Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/96
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/rvKpYczAZgBUki5yhKc7g9
ExtraID96
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
KYRKOR OCH PRÄSTER:
Alfraeus, Gust. komminister, Nyskoga.
Andersson, Alb. komminister, Gåsborn.
Anfäldt, Martin, Hagfors.
Almgren, Johannes, kantor, Skagern.
Alsterlind, Frej, kyrkoherde, Kil.
Aronsson, Aron, kyrkvärd, Gåsborn.
Allius, Sven, kantor, Årjäng.
Andersson, Hilmer, kyrkvärd, Bograngen.
Andersson, Anders, kyrkvaktmästare, Ölme.
Andersson, Emil, kyrkvärd, Hammarö.
Alster, siste kyrkoherden. (K.G. Rylander).
Alster, orgelinvigning.
Amnehärads kyrka, mässkrud.
Arvika Östra kyrka, ny orgel.
Arvika prästgården.
Backlund, Elsa, kantor, Nyskoga.
Berggren, Olof, kyrkoherde, Råda.
Beran, Walter, kyrkoadjunkt, Ödeborg.
Bjurbäck, (Shakespeare och Leopold).
Björklund, Karl, kyrkoherde, Nedre Ullerud.
Borgenstierna, Gert, biskop, Karlstad.
Branzell, Emanuel, historia.
Branzell, Einar Fritiof, E. Vitsand.
Bolander, Nils, biskop, Båstad.
Bromander, C.V. domprost, Karlstad.
Börjesson, Karl, kantor, Östmark.
Börjesson, Sissi.
Börjesson, Sten-Åke, kyrkoherde, Visnum.
Brunsson, Bertil, kyrkoherde, Glava.
Boda, ny kyrkorgel.
Brattfors kyrkbygge.
Carleman, Harald, prost, Gillberga.
Danielsson, Heda, Sillerud.
Dalby församlingshem.
Edén, A. komminister, Dalskog.
Elving, Gust. kyrkoherde, Blomskog.
Edner, Gust. kyrkoherde, Torsby.
Eklund, J.A. biskop, Karlstad. (Invigning av byst).
Engström, L.M. prost, Bolstad.
Engström, Ernst, prost, Lerum.
Engvall, John, komminister, Kristinehamn.
Eneström, Jan, kyrkoherde, Nysund, Boda.
Ekholm, Olof, komminister, Karlstad.
Ernvik, John, komminister, Visnum.
Eriksson, Oskar, Svanskog.
Erling, G. ingenjör, Falun.
Eda bårhus, klockstapel.
Eds kyrkogård inviges.
Eldhärjade kyrkor.
Ekshärads första kyrka.
Ekshärads församlingshem.
Farup, Erik, Stiftsjägmästare för Värmland.
Fensby, Rudolf, prost, Karlstad.
Fjällstedt, Peter.
Fredriksson, Gust. kyrkoherde, Kil, Karlstad.
Frykberg, Waldemar Gust. komminister, Karlstad.
Frykzell, professor.
Forsberg, Harald, komminister, Fröskog.
Fröjdin, Walter, kyrkvaktmästare, Stora Kil.
Grönwald, Bertil, kantor.
Gylling, Ivar, kyrkvaktmästare, Filipstad.
Gustaf Adolfs kyrka.
Grums småkyrka, gåvor.
Gräsmarks kyrkbygge. (För 300 år sedan).
Hallén, Harald, prost, Arvika.
Hagengård, Torsten, Filipstad.
Hallgren, Sven, präst. (S.M. prästen).
Harwing, Gotthard, komminister, Sunnemo.
Hatt, G. prästvigning.
Hasselmo, Wilner, kantor, Köla.
Hector, Sven, pastor, Charlottenberg.
Hjerdt, Ivan, kontraktsprost, Nyed.
Holmqvist, Erik, komminister, Kristinehamn.
Hultgren, Carl Gust. Karlstad.
Höglind, Sofie, Nysund.
Höglind, Axel, kyrkvärd, Stora Kil.
Hagfors, invigning av mässkrud, tempelstigen.
Hammarö kyrka.
Hälle Grotta.
Högerud gravkapell.
Ingebrand, Sven, kyrkoherde, Gåsborn.
Isaksson, John Edvard, kyrkvärd, Lekvattnet.
Johansson, Leon, kantor, Kil.
Johansson, Frits E. kyrkvärd, Kila.
Johansson, Karl August, kyrkvärd, Högerud.
Johansson, Anders S. kyrkoherde.
Johansson, Josef, kyrkoherde, Lysvik.
Johansson, Helge, kyrkvaktmästare, Nedre Ullerud.
Johannesson, Axel, kyrkoherde, Hammarö.
Järnskogs sångkör. (För 100 år sedan).
Jösse-Ny kyrka återinvigs.
Karlsson, Märta, Bro.
Karlström, Nils D. prost, Skara.
Kilstedt, Fredrik August, kyrkoherde, Ölme.
Kling, Sigurd, Filipstad.
Kristoffersson, Carl O. kyrkvärd, Högboda.
Krook, A. kyrkoherde, Lund.
Krook, Ludvik P. prost, Ekshärad.
Karlanda kyrka återinvigs.
Karlstads stifts pastoratsindelning.
Kil, kyrkogårdsutvidgning.
Kila, storklockan.
Kroppa, präststrid.
Köla, församlingshem.
Köla, gravkapell.
Larsson, Eskil, kyrkvaktmästare, Åtorp.
Lingner, Lars, kyrkoadjunkt, Säffle.
Lingner, Olga, Ånimskog.
Lindberg, Johannes, Nedre Ullerud.
Lindberg, Lars, kyrkvaktmästare.
Lundgren, Bjarne, kyrkoherde, Årjäng.
Lindskog, Karl-Erik, kyrkoherde, Bjurtjärn. (Molkom).
Lindbäck, Anders, kyrkoherde, Silbodal.
Lindström, Martin, biskop, Lund.
Lindberg-Roth, Stina.
Ljungqvist, Arvid, kantor, Vålberg.
Lundgren, Gudmar, kyrkoherde, Tösse.
Lychou, L. prästvigd.
Löfgren, Viktor.
Lesjöfors klockstapel.
Lersjön, Svensk-norskt kapellbygge.
Lekvattnets kyrka, gåvor.
Lysviks kyrkogård.
Långserud, minnessten.
Lönnskog, invigning av klockstapel.
Malmeström, G. kyrkoherde, Karlstad.
Malmeström, Rut Maria.
Malmgren, Hilding, Skillingmark.
Martinsson, Oskar, kyrkvaktmästare, Nyskoga.
Martling, Carl Henrik, teol.lic.
Mattsson, Axel, kyrkvaktmästare.
Mellqvist, Carl, prost, Nor.
Mellström, C.J. kyrkvärd, Sunne.
Midböe, Öyvind, kyrkoherde, Töcksmark.
Mjörling, Elow, komminister.
Nilsson, Oskar V. Västra Ämtervik.
Nilsson, Axel, kyrkvärd, Sörmark.
Nilsson, Bernard, Norsbron. (Kyrkvärd).
Nilsson, Anton, Västra Ämtervik.
Nilsson, Per, kyrkvärd, Sunne.
Nordvall, Maria, Gävle.
Nyberg, David, kantor, Nordmark.
Nystedt, Anders, kyrkoadjunkt, Lämbacken.
Nystedt, Alfred, kyrkvärd, Edsleskog.
Nedre Ullerud 200-årsjubileum.
Norra Råda kyrka. (1600-talskapell).
Nordmarks församlingshem.
Nors kyrktorn.
Norrstrandskyrkan, Karlstad, nya klockor. (Ny orgel).
Norra Finnskoga. (Trätavla hittad).
Nyskoga kyrka.
Ny kyrka, Säffle.
Nyeds kyrka återinvigs.
Nysund kyrka, ny orgel.
Olsson, Gustaf, kyrkvärd, Värmskog.
Olsson, Aug. B. kyrkvärd, Gräsmark.
Olsson, Marcus, kyrkvärd, Södra Råda.
Olsson, Enok, kyrkvärd, Ölserud.
Olsson, Aug. kyrkvärd, Gräsmark.
Olsson, Karl, kyrkvärd, Sunne.
Olsson, Greta, Östra Ämtervik. (Kyrkvärd).
Olsson, Folke, emeritus, Karlstad.
Olsson, David, kyrkvärd, Mangen.
Olsson, John A. kyrkvärd, Töcksmark.
Olofsson, Tore, kyrkvärd, Botilsäter.
Orremo, Richard, kyrkoherde, Kila.
Ostwald, Knut, kyrkoherde, Östmark.
Palin, Erik, prost, Karlstad. (Emeritus).
Persson, Gust. prost, Säffle.
Persson, Gust. och Gertrud, Säffle, By.
Pehrsson, Otto S. kyrkvaktmästare, Gumhöjden.
Pettersson, Yngve, kyrkvärd, Arvika.
Pettersson, O.H. kyrkvärd, Västra Ämtervik.
Pettersson, And. Fredrik, Brattfors.
Pettersson, Erik Gustav, kyrkvaktmästare, Skottlanda.
Piltz, Charles, komminister, Beted.
Ransjö, A. kyrkoherde, Norra Råda.
Raning, John, prost, Filipstad.
Rappman, H. prästvigd.
Redell, Bengt, komminister, Filipstad.
Rebane, J. pastorsadjunkt, Högerud.
Rongedahl, H. kyrkoherde, Likenäs.
Runestam, Arvid, biskop, Karlstad. (Död).
Rune, Maria, prostinna, Karlstad.
Rudqvist, Isedor, kantor, Kristinehamn.
Rylander, K.G. kyrkoherde, Alster.
Ryman, Gust. kyrkvärd, Edsvalla.
Schönnesson, Sigurd, prost, Degerfors.
Schyman, Gust. Ölserud.
Schultheisz, Robert, kyrkoherde, Stockholm.
Simonsson, Verner, kyrkvaktmästare, Ransäter.
Sjögren, Helge, kyrkoherde, Bro, Huggenäs.
Steneholt, Arvid, kyrkoherde, Norra Finnskoga.
Stake, Jakob, kontraktsprost, Grums.
Sundberg, Olof, teolog, Sundby.
Svensson, Johan, prost, Strängnäs.
Söderström, Hjalmar, kyrkv. Visnums-Kil.
Segerstad RK-jubileum.
Silleruds gamla kyrka.
Silbodals kyrka invigning. (Kyrkogården).
Storfors kyrka.
Sunne kyrka. (Gamla kyrkplatser).
Svanskogs kyrka.
Södra Ny kyrka, orgelinvigning.
Södra Råda 100-årsjubileum.
Thegelström, Erik, Lysvik.
Thegelström, Wanja, Karlstad.
Toremark, Inga, Arvika.
Toremark, Ragnar, Gunnarskog.
Tybell, A. prästvigning.
Tärne, Gunnar, kyrkvärd, Högerud.
Trankils kyrka. (St. Anna).
Uddeholms 300-åriga kyrka.
Ullengraaf, Ellen.
Wahlström, Bengt, Amnehärad.
Wertelius, Gunnar, komminister, Södra Råda.
Wettergren, Bengt, kyrkoherde, Munkfors.
Wicklund, Annie, Kristinehamn.
Widegren, Frithiof, kyrkoherde, Blomskog, Lund.
Visnums kyrkas räkenskaper.
Visnums-Kil, klockinvigning.
Värmskogs kyrka 200 år.
Värmskog, begravningsplats.
Värmskog, gåvor.
Västra Fågelvik, invigning av helgedom, 100 år.
Västra Ämtervik, gåvor.
Zellin, Helge, kyrkoherde, Ekshärad.
Zetterqvist, Per, kyrkvaktmästare, Södra Råda.
Åmotfors kyrka inviges, Koppom.
Älveby, Sven, kantor, Koppom.
Älgå församlingshem inviges.
Älgå utvidgar kyrkogården.
Ängquist, Harald, kyrkoherde, Töcksfors.
Östling, Folke, kantor, Lennartsfors.
Ölme kyrka, nytt torn och spira.
Ölseruds kyrka rustas.
Östra Ämtervik, kyrkogården.
Östra Ämtervik, första kvinnliga kyrkvärd välkomnas.
Österviks kapell.
Östra Fågelvik, församlingshemmet inviges.
Östervallskogs 100-åriga kyrka rustas.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18