Begränsa ditt sökresultat

  • REGISTER
    • Alla (5)
    • Uppslagsverk (4)
    • Statsförvaltning (1)
      • Skrivelser till Kungl Majt (1) Info Info

Visar träff 1-5 av 5
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lissander, Anders

Yrke: Ämbetsman
Död: 1786

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Strimberg (Strindberg), Henrik

Yrke: Uppfinnare
Född: 1753
Död: 1830

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Reuterholm, Nils E

Yrke: Landshövding, Ämbetsman
Född: 1676
Död: 1756

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bellman, Carl Michael

Yrke: Kanslist, Poet
Född: 1740
Död: 1795