Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Adolf Fredriks folkskola

Adolf Fredriks skola

 Serier (129 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A ILärarkollegiets protokoll med bilagor 
A I aKollegiets protokoll 
A I bBilagor till kollegiets protokoll 
A I cÖverlärarens föredragningslistorUtgallrade 28/10 1969 
A I dKonferensprotokollSaknas 
A I eBilagor till konferensprotokollUtgallrade 28/10 1969 
A IIBibliotekets protokoll och handlingar 
A II aLärjunge- och lärarbibliotek 
A IIIBarnbespisningskommitténs protokoll och handlingar 
A III aProtokoll 
A III bBespisningsansökningarUtgallrade 28/10 1969 
A IVSärskilda kommittérades protokollIngå som bilagor till resp lärarkollegies protokoll
(A I a-b)
 
A VÖvriga protokoll 
A V aLokalavdelningen av Föreningen för förädlande ungdomsnöjen 
A V bProtokoll över realexamen 
BKONCEPT OCH REGISTRATUR 
B IUtgående skrivelser, allmänna serien 
B IIPeriodiska rapporter och förslag till skoldirektion och skolinspektionSerien utgallrad enligt beslut 
B IIIKopior av tjänstgöringsbetyg och -intyg 
CDIARIER 
C ISkolans diarier m m 
C I aSkolans diarier 
C I bÖverlärarens anteckningsböckerUtgallrat 28/10 1969 
C I cDiarium över utgående skrivelser 
C IILärares diarier och anteckningsböcker 
C II aLärares diarierSerien upphörd 
C II bLärares anteckningsböckerUtgallrade 28/10 1969 
DLIGGARE OCH MATRIKLAR 
D IElevförteckningar 
D I aFolkskolan 
D I a 1Inskrivningar 
D I a 1 aGossar och flickor 
D I a 1 bGossar 
D I a 1 cFlickor 
D I a 2Utskrivningar 
D I a 2 aGossar 
D I a 2 bFlickor 
D I a 3Registerböcker 
D I a 3 aGossarSerien upphörd 
D I a 3 bFlickorSerien upphörd 
D I a 4AvdelningslistorUtgallrade 28/10 1969 
D I a 5Kortsystem över elever i klasserna 1-VIIUtgallrade 28/10 1969 
D I a 6Kortsystem över elever i fortsättningsskolanUtgallrade 28/10 1969 
D IIElevförteckningar för fortsättnings- och ersättningsskolan 
D II aInskrivningar 
D II a 1GossarSerien upphörd 
D II a 2FlickorSerien upphörd 
D II bUtskrivningar 
D II b 1GossarSerien upphörd 
D II b 2FlickorSerien upphörd 
D II cRegisterböcker 
D II c 1GossarSerien upphörd 
D II c 2FlickorSerien upphörd 
D IIIBetygskatalogerBetygskataloger för inbyggda realskolelinjen se D III e.

Realexamenskataloger förvaras tillsammans med protokollen, se
A V b
 
D III aFolkskolanSerien i krt.
Fortsättning se ny förteckning
A III a
 
D III bFortsättnings- och ersättningsskolanSerien upphörd 
D III cKlassliggare för realskolanUtgallrade 28/10 1969
Serien upphörd
 
D III dKlassliggare för gymnasietSe ny förteckning D I f 
D III eBetygskataloger för musikklassernas realskolaBetygstabeller (examenskataloger)
till protokoll över realexamen,
se A V b
 
D III fExamenskataloger för musikklassernas realskola 
D IVMatrikelblad 
D IV aFolkskolan 
D IV a 1GossarSerien i krt.
Födda fr o m 1944 se ny förteckning D I e 1
 
D IV a 2FlickorSerien i krt.
Födda fr o m 1944 se ny förteckning D I e 2
 
D IV bFortsättnings- och ersättningsskolanSerien upphörd 
D IV cSökande till sångklasserna 
D VLiggare över elever 
D V aUnderstöd och stipendier 
D V a 1 aKläder, skodon, diverseUtgallrade

Serien upphörd
 
D V a 1 bAllmänna stipendier 
D V a 2Bespisning 
D V a 2 aDiarierSerien upphörd 
D V a 2 bRäkenskaperUtgallrade 28/10 1969

Serien upphörd
 
D V a 3Westinska fonden 
D V a 4Skollovskolonier 
D V a 4 aAnsökningarHela serien avlämnad stadsarkivet
81-02-19

Utgallrade 28/10 1969
 
D V a 4 bProtokoll 
D V a 4 cBokföring 
D V a 4 dVerifikationerUtgallrade 28/10 1969 
D V a 4 eDiverse handlingar 
D V a 4 fDiarier 
D V a 4 gKorrespondens 
D V a 4 hStyrelseberättelser 
D V a 4 iRitningar och offerter 
D V bRedovisningar för särskilda fonder, anslag och gåvor 
D V cLäkarjournaler 
D VILiggare över lärare 
D VI aKortsystemArkivering sker genom skolförvaltningen

Avsedda för rektors utfärdande av
tjänstgöringsbetyg och -intyg.
Överförda till ny förteckning
D II a
 
D VI bTjänstledighetsliggareUtgallrade 28/10 1969 
D VI cÖversikter över lärares - tjänstgöring, ABC-blanketterUtgallrade 28/10 1969 
D VIILiggare över ekonomiska och administrativa angelägenheter 
D VII aAttestböckerUtgallrade 28/10 1969 
D VII bLiggare över inventarierUtgallrade 28/10 1969 
D VII cLiggare över förbrukningen för fastighetenUtgallrade 
D VII dPM för expeditionenUtgallrade 
D VII eLokalupplåtelserUtgallrade 28/10 1969 
D VIIIArkiv- och biblioteksliggare 
D VIII aArkivliggare 
D VIII bBiblioteksliggare 
EINKOMMANDE HANDLINGAR 
E IFrån skoldirektionen inkommande skrivelser och cirkulär 
E I aMeddelanden till överlärarna "Möl"Arkivering sker genom skolför-
valtningen
 
E I bProtokoll från överlärarkollegietArkivering sker genom skolför-
valtningen
 
E I cMeddelanden från skoldirektionenSe E II 
E I dVikarielistorUtgallrade 28/10 1969
Serien upphörd
 
E I eAvlöningslistorUtgallrade 28/10 1969
Serien upphörd
 
E IIÖvriga inkomna skrivelser och cirkulärSerien består huvudsakligen av
gallringsbara cirkulärskrivelser
och liknande handlingar.

Dessa bör gallras senast vid leverans till stadsarkivet
 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående undervisningen vid skolan 
F I aMusikgymnasiet 
F I a 1Anmälan om inträdeSe ny förteckning E I 
F I bSkriftliga prov 
F I b 1Välskrivnings- och rättskrivningsprovSerien i krt. om ej annat anges. 
F I b 2Räkneprov 
F I b 3Skriftliga prov till realexamenSerien i bd.
Bevaras svenska och musik, övriga gallras.
Fr o m 1959 se ny förteckning
F II d
 
F I b 4Uppgifter till skriftliga prov realexamenEtt ex finnes bundet med de ut-
förda proven, övriga utgallrade.
 
F I cArbetsordningar för sångklasserna 
F I dSchemaUtgallrade 69 10 28 
F I eSångklasserna, intagningar 
F IIDiverse handlingar 
GÖVRIGA HANDLINGAR RÖRANDE SKOLANS HISTORIA 
G IAnteckningar om skolans verksamhetG I - G II OBS plac: 519:1:5 
G IIBesöks- och minnesböcker 
G II aBesöksböcker 
G IIIFotografisamling 
G IVGossorkestern 
G VAF:s gymnastik och idrottsföreningRäkenskaper
Utgallrat 28/10/1959
 
G VIDiverse handlingar rörande skolans historia