Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Statlig myndighet (1)

 • REGISTER
  • Alla (13)
  • Statsförvaltning (5)
   • Konselj (5) Info Info
  • Brev (3) Info Info
  • Folkräkningar (2) Info Info
  • Uppslagsverk (2)
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-16 av 16
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Detthow, Alma

Yrke: Folkskollärare, Skolgrundare
Född: 1855
Död: 1937

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Detthow, Alma Mathilda Fredrika

Födelseår: 1855
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Detthow, Alma Fredrika Matilda

Födelseår: 1855
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Detthow, Alma

Mottagare: Berg, Anders f. 1821 d. 1912
År och antal: 1909 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

5. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1914-02-05
Ärendemening: Ang. rätt för Alma Detthow att anställa realskolexamen vid Detthowska skolan i Stockholm.

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1901-02-15
Ärendemening: Ang. afgångspröfning vid ett af Alma Detthow i Stockholm upprättadt seminarium för bildande af småskolelärarinnor.

7. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1913-06-04
Ärendemening: Ansökning av Alma Detthow om tillstånd att utvändigt avrappa boningshuset å tomten nr 16 i kvarteret Trojenborg i Stockholm.

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Detthow, Alma Mathilda Fredrika f. 1855 d. 1937

Mottagare: Dahlgren, Erik Wilhelm f. 1848 d. 1934
År och antal: 1905 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Detthow, Alma Mathilda Fredrika f. 1855 d. 1937

Mottagare: Waldenström, Paul Peter f. 1838 d. 1917
År och antal: 1877 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

10. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1912-03-15
Ärendemening: Ang. ansökning af Alma Detthow i fråga om ett byggnadsföretag å tomten n:r 16 i kvarteret Trojenborg i Stockholm.

11. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1908-03-13
Ärendemening: Ang. Alma Detthows ansökning om rätt anställa småskollärarinneexamen vid Nya (Detthowska) småskolelärarinneseminariet i Stockholm.

12. Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer
Sökandes namn: Friseh, Bertha

Födelseår: 1864
Datum: 1924-12-17
Förslagsställare: Kyrkorådet i Matteus församling, föreståndarinna och ägarinna Alma Detthow, Detthowska skolan

13. Arkiv
Titel: Annaskolan - Detthowska skolan

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Löfvén, Johan

Yrke: Skolman
Född: 1850
Död: 1912

15. Arkiv
Titel: Svenska kyrkans diakonistyrelse
Tid: 1910 – 1964
Arkivbildare/upphov: Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete (1910 – 1984)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)

16. Volym
Allmän anmärkning: Bt. Innehåller: 1. Stiftelseurkund 20/4 1899. Regi...
Tid: 1899 – 1939
Tillhör arkiv: Privata högre lärarinneseminariet/Oskarsskolan

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)