Ystads Gjuteri & Mekaniska Verkstads AB

Organisation

KategoriFöretag. Ospecificerad (Privat företag)
HistorikJerngjuteriet vid Ystad grundades 1853 av fabrikören Henrik Graf i en inne i staden belägen fastighet.
I bolaget inträdde 1857 greve Arvid Posse, baron J Stjernblad, konsulerna J R Lundgren och Carl Gram
samt handlandena Lars D Kemner och E Wedberg. En ny fabriksbyggnad uppfördes vid havet väster om staden. Till år 1874 drev där Kemner och Graf en mekanisk verkstad med ingenjör C A Andersson som teknisk ledare och Carl Schlossherr som gjutmästare. Man tillverkade ångmaskiner, maskiner för mejeri och lantbruk samt spislar och handelsgjutgods. Enbart på 1870-talet anlade Ystads Gjuteri flera hundra mejerier. Planen att anlägga ett skeppsvarv fick dock skrinläggas eftersom Ystads hamn ej kom att utvidgas till gjuteritomten. Vid Grafs död 1874 övergick hans ägarandel till Lars Kemner. Kemners son, civilingenjör E W Kemner, inträdde som teknisk ledare 1880 och köpte tillsammans med A F Wiking verkstaden av fadern 1886. I styrelsen för det 1887 nybildade bolaget Ystads Gjuteri och Mekaniska Werkstads AB ingick även Sture Kemner. Fadern stod som ordförande i styrelsen till sin död 1909. Fabriken moderniserades med bl a elektrisk drift. Personalstyrkan utökades till ca 400 personer. Lantbruksmaskiner var företagets specialitet, t ex radsåningsmaskiner och konstgödselspridaren "Svenske", en föregångare till Ysta-Yrsa. I övrigt tillverkades maskiner av olika slag samt handels-/byggnadsgjutgods. År 1929 övertogs ledningen av företaget av E W Kemners söner Axel och Wilhelm. Efter första världskriget dominerade ännu det manuella arbetet. Mycket av det som senare pressades fick smidas för hand. Hål och andra profiler i plåt fick mejslas ut och man arbetade ofta med handdrivna borr. Tillverkningsprogrammet, som omfattade flera hundra artiklar, skars nu ned radikalt så att produktionen kunde läggas om till serietillverkning. Tempoarbete infördes. När den stora mekaniseringsepoken inom lantbruket inleddes under 1940-talet hade företaget därmed en betydande leveranskapacitet. Som följd av rationaliseringarna minskade arbetsstyrkan
till ca 150 arbetare. Bland dem fanns en kärntrupp av skickliga yrkesmän med lång anställningstid. Vid 100-
årsjubiléet 1953 såldes maskiner över hela världen. Den största produkten var tallriksspridaren Ysta-Yrsa, tillverkad i nära 70 000 exemplar. Från 1964 leddes företaget av Bengt Kemner, en fjärde generation Kemner. Företaget genomgick stora förändringar. Bara tre produkter från tidigare kvarstod, turbinpumpar, vältserier och spannmålskrossen Ysta- Dunder. Ysta-maskiner blev istället generalagent för flera av Danmarks ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. Gjuteridelen lades ner 1980. Samma år såldes gjuteritomten till byggföretaget JM. År 1987 lämnade Kemner företaget som flyttades och bytte skepnad.
Familjen Kemner har å nr 12 kv Pernilla samlat föremål och arkivalier med anknytning till Gjuteriet. Samlingen donerades till Ystads kommun 1994 under namnet L D Kemners Minnesfond.
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
WebbsidaExtern länk
ReferenskodSE/M030/YSA_67201
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/YylvKH8yDP4Wt9xyA4HuYF
SpråkSvenska
ExtraIDYSA_67201