arvsfördelning 28/2 1745.
Befodran till registrator 30/3 1757.
Befodran till k. sekreterare 9/3 1759.
Pension för änkan Anna Catarina Dahlstedt 31/7 1775.
Tillstånd för änkan Anna Cath. Dahlstedt 15/8 1775.
Testamente av änkan Anna Cath. Dahlstedt 27/2 1800.
Testamentstillägg för änkan Anna Cath. Dahlstedt 7/3 1800.
Bouppteckning efter Anna Cath. Dahlstedt 29/5 1800.
- Diverse handlingar
Dödsfallstillkännagivande rörande:
Dahlstedt, Carl Fredrik, fänrik, Glemminge (Ystad) 8/3 1839.
Dahlstedt, Eva Christina Aurora, f. von Knorring, Glemminge (Ystad) 14/4 1839.
Dahlstedt, Peter Freidrich, överste, Karlskrona 2/4 1799.
Dahlstedt, Sophia Justina, f. Möller, Karlskrona 4/12 1800.
Bierdumpel, Balthasar, sjökapten, Karlskrona 25/5 1815.
Bierdumpel, Anna Regina, f. Möller, Karlskrona.
Ibohm Petter, löjtnant, Karlskrona 9/1 1844.
Lillja, Peter, am. kapten, Kalmar 6/6 1835.
Lillja, Sofia Fredrika, f. Dahlstedt, Kalmar 5/11 1838.
Lindström, Joh. Magn., am. prem. löjtn., Karlskrona 17/2 1843.
Möller, Anna Regina, f. Richter, Karlskrona 3/1 1782.
Tolpo, Martin, kyrkoherde, Birkkala (Finland) 21/10 1805
Tolpo, Eva Katharina, f. Belin,
Birkkala (Finland) 31/8 1802.
Förteckning över div. släktingars och vänners födelsedagar.
3 St. släktregister: Dahlstedt, Unger och Gissler.
Diverse brev.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-20 14:12:47