MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad (Enskilt arkiv)
HistorikHandlingar i fascikelomslag numrerade 1 - 127 och förtecknade i den ordning de återfunnits enligt särskild bilaga. Beträffande Martin Hansson (1851 - 1936, kommunalstämmans ordförande 1882-1885 och 1892-1918) se främst hans egenhändiga "levnadsbeskrivning", akt nr. 88 samt bouppteckningen, akt nr. 116.
Register till Martin Hanssons efterlämnade handlingar (1821 - 1946).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1852 Köpebrev Pehr Magnusson
2. 1821 Fastebrev Cecilia Nilsdotter
3. 1861 Förmynderskap John Hansson, Hallaröd, Johanna Magnusson
4. 1858 Delning av rågångar och skiljelinjer
5. 1844 Arvsskifte Magnus Hansson
6. 1858 Fördelning av stängsel
7. 1926 Bilagor till stadga angående sinnesjuka
8. 1912 Bouppteckning Per Larsson
9. 1872 Testamente Eric och Karna Malmqwist i Nöbbelöv
10. 1876 Arvsskifte Elna Åkesdotter
11. 1899 Förmynderskap Adolf Johanssons i Lörup barn
12. 1871 Resolution Kyrkoherdens lön
13. 1905 Anhållan Utrotande av räv
14. 1922 Historik Matteröds sparbank
15. 1840 Överenskommelse Matteröds skifteslag
16. odat. "Handlingar tillhörande Oskar Åkessons i Matteröds konkurs"/omslag/
17. 1894 Utdrag ur dombok E. Malmqvists i Maglehult testamente m. innel. handlingar
18. odat. Redovisning för inköp av likvagn
19. 1893 Arrendekontrakt 7/16 mt. No 4 Matteröd, Martin Hansson
20. 1893 Ang. ovanst. G.A.V. Molin, kyrkoherde i Sörby och kontraktsprost
21. 1877 Inteckningsprot. 1 5/64 mt Myrarp, Per Magnusson
22. 1865 Inteckningsprot. Hans Magnusson, hemmanet No 3 2/9 mantal Matteröd
23. 1880 Värdering Matteröd No 3 1908/9495 mtl
24. 1903 Konkursprot. Oskar Åkesson, No 72 m. innel. handl.
25. 1903 Konkursprot. D:o, No 46 m. innel. handl.
26. 1875 Utdrag ur dombok Förmynderskap för Hans Magnussons dotter
27. 1942 Kontrakt om utackordeing av omhändertaget barn
28. 1832 Utdrag av protokoll hållet i Kristianstads Landskontor Magnus Hansson, hemman No tre 1/6 dels mantal Matteröd
29. 1877 Bouppteckning Okänd person
30. odat. Skiftesprot. (?) Ej infogade i sammanhang
31. 1913 Bouppteckning Elsa Andersdotter i Måleböke m. innel. handl.
32. 1903 Protokoll med borgenärerna i Oscar Åkessons konkurs
33. 1921 Bouppteckning Emma Stenberg i Erikstorp m. innel. handl.
34. 1917 Syningsinstrument över restaureringen av Matteröds kyrka
35. 1867 Försäkringsbrev Nils Eriksson i Skälsböke
36. 1891 Länsstyrelsens utslag N.A.Evard, P. Trusson, Joh.Rosvall i Horröd
37. 1862 Förmynderskap Per Åkessons i Mjölkalånga söner Olof och Bengt
38. 1887 Resolution C.E.Billsten, 55/1920 mt No 1 i Skälsböke m. innel.handl.
39. 1894 Lagfart Rusthållshemman No 3 2/9 mantal, Hans Magnusson
40. odat. Visitkort Svante Håkansson, Vittsjö
41. odat. "Herr Kyrkoherden blef betydligt dragen vid näsan häromdagen i Matteröd"
42. 1852 Arvsskifte Per Åkesson i Mjölkalånga
43. 1894 Bouppteckning Kristina Bengtsdotter i Svenstorp m. innel. handl.
44. 1908 Lånehandlingar Nils M. Hansson
45. 1924 Brevkort Kyrkvärden Martin Hansson
46. 1901 Förmynderskap Nils Nordkvists son
47. 1883 Länsstyrelsens utslag Martin Hansson
48. 1917 Bouppteckning Anton Olsson i Isakstorp
49. 1901 Bouppteckning Karna Andersdotter i Lörupshus
50. 1904 Auktion Ola Nilsson i Isakstorp
51. 1911 Resolution Nils Hansson, m. innel. handl.
52. 1893 Räkenskaper
53. 1903 Förmynderskap Nils Albert Nordqvist
54. 1900 Arvsskifte Håkan Martinsson
55. 1878 Arvsskifte Sven Bengtsson i Lilla Oberöd
56. 1910 Förmynderskap Ola Hansson dotter
57. 1910 Förmynderskap Anders Nilsson Holmgren
58. 1909 Godmanskap Nils Olofsson
59. 1930 Förteckning över egnahemslåntagare
60. 1894 Förmynderskap Nilla Åkesdotter, m. innel. handl.
61. 1912 Resolution Matteröds sparbank
62. odat. Mantalslängd (?)
63. 1903-12 Brev till Martin Hansson
64. 1903 Resolution Oskar Åkesson
65. 1928 (?) "Till Kristianstad Läns Pröfningsnämnd"/ej avslutat/
66. 1918 Förmynderskap Bengt Liljedals söner
67. 1898 Bouppteckning Per Magnusson i Myrarp
68. 1898 Utdrag ur dombok Nils Olsson, Martin Hansson, Joh. Finnvall, Joh. Bülow
69. 1899 Boutredning Per Nilsson i Måleböke, m. innel. handl.
70. 1908. Inventering Sockenbiblioteket, N.B. Svensson
71. 1894 Inteckningsprot. Rusthållshemmanet 1/48 mantal No 1 Svenstorp
72. 1925 Val av lantbruksombud
73. 1910 Förmynderskap Kristina Nilssons dotter Emma
74. 1906 Arvsskifte Anna Brita Dalman
75. 1895 Köpekontrakt Hanna Persson, m. innel. handl.
76. 1923 Auktion Martin Andersson
77. 1895 Köpekontrakt Anders Beckman i Svenstorp
78. 1923 Protokoll vid eldsvåda Karl Roskvist
79. 1923 Protokoll vid eldsvåda Ludvig Nilsson
80. odat. Skrivelse angående egnahemslån
81. 1927 Jordbruksstatistik
82. 1920 Försäkringsanmälan
83. 1912 Utmätning
84. 1861 Torpekontrakt Nils Jönsson, Hanna Rosengren, A.N.Olin, A. Nilsdotter
85. odat. Förteckning över medlemmarne i Skånska Lantmännens Lokalförening
86. 1916 Brev från Emil....(?) till föräldrarna
87. odat. Ritning "Torfströrifvare för hand- hästkraft"
88. 1924 Brev och utkast till svar/Martin Hansson levnadsbeskrivning/
89. odat. Arvsskifte Emanuel....(?)
90. 1919 Godmanskap Bengt Liljestads söner
91. 1892 Kontrakt Sven Grönberg, Hans Rosengren, Martin Hansson
92. 1903 Brev till Martin Hansson från Måns Olsson
93. 1898 Brev till Martin Hansson från Nils M. Eriksson
94. 1946 Försäkring Anton Hansson
95. 1945 Andelsbrev Torups Energiförening, Anton Hansson
96. 1936 Auktion Bankdirektör Martin Hansson
97. 1911 Resolution Nils Hansson, m. innel. handl.
98. 1875 Arvsskifte Hans Magnusson, m. innel. handl.
99. 1876 Köpebrev Martin Hansson, Sophia Persson
100. 1904 Utdrag ur dombok Nils Hansson, David Månsson, Adolf Fast, Lilly Jönsdotter, Bengta Nilsson
101. 1864 Förmynderskap Christen Åkesson i Norra Rörum
102. 1853 Uträkning av hemmanstal
103. 1899 Bouppteckning Per Jönsson i Skyrup, m. innel. handl.
104. 1875 Utdrag ur dombok Per Larsson, Hans Magnussons dotter Olivia
105. 1902 Skytteföreningens protokoll
106. 1898 Förmynderskap Maria Persson, m. innel. handl.
107. 1875 Sterbhusutredning Martin Hanssons far
108. 1852 Köpekontrakt Sven Lindahl i Östra Bränner, Hans Magnusson
109. 1898 Arvsskifte Johanna Magnidotter
110. 1903 Arvsskifte Oskar Åkesson, m. innel. handl.
111. 1890 Konkurs Å. Andersson, m. innel. handl.
112. 1903 Utdrag ur dombok Oskar Åkessons konkurs
113. 1903 Meddelande till ombudsman Martin Hansson
114. 1898 Konkurs N. Sjörén i Smedjebygget
115. 1898 Utdrag ur dombok Nils Olsson, Martin Hansson, Joh. Finnvall, Joh. Bülow
116. 1936 Bouppteckning Martin Hansson
117. 1887 Förmynderskap Nils Nordqvists son Nils Albert
118. 1850 Räkenskaper
119. 1907 Arbetsbeskrivning Matteröds sparbanks nybyggnad
120. 1905 Inlaga till Hovrätten David Månsson, Nils Hansson, matteröds fattigvårdstyr.
121. 1883 Länsstyrelsens utslag matteröds fattigvårdsstyrelse
122. 1898 Utdrag ur dombok Nils Olsson, Martin Hansson
123. 1896 Bouppteckning Anna Persdotter, m. innel. handl.
124. 1898 Länsstyrelsens utslag Matteröds sparbank, Nils Olsson
125. 1898 Utdrag ur dombok Nils Olsson, Martin Hansson, Joh. Finnvall, Joh. Bülow
126. 1904 Konkurs Oscar Åkesson
127. 1903 Utdrag ur dombik Oscar Åkesson
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/L006/L006_504
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/wn1UvUVcAKsyRQTIZl7q00
SpråkSvenska
ExtraIDL006_504