Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

SDHK-nr: 26260

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1453  maj  25
Utfärdandeort
Slestad 
Innehåll

Anders Andersson, häradshövding i Hanekinds härad, om rannsakning angående en tomt i ”Skoghe” i ”Visbo” socken, som av ålder tillhört V. kyrka men som Jösse Martinsson enligt herr Olofs, kyrkoherdens i Vist, klagomål tagit från nämnda kyrka. Hade klagat hos östgötalagmannen Erik Nipertz på h äradstinget i ”Tinnerö”. För nämnden se kort i gamla kronol. lappkartoteket

Utfärdaren beseglar.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg. RA 0101 (sign. FF, Vist) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 84 (reg)
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel