Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Adolf Fredriks scoutkår

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

Scoutverksamhet inom Adolf Fredriks församling bedrevs en kortare tid om 1917, varefter S:t Olofspojkarna torde ha startats 1921. Vid okänd tidpunkt något eller några år senare byttes namnet till Fältkåren. Denna uppgick 1926 i Stockholms Kyrkliga Scoutkår som Adolf Fredriks-kolonnen. Kolonnen blev vid årsskiftet 1943/44 Adolf Fredriks scoutkår. Kolonnens och därefter kårens arkiv förvaras alltjämt hos kåren, frånsett en obetydlig del som deponerats på Stadsarkivet för ca 50 år sedan. Dessa handlingar har förtecknats nedan.


Georg Sterzel

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11944 – 1957Diverse handlingar:
1) Protokoll 1944,
2) Revisionsberättelser 1951-1956,
3) Meddelanden till medlemmar (“Kårorder”) 1946,
4) Kårens tidning “AF-bladet” nr 1-3 1949,
5) Matriklar o.dyl. 1947-1953,
6) Årsrapport till Sveriges Scoutförbund 1944,
7) Inkomna skrivelser 1945,
8) Stadgar,
9) Försäkringsbrev 1953,
10) Kassaböcker 1941-1957.
Häri även en räkenskapsbok med beteckningen Sankt Olofspojkarna, Adolf Fredrikskolonnen av Stockholms kyrkliga scoutkår av Sveriges scoutförbund.