Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Brev
  • Ta bort SDHK (medeltidsbrev)
Ta bort begränsningar
  • REGISTER
    • Brev (3) Info Info

Visar träff 1-3 av 3
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26260

Utfärdat: 14530525, Slestad
Innehåll: Anders Andersson, häradshövding i Hanekinds härad, om rannsakning angående en tomt i ”Skoghe” i ”Visbo” socken, som av ålder tillhört V. kyrka men som Jösse Martinsson enligt herr Olofs, kyrkoherdens ...
Digitaliserat material finns

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33019

Utfärdat: 14931119, Jönåkers ting
Innehåll: Väpnaren Lars Birgersson, häradshövding i Jönåker, ger fasta på jord i Harista i Stigtomta socken i Jönåkers härad, som Olof Petersson och Anders Martinsson, borgare i Nyköping, sålt till biskop Kort ...
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32951

Utfärdat: 14930622, Södertälje
Innehåll: Sten Sture om bp Korts köp av jord i Haresta i Stigtomta socken av Anders Martinsson, borgare i Nyköping. Sten Sture och rådet beslutar om (skatte)frihet och frälse för biskop Kort i fråga o...
Digitaliserat material finns