bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/93
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vBEsg8595a688A3sr70zF0
ExtraID93
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
KYRKOR OCH PRÄSTER:
Ahlstedt, J.H. kyrkoherde.
Alster, kyrkogården och gravskick.
Andersson, Johannes, kyrkvärd.
Andersson, Anders, kyrkvärd.
Andersson, A.G. kyrkvärd.
Arvika, kyrkogården.
Arvika, landsförsamlingens kyrka.
Bengtsson, A.J. kyrkoherde.
Bergquist, Olof, biskop.
Beroni, prästsläkt.
Biskopsval.
Bjurtjärn, inventarier, kyrkogården.
Bjurtjärn, kyrkogårdsinvigning.
Bjurtjärn, kyrka och präster.
Bjurtjärn, vapensköldar.
Bjurtjärn, kyrkans restaurering.
Bjurtjärn, kyrkan genom tiderna.
Bjurtjärn, kyrkans jubileum.
Bjurbäck, Olof, biskop.
Blomskog, ny kyrkogård.
Boda, återinvigning av kyrkan.
Botilsäter, gamla kyrkan.
Botilsäter, tympanon.
Brattfors, korfönster.
Branzell, Emanuel, kapellpredikant.
Branzell, Einar, kyrkoherde.
Bro, kyrkans restaurering.
Bromander, C.V. domprost.
Brunskog, kyrkans inventarier.
Botilsäter, restaurering.
Brink, J.E. komminister.
Brink, Lennart, kyrkoherde.
Bro, kyrkans inventarier.
Brunius, K.G. professor.
By, altartavla.
By, mässhakar.
By, kyrkans restaurering.
Bäckner, J.A. kyrkoherde.
Carlberg, komminister, fil.dr.
Carlemalm, Harald, kyrkoherde.
Carlsson, Fr. prost.
Carlstedt, A.Fr. organist.
Collberg, Knut, kyrkoherde.
Dalborg, M. kyrkoherde.
Dalby, kyrkoherdetjänst.
Danielsson, Lars Magnus, kyrkoherde.
Degerfors, kyrkogården.
Domkapitlet.
Domprostvalet.
Ed, kyrkans restaurering.
Ed, solur.
Eda, orgel.
Eda, kyrkans jubileum.
Edane, kyrkklocka.
Ek, Hilda.
Ekelund, Th. prost.
Eklund, J.A. biskop.
Edgren, Elisabeth.
Ekshärad, kyrkogården.
Elmér, Hj. kyrkoherde.
Engström, Harald, kyrkoherde.
Ernevi, Harald, stiftsadjunkt.
Filipstad, kyrkans restaurering.
Filipstad pastorats process.
Filipstad, kyrkans jubileum.
Finnskoga pastorat.
Finnson, John, kyrkoherde.
Fredén, Gustaf, kyrkoherde.
Fredén, Maria.
Fredén, Sven, prost.
Fredén, K.A. kyrkoherde.
Flodquist, Elma.
Fogelmark, K.L.S. kyrkoherde.
Fredriksson, komminister.
Fredriksson, Fr. kyrkoherde.
Frykberg, Andreas, komminister.
Frykerud, nya fönster.
Frykerud, kyrklig högtid.
Fryksände, kyrkskogen.
Fryksände, prästgravar.
Fryxell, Anders, professor.
Fröding, Hj. prost.
Gillberga, prästval.
Glava, kyrkans restaurering.
Glava, kyrkans skrudar.
Glava, orgelb.
Glava, kyrkans jubileum.
Grava, inv. av kyrkogård.
Grava, restaurering av kyrkan.
Grava, gravar i kyrkan.
Grums, nya kyrkan.
Gräsmark, restaurering av kyrkan.
Gräsmark, kyrkmålaren.
Gustafsson, V. kyrkoherde.
Gustaf Adolf, kyrkogården.
Gåsborn, kantat vid invigning av kyrkan.
Göransson, Johannes, prost.
Hagfors, prästgården.
Hagfors, kyrkans inventarier.
Hammarö, kyrkans restaurering.
Hammarö, inventarier.
Hammarö, de gamla målningarna.
Hammarö, kyrkogården, restaureringen.
Hamrén, Gustaf, komminister.
Harwing, G. komminister.
Hector, Olof, prost.
Hector, Sven, komminister.
Hedner, O.J. kyrkoherde.
Hedrén, A.E. kyrkoherde.
Hedström, Louise.
Hellborg, Fr. kyrkoherde.
Holm, Olof, domkyrkokomminister.
Holmedal, kyrkans jubileum.
Holmedal, kyrkans restaurering.
Holmedal, Carl XII:s stugan.
Holmedal, prästgården.
Holmgren, Frans, kyrkoherde.
Holmqvist, Elin.
Hultgren, G.M. prost.
Huggenäs, kapell.
Ifvarsson, Jonas, prost.
Jacobsson, Claes, komminister.
Jansson, Sven, komminister.
Johansson, Ragnar, kyrkoherde.
Johansson, Johannes, kyrkovärd.
Johansson, Gustaf, kyrkovärd.
Johansson, Anders S. kyrkoherde.
Jonsson, Emil, kyrkvärd.
Järnskog, restaurering av kyrkan.
Järnskog, jubileum, gravkapell.
Jösse-Ny, inv. av kyrkan.
Karberg, Laurentius, pastor, författare.
Karlberg, Artur, kyrkoherde.
Karlskoga, inbrott i kyrkan.
Karlstad, domkyrkans jubileum.
Karlstad, gåva till kyrkan.
Karlstad, domprostgården.
Karlstad, församlingshuset.
Karlstad, krematoriet.
Kil, kyrkliga inventarier.
Kil, donation till kyrkan.
Kil, nya kyrkan, minnesfest.
Kil, församlingshus.
Kila, ny prästgård.
Kila, orgel.
Kihlgren, W. kyrkoherde.
Kilstedt, kyrkoherde.
Kolthoff, S. Hermansson, kyrkoherde.
Kristinehamn, gamla orgeln.
Kristinehamn, restaurering av kyrkan.
Kristinehamn, gåva.
Kristinehamn, kyrkliga ungdomskretsen.
Kristinehamn, gravstenar, inventarier.
Kristinehamn och Varnums kyrkorgård.
Kristinehamn och Varnums kyrkor.
Kroppa, jubileum.
Köla, pastoratet, gravar i kyrkan.
Lagerlöf, Magnus, komminister.
Lagerlöf, Petrus, professor.
Laurell, Elin.
Laurell, Emanuel, komminister.
Laurell, Clara Isabella.
Lindbäck, Anders, kyrkoherde.
Linder, E. klockare.
Lindberg, Johannes, kyrkoherde.
Lindskog, O.
Lindström, G. komminister.
Lundgren, Janne, kyrkoherde.
Lundsberg, kyrkan, invigning.
Lungsund, orgel, gudstjänstordning.
Lungsund, kyrkoherdetjänsten.
Lungsund, krönika.
Lysvik, äldsta kyrkan.
Malmeström, kyrkoadjunkt.
Malmgren, Maria Kajsa.
Magnusson, K. E. kyrkoherde.
Martinsson, O. kyrkoherde.
Matsson, A.P. kyrkvärd.
Martling, M. komminister.
Muraeus, Stefan, kyrkoherde.
Nilsson, Patrik, kyrkvärd.
Nor, prosteriet 300 år.
Nor, kyrkans restaurering.
Nor, gamla kyrkplatsen.
Nor, inbrott i kyrkan.
Norbäck, Maria.
Nordling, Carl, komminister.
Nordmark, jubileum.
Nordmark, kyrkans restaurering.
Nordenhaag, Olof, kyrkoherde.
Noréus, N.J. kyrkoherde.
Norra Finnskoga, kyrkans restaurering.
Norra Ny, inv. av kyrkogården.
Norra Råda, kyrkans restaurering.
Nyström, O. kyrkoherde.
Nysund, jubileum.
Nyrin, Johan, prost.
Nöjd, David, komminister.
Olsson, Sven, orgeltrampare.
Olsson, Anders, kyrkoherde.
Olsson, Folke, komminister.
Ostwald, Knut, kyrkoherde.
Palin, Ketty.
Persson, G. kyrkoherde.
Persson, A. komminister.
Peterson, Ture, prost.
Peterson, V. kyrkvaktare.
Peterzén, Abel, prost.
Prästen på Heden, ett livsöde.
Ransäter, kyrkan.
Ransäter, kyrkogården.
Reinholdsson, Olof, prost.
Rongedal, Henning.
Rudskoga, invigning av kyrkogård.
Rudskoga, restaurering av kyrkan.
Rune, Albin, prost.
Rune, Lars, komminister.
Runestam, Arvid, biskop.
Rylander, K.G. kyrkoherde.
Rämmen, kyrkans jubileum.
Segerstad, kyrkklocka.
Segerstad, korfönster.
Segerstad, kyrkans återinvigning.
Segerstad, gravkapell.
Segerstad, kyrkans restaurering.
Schröder, Carl Hildebrand, major.
Silbodal, kyrkans jubileum.
Sillerud, gamla kyrkan.
Sillerud, krönika.
Sjöholm, Albert.
Skillingmark, kyrkan.
Skillingmark, donation.
Stavnäs, målning.
Stavnäs, prostgården.
Sundberg, G. kyrkvaktare.
Sundell, Karl, kyrkoherde.
Sundquist, Oscar, kyrkoherde.
Sunne, elringning.
Sunne, kyrkans restaurering.
Sunnemo, komministerval.
Sunnemo, gravkapell.
Sunnemo, kyrkans återinvigning.
Sunnemo, församlingssal.
Svanskog, kyrkogården.
Svanskog, kyrkans jubileum.
Svartengren, Birger, kyrkoherde.
Svartengren, Maria.
Svartengren, Emma.
Svenaeus-Carlsson, Sven, domprost.
Spolén, Alexandra.
Säffle, donation till kyrkan.
Särnstedt, K.A. kyrkoherde.
Södergren, Sven, komminister.
Södra Ny, invigning av kyrkan.
Södra Råda, gamla kyrkan.
Tenow, Matilda.
Thegelström, Erik, kyrkoherde.
Thorsell, E.P. pastor.
Trankil, kyrkogården.
Tronelius, J.A. kyrkoherde.
Töcksmark, kyrkogården.
Ullstrand, Augusta.
Ullstrand, H.G. kyrkoherde.
Wallin, W.A.R. komminister.
Wallquist, O. E. kyrkoherde.
Werme, Gerda.
Werme, Sigurd, läroverksadjunkt.
Wicklund, A. Fr. komminister.
Viding, Anna.
Visnum, jubileum.
Visnum, kyrkogården.
Visnums-Kil, gåvor.
Visnums-Kil, krönika.
Vitsand, kyrkans restaurering.
Väse, gravkor.
Väse, orgel.
Väse, prästval.
Väse, medeltida präster.
Väse, värmeledning.
Väse, kyrkans restaurering.
Västra Fågelvik, jubileum.
Västra Fågelvik, kormatta.
Västrin, kyrkoherde.
Åkerblom, Sigfrid, prost.
Älgå, gravkapell.
Älvsbacka, kyrkans jubileum.
Eskilsäter, äldsta kyrkan.
Eskilsäter, kyrklig syförening.
Eskilsäter, orgel.
Ölme, kyrkans jubileum.
Ölme, gammal dörr, altartavlan.
Ölme, kyrkogården.
Ölme, församlingshus.
Ölme, kyrkan.
Öster, Jan, kyrkvaktare.
Östervallskog, jubileum.
Östmark, rikskollekt.
Östmark, anslag.
Östmark, kyrkan.
Östervallskog, prästgården.
Östra Ämtervik, prästgården.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2024-03-01 09:28:21