bild
Arkiv

Adolf Fredriks Mjölkdroppe


SSA / 0944
Adolf Fredriks Mjölkdroppe
En enklare förteckning över arkivet är daterad som inkommen till Stadsarkivet
den 4 april 1977. Inledning med historik saknas liksom uppgifter om accession.

Den förteckning som nu föreligger utgörs av en digitalisering av den ovan nämnda arkivförteckningen. Digitaliseringen gjordes i juli 2002 av Olle Olsson Uppenberg
och undertecknad har i augusti 2002 gjort justeringar och rättelser.

I depåexemplaret av arkivförteckningen återfinns den ursprungliga förteckningen.Litteratur:
Stenhammar, Ann-Marie: Mjölkdroppen - filantropi, förmynderi eller samhällsansvar (2002)Stockholm i Stadsarkivet 16 augusti 2002Lars Asklund
Arkivarie

 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
BKoncept 
DLiggare och register 
D IDaganteckningar 
D IIÅtskilliga liggare och registerRegister över vårdade barn. Journal över vårdade på Stockholms barnavårdscentral, innehåller barnets namn, födelse-
datum, vikt samt inskrivnings- och utskrivningstid. Föräldrarnas namn.
 
GRäkenskaper 
G IKassaböcker 
G IIVerifikationer