bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/168
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wCXu6Nvqe4AbgyAv8WCuH2
ExtraID168
Datering
18941947(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDSKRIFTER:
VECKO-JOURNALEN.
Utg. Stig Ahlgren.
Julnummer 1947:
Husundersökning; Lars-Henrik Ulvenstam.
Materien och Gud; Rundfråga besvarad av världseliten av atomforskare.
Dikter; Harry Martinsson.
Det stora äventyrets skulptör; Bernt Bernholm och Martin Strömberg.
Luftdroska - Stratocruiser; K. A. Larsson.
Farligt korrektur; Frank Heller.
Titlar och rang; Karl Löfström.
VITA BANDET.
Organ för Föreningen Vita Bandet.
Nr 12 1941.
VINTERBLOSS.
Sv Dagbladet.
Julnummer 1908:
Hjältarna (dikt); K. G. Ossian-Nilsson.
1809; G. Stridsberg.
En opartisk och sannfärdig berättelse om revolutionen den 13 mars 1809. Af drottning Hedvig Elisabeth Charlotta; Efter i Ericsbergs arkiv förvarade egenhändiga anteckningar öfversatta af C. C:son Bonde.
Stockholm 1809; C. Forsstrand.
När Gustaf IV Adolf störtades; C. Hallendorff.
Hans Järta; Juvenalis.
Också en revolutionshjälte; Yorrick.
VÄRMLANDS-JUL.
Barnens Dags Jultidning.
Julnummer 1941:
Julnatt i Marsfjällen; Gunnar Sosse.
Tiden går (dikt); Prins Wilhelm.
Kung Göstas spelevinker; Albin Widén.
Ett underligt hus; Hasse Z.
Grodorna; Bertil Hedlund.
Älgkött och julhare; Ben Björnklo.
Oromantisk jul...; I. Ostadius.
Späda plantor i vinternatt (dikt); John Nyqvist.
En kaka vitt bröd; Linus Brodin.
VÄRMLANDS-JOURNALEN.
Sveriges första landskapsjournal - Värmländskt i ord och bild.
Nr 1 1922:
En värmländska i ord och bild (Greta Smedberg); Red.
Vårt landshövdingepar (Abr. Unger); Red.
Oscar Stjerne - ungdomens oförgätlige skald; -r.
Småflickor (dikter); Carl Hasselgren.
Arvika - konstnärernas stad - ett litet Schweden-Munchen; Red.
En paschasa om två rotgubbar; "Fryksdalsmoran".
Nr 2 1922:
Värmlands hopp vid Olympiska spelen i Paris 1924; Red.
Kristinehamns hantverk och industri jubilerar; Red.
W. Sarve - en 40-årig livsgärning i Ryssland; V. D-n.
Värmlands rävdödarkung har ordet; Aug. Andersson-Evert.
Far rakar sig om söndagsmorgon; Aug. Bondesson.
Nr 3 1922:
Mimi Pollak; Red.
Dikter; Wenzel Björkhagen.
Ett gammalt herrgårdsporträtt; -r.
Rövarliv i 80-talets Sölje; Arvid K. Gustafsson.
Landstingsgubbar vid tingets födelse och nu; Red.
Litet värmländskt "pytt"; "Krumeluren".
Nr 4 1922:
Visan för dagen; "Lunk".
Alfred Jansson - en bemärkt målare i Amerika; Y. B-r.
Ludde Falk - en sentida kavaljer; Red.
En värmländsk hjälpare i Samara; Sam Sarwé.
Porslinskittet; Arvid K. Gustafsson.
När revolutionsfanan höjdes i Värmland; Red.
Händerna; John Sandén.
VÄRMLÄNDINGARNE
Värmländsk Jultidning.
1894:
Jul (dikt); Gustaf Fröding.
Grågässen; Selma Lagerlöf.
Betlehemsstjärnan (dikt); Oscar Stjerne.
Alexandros den stores offersven (dikt); Johan Bergman.
Julafta i harregålsköke; Akson.
Den gamle professorn (dikt); Gustaf Fröding.
Från gamla tider; G. Schröder.
Epigram (dikt); --n.
Tre viser åttå Fredrek på Rannsätt.
En hemresa från skolan; N. P. Ödman.
Jössehärs-Gubben (dikt); N-k.
Spaderknekt; Hugo Falk.
Fyllkalaset (dikt); J.P.
Vackra Anna från Långliden; J. P. Rydelius.
"Weltschmerz" (dikt); J. Ferlin.
Stämningsbild; J. P. Rydelius.
När snöfästningen byggdes (dikt); Johan Bergman.
Två höstvisor; Oscar Stjerne.
Vermländska låtar; Richard Steffen.
1895:
Vandrarens julsång (dikt); Oscar Stjerne.
Från gamla tiden; Gustaf Schröder.
En gammal sme (dikt); Jong på Hea.
Den sväljda kronknappen; Hugo Falk.
En studie (dikt); Addy.
Vid sjön (dikt); Oscar Stjerne.
Eldsvådan; Hugo Falk.
Till hembygden. Tillfällighetspoem; Rudolf Cederström.
Rom och dess antika minnen; Johan Bergman.
Sankt Peters efterträdare (dikt); Johan Bergman.
Två dikter; av en icke-diktare.
Tvänne folkvisor från Litauen; Överst. Adolf Norén.
F. A. Dahlgren; Erik Gustaf Lilljebjörn.
Dahlgren-Låstbom-polemiken:
"Svar på den Varmlänske Bonnevisa".
"Te Nysocksboen".
Två visor av "Gösta".
Allt. Saga; Signe Löfgren.
Visor i folkton; Richard Steffen.
En värmländsk hexhistoria; Richard Steffen.
Julklockor (dikt); H. F.
Några rimmerier i flickalbum; N. P. Ödman.
Christian Eriksson; K. Hugo Segerborg.
Mörkt och ljust (dikt); O. F(ryxell.)
Karlstads Teater. Prolog.
Ungdomsdrömmar; Gustaf Bellander.
Melangtäras intåg i Kallsta (dikt); Gustaf Fröding.
Varför? J. Ferlin.
1896:
En biografi; C. H. Rundgren.
Optimism och pessimism; C. H. Rundgren.
Vid forsen (dikt); Oscar Stjerne.
Om namnet Värmland; Adolf Norén.
Santa Lucia; Selma Lagerlöf.
Vermlands-örnen; Erland Lagerlöf.
Från gamla tider; Gustaf Schröder.
Dikter; Utriusque.
Månskensfantasier; J. Ferlin.
En arabisk frukost; Ett minne från Algeriet.
Vid Värmlands Nations i Uppsala Tegnérsfest; K. A. Fryxell.
Min första ankomst till London; N. P. Ödman.
Mammas sång (dikt), Nils Keyland.
Jägarlif; Hugo Falk.
Från Arkipilagens horisont (dikt); Johan Bergman.
Två visor. Beväringa. Äktenskapsfrågan; Gustaf Fröding.
Psykofysisk naturalism; Allen Vannérus.
Ola tror hva han vill (dikt); Jan frå Slätta.
En audiens hos påfven år 1840; R. Cederström.
Rattanolla (dikt); Nils Keyland.
I tvättstugan; Signe Löfgren.
Fägossen (dikt); N. Keyland.
En "läsare"; Saxon.
Vinterstämning; Maria Fahlberg.
1919:
Vapenvila; Daniel Fallström.
Hur Adjunkten fick prostdottern; Selma Lagerlöf.
Torsbysommar (dikter); Hugo Falk.
Telegrammet; E. Kuylenstierna-Wenster.
Kungliga bastarder; Hugo Falk.
Den gamle leksakshandlaren; Anna Hellberg.
En värmländsk träskulptör (Oscar Rudh); H. E-n.
Gamle historier; Charlotta Johansson (Kajsa på Trälåsen).
1920:
Jul (dikt); Justus Elgeskog.
När julens klockor ringa (dikt); Wenzel O. Björkhagen.
En samvetsfråga; Selma Lagerlöf.
Dikter; Gustaf Fröding.
Ett Karlstadsoriginal; Hugo Falk.
Julfeber; Rosa Ahrbman.
Livräddaren "Triumf"; Hugo Falk.
Kyrkparad. Sommarlördag (dikter); Hugo Falk.
Björnen i finsk-värmländsk vidskepelse; J. V. Palmqvist.
Strövtåg i hembygden (dikt); Gustaf Fröding.
Julen i hembygden; H. E-n.
Hölls de geck te på en Harrgål i Varmlann 1851-1852; Kajsa på Trälåsen.
1921:
Jul (dikt); Olle Lundqvist.
Några tankar kring Julevangeliet; Jean Vallis.
Frid på jorden; Selma Lagerlöf.
Jul på Ransäter; Hugo Falk.
Två farväl till Trossnäs fält (dikter); Hugo Falk.
Esaias Tegnérs 75-årsminne; H. W.
Skogsvandringen (dikt); Carl Snoilsky.
Rämen; Ur Esaias Tegnérs papper.
Den man kysser vid Lucia, skall man fästa vid Jul; Justus Elgeskog.
Julljusen; J. V. Palmqvist.
Skatfrua; Kajsa på Trälåsen.
1923:
Midvinternatt i Tors By (dikt); J. A. Eklund.
Den heliga bilden i Lucca; Selma Lagerlöf.
En gammal vandrare går och gnolar (dikt); Karl-Erik Forsslund.
Varggropen; Hugo Falk.
Natt (dikt); Dan Andersson.
Venus Victrix (dikt); Hugo Falk.
En kvinnoprofil från det gamla Carlstad; Thyra Freding.
På fattigstugan (dikt); Dan Andersson.
En bjudning utan gäster; Hugo Falk.
Några minnen från Karlstads soirésällskap; Axel Dahlman.
En kullerbytta; J. V. Palmqvist.
1924:
Jul (dikt); Wenzel Björkhagen.
Skojarbaronen; Selma Lagerlöf.
Dikter; Gösta Bratt.
En värmlandsjul på tukthuset; Hugo Falk.
Korperal Stolt (dikt); Hugo Falk.
Skorna; Prins Wilhelm.
Konterfejaren Olov Enberg; C. V. Bromander.
De förenade nationerna i Karlstad. Ett 25-årsminne; Axel Dahlman.
Carl-Filip; Hugo Falk.
Skol-Lars; Thyra Freding.
1925:
När klockorna ringa (dikt); Hugo Falk.
Hugo Falk in memoriam; N. L.
Sockerskålen; Selma Lagerlöf.
Spaderknekt; Hugo Falk.
Hemma (dikt); Lunk.
Våra hövdingar; T. B.
För mycken välsignelse; Alfred Smedberg.
Gamle skams förvandling; Kajsa på Trälåsen.
Den sväljda kronknappen; Hugo Falk.
1926:
Julotta (dikt); Noe Lopán.
Hav (dikt); Prins Wilhelm.
En underlig julgäst; Selma Lagerlöf.
Carls-balen; Fredrek på Rannsätt. Meddelat av Lotten Dahlgren.
Göran Billsten; Arne Hunne.
Fall, vita snö (dikt); Kerstin Hed.
Moster Margret; Albert Engström.
Forntidens jul - Midvinterns solfest; Oscar Montelius.
1927:
En moder vakar (dikt); Arne Hunne.
Vid årsskiftet (dikt); Selma Lagerlöf.
Julklappen; Harry Blomberg.
Vandring (dikt); Gustav Åström.
Två farkoster; Selma Lagerlöf.
Lång-Anders julöverraskning; P. G-r.
Jössehärs-Gubben på juledansen (dikt); N-k.
Det ensamma hjärtats slott (dikt); Elisabeth Brehmer.
Nordens diktardrottning - Selma Lagerlöf; Arne Hunne.
Jägarliv; Hugo Falk.
Värmlandsskalden Oscar Stjerne; C. V. Bromander.
Vandrarens julesång (dikt), Oscar Stjerne.
Lilla fröken Söderlunds julafton; Dan.
1928:
Selma Lagerlöf 70 år; Arne Hunne.
Grågässen; Selma Lagerlöf.
Luciafirandet; H-s.
"I denna natt tändes ett ljus"; Fryksdalspojken.
Två julotter; A. Törner.
En erinring om Lusse- och juletider i gamla Sölje; Arvid K. Gustavsson.
Tre viser åttå "Fredrek på Rannsätt".
Att spela komedi...; Arne Hunne.
1930:
Välkommen, helga Juletid (dikt); Noe Lopán.
Det var en gång en soldat...; Linus Brodin.
När lyckan vände tillbaka; Arne Hunne.
Fru Göranssons julklappar; Pege.
Frödings Blixten; Dagny Nilsson.
Sjonger-Jan; Carl Erco.
En verklig jägare; Johansson med bössan.
1931.
Jul (dikt); Noe Lopán.
Snapphanebesöket i Brönnestads prästgård; Bera Falk.
"Frökenfolk"; Linus Brodin.
En skridskofärd över Vänern som kunnat sluta illa; Carl Erco.
Min jul (dikt); Arne Hunne.
Adel i Bröttninga kråkjakt; Jace.
Kampen mot en folkfiende; Red.
När nöden är som störst...; Arne Hunne.
Ack Värmland du sköna...; Gewe.
Svensken som kunnat bli indianhövding; Adde.
Hur lille Valdemar fick skidor; Pege.
1932:
Jul (dikt); Noe Lopán.
Jungfru Magdalena och Göran Kuhles Julgåva; Bera Falk.
Nyårsnatt; Lilly Augustsson.
Gnet-Johannes julkalas; Jace.
En fin Dam; Arne Hunne.
Ur de värmländska järnvägarnas historia; Red.
En värmländsk humorist (Fridolf Rhudin); Svarte Rudolf.
Cikoria och blanksmörja; Sirocco.
Experimentet; Annie Wiese.
Skådespelaren och kärleken; Inga Sunde.
1933:
Månen går upp (dikt); Prins Wilhelm.
De blå vingarna; Nils Magnus Folke.
Nu reser jag hem till jul (dikt); Arne Hunne.
Selma Lagerlöf och Värmland; Red.
Stormflychts till Mörtnäs; A. Arvé.
När Värmlands-Jerker fick stryk; Wege.
Lat-Alfres julhare; Jace.
En vandrare; Lilly Augustsson.
En kulturbild från gamla Värmland; G. O. Gunne.
Jul på sjukhuset; Harald Oldeberg.
En liten julhjälte; E. A. Lird.
Germanska julseder; Red.
1935:
I julenatt (dikt); Arne Hunne.
Skådespelaren; Bo Bergman.
Tills vidare...; Lilly A-n.
Rövarne på Sölje; A. Arvé.
Ur jultomteriets historia; Anders Sten.
Maskeradbal i Ryänga; Jace.
Det var en natt i Chicago...; Mister x.
Patron Nyströms breåka; Hugo Blixt.
De döda fallen i Degerfors; Ibn Seyd.
Glimtar från Värmlandsbygder; Nath. Hedin. N. L C:son.
ÄLVDALINGEN.
Värmlänningarnas egen journal.
Nr 4 1923:
Linden (dikt); P. L.
Värmländska stångjärnsbruk på 1500-talet; Jalmar Furuskog.
Önby-Karl; N. Andersson.
"Home sweet Home"; Sturle Snorresson.
Nôr trôla rev ut (dikt); -f.
Spöket; Sten Wilde.
Kolar-Johans älgjakt; Sten Wilde.
Lantmätaren (dikt); E. N-n.
Forsgubben; E. Ljunglöf.
De sköna Värmlandsmelodierna; Thyra Freding.
Ullfall-dramat. (Forts); E. Ljunglöf.
Nr 5 1923:
Värmlands floder och vattenfall; Ur rektor J. Furuskogs arbete "De värmländska järnbruken".
Kärlekens vedermödor; Sten Wilde.
När forsen vände sig; Brita K.
Katarinas klocka; Sigurd Dahllöv.
En sockenstämma på 1800-talet; Från Köla och Eda pastorat.
Ullfall-dramat (Forts); E. Ljunglöf.
Nr 6 1925:
Två midsommarvisor (dikt); Ernst Arendorff.
Under Rämens björkar; Några runor ur Esaias Tegnérs och Anna Myhrmans kärlekssaga.
Vetenskapliga bragder under fjolårets lopp; Red.
Kärlekens krokvägar; Margareta.
När de döda kivades; Sten Wilde.
Ungdomssång (dikt); E. Ljunglöf.
Ullfall-dramat (forts); E. Ljunglöf.
Nr 8 1926:
Värmland och dess natur; Jalmar Furuskog.
Rallarpoesi; Red.
Då Lars Jansson åt salt; Sten Wilde.
"Minnen från hänsvunna tider"; Forts. utan signatur.
En litten låt ôm Värmlann; Jon I Dalen.
Nr 9 1926:
Vårkänning (dikt); E. A.
En intressant brevväxling; E. K.
Trollbunden (forts.);
Jan-Olles rävjakt; Sten Wilde.
Vallgossen; E. Ljunglöf.
Prinsessan; En gammal folksaga.
Sveriges städer år 1820; Red.
Den hemlighetsfulla kullen (dikt); E. Ljunglöf.
"Minnen från hänsvunna tider". (forts.)
Tre små sägner från Nordmark; Hagskog.
Nr 10 1926:
Sommar (dikt); Richard Aldrin.
Eldsvådan i Köla prästgård; E. H.
"Minnen från hänsvunna tider" (forts).
Vallgossen (forts.); E. Ljunglöf.
En jakthändelse i våra dagar; Y. O-n.
Prinsessan Rosita (forts.)
Räkneorden i de olika språken; Red.
Kom och se (dikt); Richard Aldrin.
Två män och en kvinna; Red.
Där tuppen och hönan äro underdjur; Red.

Kontroll

Skapad2015-11-25 13:13:44
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18