bild
Serie

Bidragshandlingar, del 2 (bidrag från fonder)

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11966 – 1995Ansökningar om bidrag från fonder, Del 1:
Häfte 1. Konung Gustaf V:s 90-årsfond 1966 – 1995.

Häfte 2. 1981 – 1995
1. Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond
2. Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
3. Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne.

Häfte 3. Allmänna Barnhusets minnesfond 1981 – 1995.

Häfte 4. 1983 – 1995
1. Joseph Anérs minnesfond
2. Doktor T A A Amundsons fond
3. Byggmästare Axel Alms stiftelse
4. Agenda 21.

Häfte 5. 1982 – 1995
1. Kungaparets bröllopsfond
2. Magnus Bergvalls stiftelse
3. Folke Bernadottes Minnesfond.

Häfte 6. 1983 – 1995
1. Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
2. Dalheimers donationsfond
3. Dahlströmska stiftelsen
4. B A Danelii Donationsfond.

Häfte 7. 1981 – 1995
1. Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
2. Ollie och Elof Ericssons stiftelse
3. Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare
4. Stockholms Fjällkoloniförening
5. Flottans ungdomsfond
6. Forsgrénska fonden.
 
21968 – 1998Ansökningar om bidrag från fonder, Del 2:
Häfte 8 1981 – 1995:
1. Scouternas Framtidsfond
2. Stiftelsen Frimurare Barnhuset
3. Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
4. Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne.

Häfte 9 Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 1968 – 1994.

Häfte 10 1968 – 1995:
1. Stiftelsen Stockholms Hamnarbetskontor
2. Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
3. Stiftelsen Lars Hiertas Minne
4. Hierta-Retziusstiftelsen
5. Signe och Erik Holmgrens Minnesfond.

Häfte 11 1982 – 1995:
1. Invandrarprojekt
2. Sven Jerrings fond
3. Helge Ax-son Johnsons stiftelse.

Häfte 12 1976 – 1994:
1. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse
2. Stiftelsen Karl Jeppssons minne
3. Kempe-Carlgrenska Fonden.

Häfte 13 1981 – 1995:
1. Ellida Lagermans fond
2. Lars Larssons minnesfond
3. Lions Club
4. Claes och Minna Livijns Fond
5. Filip Lundbergs Stiftelse
6. Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond
7. C F Lundströms stiftelse
8. Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne.

Häfte 14. Ljus- och valmedelsfonden 1980 – 1995.

Häfte 15 1991 – 1998:
1. Miljövårdsfonden (Landstinget)
2. Neptuni-Ordens Stiftelse
3. Stiftelsen Nya Framtiden
4. J. C. E. Nolleroths Donationsfond
5. Stiftelsen Nyköpings Sparbanks barnhemsfond
6. Odd Fellow-Orden.
 
31964 – 1997Ansökningar om bidrag från fonder, Del 3:
Häfte 16. Omsorgsförvaltningarna 1981 – 1993.
Häfte 17 1964 – 1997:
1. Olof Palmes Minnesfond
2. Kungl. Patriotiska Sällskapet
3. Georg och Elin Petterssons fond
4. Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse
5. Kungl. Sällskapet Pro Patria
6. Direktör Albert Påhlssons stiftelse.

Häfte 18 1977 – 1995:
1. Radiohjälpen
2. Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
3. Samfund Logen nr 15 Carl XIV Johan
4. S:t Logen Engelbrecht
5. Byggnadsstiftelsen S:t Erik
6. Santessons-Rosanderska fonden
7. Sunnerdahls Handikappfond.

Häfte 19. Stiftelsen Solstickan 1980 – 1995.
Häfte 20. Statens Ungdomsråd 1981 – 1993.

Häfte 21 1976 – 1995:
1. Jenny Thorins fond
2. Upplandsstiftelsen
3. Utvecklingsbidrag (Stockholms läns landsting)
4. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
5. Åke Wibergs Stiftelse
6. Föreningen för Vård och fostran av barn och ungdom.

Häfte 22 1977 – 1995:
1. Åhlén-stiftelsen
2. Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet
3. Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål.
 
41962 – 1997Allmänna upplysningar om bidrag från fonder:
Häfte 1. Nr 1-20 1975-1993:
1. Allmänna arvsfonden 1975
2. Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond 1981
3. Anérs stiftelse 1982
4. Folke Bernadottes Minnesfond 1987-1988
5. Bröllopsfonden, Kungaparets 1981
6. Magnus Bergvalls stiftelse
7. Karin och Ernst August Bångs minne
8. Crafoordska stiftelsen 1993
9. Dalheimers donation 1986
10. Drätselnämndens fonder 1980-1981
11. Oscar och Maria Ekmans donationsfond
12. Ollie och Elof Ericssons stiftelse 1981
13. Ekhagastiftelsen 1980-tal
14. Flottans ungdomsfond 1989
15. Förstamajblommans kommitté i Stockholm 1981
16. Stockholms Fjällkommittéförening 1986
17. Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm 1983
18. Forsgrénska fonden 1983
19. Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond 1981
20. Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne 1981.

Häfte 2. Nr 21-33 1979-1989:
21. S:t Göranskommittén / Tage Gidelinds Minnesfond 1979-1981
22. Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 1981
23. Lars Hiertas Minne
24. Helge Ax:son Johnsons stiftelse 1980-1983
25. Stiftelsen Sven Jerrings fond 1979-1985
26. Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden 1982
27. Konung Gustaf V:s 90-årsfond 1981
28. Kronprinsessan Masrgaretas Minnesfond 1980-1987
29. G F Lundströms stiftelse
30. Ljus- och valinsamlingsmedel 1983
31. Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond 1982
32. Oskar, Mathilda och Gottfrid Mattssons stiftelse 1989
33. Statens Naturvårdsverk 1981.

Häfte 3. Nr 34-46 1962-1991:
34. Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse
35. Olof Palmes Minnesfond 1986
36. Stiftelsen Plevnagårdens Stipendiefond 1981
37. Kungl. Sällskapet Pro Patria 1962-1986
38. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 1991
39. Sven och Dagmar Saléns stiftelse 1989
40. Stiftelsen Solstickan
41. Statens ungdomsråd 1981
42. Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 1976
43. Stiftelsen Sammariten 1982-1983
44. H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård 1983
45. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 1989
46. Åke Wibergs stiftelse 1982.

Häfte 4. Nr 47-55 1974-1985:
47. Diverse om stiftelser (ur Affärsvärlden) 1984
48. KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd 1981
49. Kungl. Vetenskapsakademin, Hierta-Retzius stipendiefond 1983
50. Kungl. Vetenskapsakademin, Doktor T A A Amundsons fond 1983
51. Avvecklingsskolornas donationsfonder 1983
52. Sociala centralnämnden i Stockholm, diverse fonder 1983
53. Stockholms skolförvaltning, diverse fonder 1983
54. Diverse fonder 1983
55. Åhlén-stiftelsen 1974-1985.

Bidrag från fonder: Planering, diverse förfrågningar.
Häfte 1. Nr 1-12 1982-1997:
1. Stöd och stipendier: Träfflista ca 1991
2. Arbetslivsfonden i Stockholms län 1992
3. HAO – Handelns och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation 1991
4. Statens ungdomsråd 1990
5. Odd Fellows 1991
6. Fondplanering 1990-1991
7. Fondplanering 1991-1992
8. Fondplanering 1992-1993
9. Fondplanering 1994-1995
10. Fondplanering 1995-1996
11. Fondplanering 1996-1997
12. Fondplanering, äldre 1982-1989.

Häfte 2. Nr 13-42 1985-1989:
13. Ahrén, Eva och Oscar, stiftelse 1989
14. Andersson, Johanna, stiftelse 1988
15. Balkenhausen, Anna och Rolf, donationsfond 1989
16. Carlsson, Linnéa och Josef, stiftelse 1989
17. Clarastiftelsen för sommarkolonier 1989
18. Danelius, Ebba, stiftelse 1989
19. Engkvist, Olle, Byggmästare, stiftelse 1985
20. Gellman, Isac, fond. Se vidare nr 42 nedan1989
21. Granholm, Henrik, stiftelse 1989
22. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 1989
23. Hirschs Minne, Oscar, stiftelse 1989
24. Hjörne, Harry, fond 1989
25. Håkansson, Jöns, fond. Se vidare nr 42 nedan 1989
26. Jeppssons minne, Karl, stiftelse 1989
27. Johansson, O E och Edla, vetenskaplig stiftelse
28. Lundahls Minnesfond, Ulf 1989
29. Lundström, Ernhold, stiftelse 1989
30. Lundströms minne, Ragnhild och Einar, stiftelse 1989
31. Neubergh, Doktor Felix, stiftelse 1989
32. Nilssons minne, Kapten Gustaf, stiftelse 1989
33. Norrtälje kommuns fondmedel 1989
34. Pettersson, Aug., donationsfonder 1989
35. Philipson, Gertrude och Ivar, stiftelse 1989
36. Rydholms allmänna räntefond, A W 1989
37. Reich, Doktor Edouard, stiftelse
38. S:t Erik, Byggnadsstiftelsen 1989
39. Sollentuna församlings samfond 1989
40. Thulin, John, donationsfond 1989
41. Änggårdsstiftelsen 1989
42. Östhammars kommuns sociala samfond 1989.
 
51965 – 1988Ansökningar om bidrag från fonder, Del 4:
Allmänna arvsfonden.