Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

SDHK-nr: 32951

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1493  juni  22
Utfärdandeort
Södertälje 
Innehåll

Sten Sture om bp Korts köp av jord i Haresta i Stigtomta socken av Anders Martinsson, borgare i Nyköping. Sten Sture och rådet beslutar om (skatte)frihet och frälse för biskop Kort i fråga om den köpta jorden, vilket biskopen anhållit om. Detta ska på utfärdarens befallning införas i rikets register. ("Tha fore hans bøøn skuld haffuer jach ok meniga rikesens raadh wnth tillatiidh ok samtycht ath fornempda tw peningxland minne skall friith oc frælsth bliffua effter thenna dagh . som thet tilforinde warit haffuer / och haffwom befalath thet inscreffues j rikesens register som widerbør."

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 21, E 59:D f. 146 (reg.); Örnhielm: V p. 1232
Litteratur och kommentar

Schück, Rikets brev och register (1976), s. 553 (rikets register).

J. Öbergs festskriftsuppsats om Kort Rogge i Supplementa humanistica Lovaniensia XII (Leuven 1997, särtr. DK), s. 24-38.

Senast ändrad

2016-08-24Kommentera post/rapportera fel

Captcha
Skriv in koden i fältet nedan
 Skicka mig en kopia