Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1974) Info Info
   • Statlig myndighet (1928)
   • Gård (10)
   • Förening (1)
   • Övriga (16)
   • Ej fastställd (11)
   • Person (släkt) (8)

 • REGISTER
  • Alla (116)
  • Uppslagsverk (110)
  • Brev (6) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 81-100 av 2091
81. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stålarm, Arvid Eriksson

Yrke: Krigare
Född: omkring 1549
Död: 1620

82. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Coyet, Peter Julius

Yrke: Diplomat, Ämbetsman
Född: 1618
Död: 1667

83. Svenskt biografiskt lexikon

84. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Adler Salvius, Johan

Yrke: Diplomat, Hovkansler, Riksråd
Född: 1590
Död: 1652

85. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Falkenberg, Carl

Yrke: Arméofficer, Ämbetsman
Född: 1644
Död: 1697

86. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erskein, Alexander

Yrke: Diplomat
Född: 1598
Död: 1656

87. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Erik

Yrke: Kollegiepresident, Landshövding, Lantmarskalk, Riksråd
Född: 1616
Död: 1679

88. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stenbock, Johan Gabriel

Yrke: Guvernör, Riksmarskalk, Riksråd
Född: 1640
Död: 1705

89. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Drake, Arvid Knutsson

Yrke: Krigsbefäl, Landshövding
Död: troligen 1618

90. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rudenschöld, Carl

Yrke: Diplomat, Författare, Hovkansler, Kollegiepresident, Politiker, Riksråd
Född: 1698
Död: 1783

91. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De la Gardie, Magnus Gabriel

Yrke: Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler, Riksmarskalk, Riksråd
Född: 1622
Död: 1686

92. Svenskt biografiskt lexikon

93. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Creutz, Carl Gustaf

Yrke: Krigare
Född: 1660
Död: 1728

94. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Chesnecopherus, Nils

Yrke: Diplomat, Hovkansler, Matematiker
Född: 1574
Död: 1622

95. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Horn, Gustav

Yrke: Fältmarskalk, Riksråd
Född: 1592
Död: 1657

96. Svenskt biografiskt lexikon

97. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rosenhane, Schering

Yrke: Diplomat, Landshövding, Riksråd, Överståthållare
Född: 1609
Död: 1663

98. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Leijonhufvud), Erik Abrahamson

Yrke: Riddare, Riksråd
Död: 1520

99. Svenskt biografiskt lexikon

100. Svenskt biografiskt lexikon