bild
Serie

Johan Govert Indebetou, brukspatron och bankir (1829-1900), son till Carl, och hans hustru Hilda Indebetou född Strandberg (1837-1918)

Indebetouska släktarkivet

Brev till Johan Govert från pappa Carl finns i Brukspatron Carl Indebetous arkiv.

 Volymer (59 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11840 – 1862Brev från mamma Dorotea "Dora" Indebetou.
Brev från pappa Carl Indebetou, se serie 1g volym 15-18. Brevväxlingen mellan far och son blir då lättare att följa.
Här i även brev från Johan Govert till mormor Agnes Almgren, 1869, 1875.
 
21861 – 1899Brev från hustrun Hilda och barnen Anna Govertina och sonen Govert. 
31841 – 1899Brev från nära familjen Indebetou:
Brev från systern Hedvig Indebetou (1844-1933), 1858-1899.
Brev från farmor Johanna "Janna" född Arosenius (1774-1859), 1848-1849.
Brev från faster Charlotte Indebetou (1810-1893), 1841-1892.
Brev från faster Hedda Indebetou (1808-1892), 1846-1875.
Brev från faster Louise Ekman, född Indebetou (1801-1894), 1867.
Brev från farbror Daniel Indebetou (1804-1880), 1849-1874.
 
41848 – 1891Brev från morbror Govert Adolf, kommendörkapten (1807-1891). 
51847 – 1897Brev från farbröderna Herman (1816-1914) och Otto Indebetou (1812-1905) och två brev från dennes hustru Kristina, född Arosenius. 
61844 – 1899Brev från kusinerna Ernst (1839-1918) och Evald (1834-1914) Indebetou, söner till Daniel Indebetou. 
71854 – 1899Brev från kusinerna Indebetou:
August Indebetou (1837-1909), 1859-1899.
August Indebetou och hans hustru Theolinda "Linda" född Holmberg, 1873-1888.
Wilhelm Indebetou, 1854-1899.
Ottilia Indebetou, seminarieföreståndarinna, 1860, 1892.
Axel Indebetou, 1859.
Conrad Indebetou, 1871.
Herman Indebetou, 1884.
Robert In de Betou 1882.
 
81844 – 1899Brev från systern Ida Indebetou gift Drakenberg (1835-1878) och hennes man Sten Drakenberg, samt systersonen Jean Drakenberg och Louise Drakenberg född Ahlborg. 
91842 – 1881Brev från systern Agnes Indebetou gift Örwall (1832-1885), och systerdottern Annie Örwall. 
101851 – 1861Brev från svågern John Örwall. Här i även John Örwalls anteckningsbok från 1852. 
111862 – 1897Brev från svågern John Örwall. 
121846 – 1899Brev från släkten Almgren:
Morbror Knut Almgren 1847-1886.
Knut Almgren d.y., 1850-1895.
Moster Beata Almgren 1856.
Sven Joachim Almgren 1864.
Oscar Almgren 1861-1899.
Moster Agnes Almgren 1848-1861.
Hedda Almgren 1899.
Fredrik Almgren 1849-1890.
Mauritz Almgren 1851-1865.
J G Almgren 1849.
S J Almgren 1860-1865.
W O Almgren 1846-1859.
Wilhelm Almgren 1846-1899.
Viktor Almgren, 1861- 1878.
Gustaf Almgren 1869-1871.
 
131864 – 1890Brev från kusinen Robert Almgren. 
141891 – 1899Brev från kusinen Robert Almgren. 
151847 – 1899Korrespondens i alfabetisk ordning, A:
Theodor Adelswärd, 1880, 1885.
Afselius, 1873.
Harald Ahlberger, 1882, 1897.
A R Ahlberg, 1879-1894.
Gustaf Ahlborg, 1848.
Knut Ahlborg, 1872-18816.
O G Ahlborg, 1847-1853.
Rickard Ahlborg, 1851-1853.
Carl F A Ahlstedt, 1850.
E G Ahlström, 1865.
Carl Alexandersson, 1893.
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, 1895-1898.
Jonas Alströmer, 1898-1899.
Fr. Aminoff, 1879-1894.
Ammilou, 1887.
C J Andberg, 1859.
Alfred Andersson, 1864.
Anders Andersson, 1872.
Anton Andersson, 1882-1883.
August Th. Andersson, 1875-1886.
E. Andersson, 1874, 1898.
Gustaf Andersson, 1876.
Johan Andersson, 1886-1888.
L. Andersson, 1885-1886.
R Andersson, 1890.
Axel Andersén 6 Co., 1895.
Gustaf Andrén, 1885.
S. M. Andrén, 1881.
W Austrin, 1885.
P. Appelberg, 1873.
Herman Arescoug, 1886.
Ludvig Arfwedson, 1889-1893.
Robert Arfwedson, 1896.
Harald G. Arnström, 1883.
Eric Aronson, 1872.
Amalia Arosenius, 1853.
Hedvig "Hedda" Arosenius, (svägerska till Johan Goverts farmor Janna, född Arosenius), 1848-1881.
Johan Abraham Arosenius, fabrikör och bror till farmor Janna, gift med Hedda Arosenius, 1849-1851.
Herman Arosenius, grosshandlare, 1861-1890.
Ludvig Arosenius, bankkamrer, 1874-1875.
Fredrik Arosenius, överstelöjtnant och topograf, 1868-1869.
Fredrik Arosenius, bokhållare, 1851, 1853.
Conrad Arosenius, kyrkoherde, 1849.
Janna Arosenius, gift Rundstedt, 1856.
Martin Aschan, 1881, 1891.
O Aspelin, 1888-1895.
Austell, 1870-1876.
C. F. Axberg, 1872-1882.
Carolina Axelgren, 1868.
 
161841 – 1896Korrespondes B:
E. Bagge, 1873-1874.
Otto von Bahr, kapten, 1872, 1886.
Corfitz Beck-Friis, fideikommissareie och hovjägmästare, 1890.
L. C. Beck-Friis, 1894.
Robert Benckert, bankinspektör, 1891.
Gustaf Benedicks, brukspatron, 1896.
Agnes Bergenstråle, född Lybecker, odaterat och mycket trasigt brev.
Carl Bergfeldt, 1896.
O. J Bergdahl, 1895.
Wilhelm Bergman, 1856.
Hedda Bergström, odaterat (mycket skört och trasigt brev).
A. M Bergström, 1881.
Elisabeth Bergquist, släkting, 1887-1896.
Sven Bergqvist, 1889-1891.
Aurora Bergqvist, 1881, 1886.
G. Bergquist (Fredrik malm & Co.), 1887-1890.
Johannes "Janne" Bergquist, 1881-1890.
Olof Bergqvist, 1885-1887, odaterat.
Emanuel Bergström, 1865-1885.
Fredrik Bernhardt, disponent, 1885.
A. H. Billing, Svenska dagbladet, 1887.
Johannes Samuel Billing, 1886.
Axel Bjuggren, 1886.
G. M. Bjuggren, major, 1882-1886.
Ottilia Berggren, vän, 1851-1872.
E. Bjurling, 1879.
Erik Bjurling, 1880.
Johan Björkholm, 1875.
F. Bladin, 1841, 1864.
Theodor Blanch, 1893.
C. E. Blancreutz, 1880.
E. Blom, Södermanlands Enskilda Bank, 1886, 1887.
P. U. Boëthius, 1860.
Per Boëthius, disponent och vän, 1853-1884.
Samuel Fredrik Bohm, bankdirektör för Mälarprovinsernas Enskilda Bank, 1887.
C. A. Bohman, 1854.
Edvard Bohnstedt, hovjägmästare och riksdagsman, 1893, 1898.
Carl Carlson bonde, friherre, 1879-1894.
Fredrik Bonde, greve, 1895.
Carl Bonde, friherre, 1874, 1878.
Mina bonde, odaterat.
A. G. Bonnevier, smed, 1874.
P. Botvidsson, Wingåkers fattigvårdssyrelse, 1872.
F. A. Boström, 1889, 1891.
Filip Boström, landshövding, 1887-1891.
Johan Fredrik Boström, 1896.
Wilhelm Boström, vän, 1854-1872.
Robert Browallius, jurist, 1883.
F. Branzell, 1889.
Uno Brodén, 1845-1850.
Gustaf de Broen, jägmästare på Stafsjö, 1873.
P. August Brolin, 1887.
Johanna Broling, 1881.
A. Th. Broms, 1885.
L. Bäck, 1886.
E. Bäcklin, 1884-1886, odaterade.
Dottern Nanny Bökman, 1879-1896.
Svärsonen Lauritz Bökamn, kronofogde, 1891-1896.
Dottersonen Christer Bökman, major, 1892.
Carl Böös, 1886.
Juliette B. 1856.
 
171846 – 1899Brev från systern Albertina "Berta" Christansson och svågern Adolf Christansson, samt deras barn Elin och Carl. 
181845 – 1898Korrespondens C-D:
Carl Theodor Carell, 1891.
Franz Carlström, förvaltare, 1864-1868.
Gustaf Carlström, 1880.
Werner Carlsson, trädgårdsföreingen Örebro, 1888.
A. Carlquist, 1889.
Conrad Cederbaner, förvaltare, 1894.
Ludvig Cederschöld, 1878.
Cederblad, 1871.
G. G. Cervin, 1885.
Arnold von Celsing, fideikommissariie och kammarherre, Fräkentorp, 1885.
Fredrich von Celsing, kapten och fideikommissarie på Biby och Fjädskäfte, 1889-1898.
Gustaf Dahl, 1885.
J. A. Dahlbom, 1893.
D. Dietrichson, 1880, 1897.
Henrik Davidsson, skandinaviska kredit-Aktiebolaget, 1883-1889.
Julius Dannfelt, 1866, odaterat.
R. Danielsson, 1894, 1898.
Carl Th. Dahlman, 1889-1890.
Brev från familjen Drake:
Axel August Drake, bankkamrer och vän (gifte sig 1849 med Johan Goverts kusin Sophia Löfvenius), 1845-1854.
Dikt till Johan Govert på 19-årsdagen, den 29 okt 1848, från Axel August Drake.
Helena Drake 1899 (dotter till Sophia och Axel August Drake).
Gerda Drake 1894.
Janna Drake, faster, 1846, odaterat.
Otto Drake, kusin och brunnskamrer, bror till Adolf Drake, 1853-1897.
Adolf Drake, kusin (son till Magnus och Janna Drake), 1844-1845, odaterat.
Magnus Drake, löjtnant (gift med faster Janna Drake), 1855-1883.
Arvid Drake, kammarskrivare och lantbrukare, 1864- 1894.
Carl Drake, hovjunkare, 1850-1860.
Otto Drake, borgmästare, 1882.
Knut Drake, 1883.
 
191844 – 1899Korrespondens E:
Ebelinger, 1862.
Christian Eberstein, bankdirektör Norrsköpings Enskilda bank, 1886-1896.
Ulla von Eckerman född Lewenhaupt, 1886-1893.
Wilhelm von Eckerman, direktör, 1893.
Erik von Eckerman, hovjägmästare, Edeby och Sparreholm, 1844, 1893.
Carl Hjalmar Eckeström, 1890-1899.
E. A. Edelstam, 1884-1890.
Fredrik Egerström, jurist, 1895.
Fredrik Egnell, 1879-1880.
Thure Ehrencrona, major, 1879-1889.
Paul Ehrencrona, kapten, 1881.
Axel Ekenstam, stins, 1881-1882.
Nils af Ekenstam, stadsfiskal, 1899.
Axel Ekström, 1867-1892.
J. Ekström, 1893-1894.
C.D. Ekman, 1891.
Louise Ekman, född Indebetou, faster, 1844-1876.
Otto Christian Ekman, farbror och läkare, 1857-1859.
Hugo Ekman, 1846-1879.
Carl Daniel Ekman, kusin, 1872-1897.
Johan Albert Enström, vän och prost, 1887-1896.
S Jakobsson Ekvall, 1882.
G. F. Enderlein, Werbohls Fabriks aktibeolag, 1899.
Hjalmar Eneroth, aoptekare, 1892-1897.
Ludvig Egelhardt, kassör på Jernkontoret, 1886, 1895.
Albert Engström, 1885.
John Engström, 1888.
O. A. Engström, 1896.
P. A. Enhörning, 1885-1897.
Ericsbergs säteri, 1884.
A. Ericsson, 1872.
Adolf Ericsson, 1870.
E. Eriksson, 1886.
E. Eriksson, 1845-1886.
Erik Eriksson, 1886.
Henning Ericson, 1880-1894.
J. Eriksson, 1880.
J. Eriksson, 1894.
John. Th. eriksson, 1882.
K. Erixon, 1866, odaterat.
Jan Ersson, 1880.
Raguel Essén, lantmätare, 1886.
Thure essén, lantmätare, 1886-1894.
Sopiha Eriksson, född Lindahl(dotter till kaptenen Olof Lindahl och Sofia Arosenius, gift med prosten Erik Ericson), 1844-1888.
 
201860 – 1899Korrespondens F-G:
Cläes Falkenberg af Thystorp, överstekammarjunkare, 1874-1887.
Tönnes Falkenberg af Thystorp, major, 1879-1887.
J.A. Falkenström, 1885.
J. Fastén, 1860.
J. Fenger-Krog, 1899.
Anna von Fienadt, 1891.
Hugo Fischer, 1892.
Jacob Fischer, Frötuna bruk, 1868-1887.
August Finlöf, 1876-1899.
Emil Flensburg, 1891.
Flens Mejeri AB, 1885.
O. Flodin, 1864-1880.
L. A. Flygt, 1873.
Gustaf. G. Flocker, 1865.
Albert Forsell, 1880-1882.
Israel Forsell, 1882-1883.
C. A. Fossberg, 1880, 1891.
August Fossman, 1880.
P. Fossman, 1865-1866.
Carl Fredrikssons Träförädlings AB, 1884-1898.
Victor Frendin, 1887.
Olof Fåhraeus, lantbrukare, 1885-1887.
C. V. Fägerskiöld, 1892.
R. Gagge, 1894-1895.
Fredrik von Gedda, 1891.
Jaques de Geer, 1878-1879.
R George, 1883.
Per Georgii, 1889.
C. S. Glosmeyer, 1879.
Anton Gohde, 1889-1896.
Fredrik Goslett, 1885-1890.
O. Granlund, 1864-1865.
Gustaf Gredin, 1883.
A. Gresmühl, 1886.
Carl Gripenstedt, 1893.
Johan Grimstedt, 1896.
W. Groen, 1862-1871.
Gustaf Theodor Grönwall, 1888-1897.
Ernst Grönwall, 1889-1898.
Casimir Gyllenbåge, häradshövding, 1897.
 
211845 – 1899Korrespondens H:
Emanuel Haglund, rotemästare, 1873-1897.
Mauritz Hall, kronofogde, 1884-18990.
C G Hallgren, 1881.
Gustaf Hallgren, 1877.
M Hallgren, 1888-1889.
C A Hallström, 1893.
Henning Hamilton, statsråd, 1874.
C J Hammarström, 1880.
Knut Hammarström, 1896.
Malte Hamnström, 1893.
Fredrik Hamnström, 1887.
J A Harling, 1884.
karl Hartzell, 1886.
Adolph Hedenström, 1883-1889.
C W Hedenström, 1894.
Adolph Helander, lantmätare, 1886-1893.
G heikenskjöld, kommendörkapten, 1890.
Otti Heilborn, redare, 1893.
Georg von Heijne Lidenberg, fideikommissarie, 1891.
J J Helin, 1898.
Valborg Hellberg, 1899.
C A Hellegren, 1881 (brevet mycket skört).
Carl G Hellström, 1860-1886.
David Hermelin, lantbrukare och underlöjtnant, 1882.
Bror Hildebrand, Statens Lantbruksingenjör, 1885.
Georg Hillman, 1883.
Knut Hillman, 1885-1886.
J Hirsch & co. 1880.
C Hofverberg, 1886.
C A hogberg, 1873.
Max Hohendorf, vän, 1845.
August Holmberg, 1890.
Erik Holmberg, 1885-1898.
Hugo Holm, odaterat.
N O Holmlund, 1888.
B W Hultström, 1883.
Arvid Husberg, 1884.
H R Hybinett, 1859.
John Håkansson, stadsmäklare, 1887.
J G Hässler, 1878.
Sophia Hök född Sederholm, 1888-1895.
 
221844 – 1899Korrespondens I-K:
P A Isoz, 1881.
L Iverus, 1889.
Victor Jacobsson, odaterat.
August Jahnson, 1887.
P Jancke, 1870.
P G Jancke, 1869.
Carl Janson, 1899.
Oskar Jansson, 1896.
P Janson & Co, 1883-1887.
Gustaf Janzon, fabrikör, 1880-1899.
Carl Janson, 1895.
Carl Johan Jernbergh, stadskassör, 1887-1890.
J Jerngardt, 1880.
J W Johanson, 1881.
Axel Johnson, konsul, 1897.
A Johnson & Co, 1887.
John Johnson, 1885-1890.
Johnson & Peterson, ingenjörer, 1897.
C Jonsson, 1884.
C Lars Jonsson, 1884.
Jon Jonsson, 1883-1887.
G Jäderholm, 1882.
Carl Kallstenius, lantbrukare, 1883.
Axel Karlsson, rektor, 1888-1896.
Ernst Keijser, domprost, 1892.
Alfred Kempff, lantbruksingenjör, 1885.
Victor Kempff, sjökapten, 1877-1893.
Ernst Kingelin, 1862.
Ernst Kjellberg, Jernkontoret, 1897.
J Kjellgren 1870.
Isaac Kjellgren, 1870-1893.
Josua Kjellgren, 1893.
E A Kjellgren, vän, 1844.
Johan Kindblad, vän, 1§878, 1885.
E K Klingberg, 1896.
A Krook, 1885.
Anders Krook, 1886.
henrik Krook, 1896.
Folke von Krusenstierna, vän, 1894-1896.
August Kullberg, Kullberg & Co, 1882-1897.
Emil Kullberg, bokhandlare i Nyköping, 1889.
Edvard Kuylenstierna, överste, 1890-1891.
Sven Kuylenstierna, 1890.
Kunglig Maj:ts Orden, skattmästarämbetet, 1886.
Köhler, 1883.
Kalmar Enskilda bank, 1888.
 
231864 – 1892Brev från släkten Lewenhaupt:
Mauritz Lewenhaupt, disponent och ägare av Beckershof fr. o. m. 1868, 1871-1899.
Claes M Lewenhaupt, överhovjägmästare, bosatt på Claestorp, 1864-1893.
Sten Lewenhaupt, fabrikör, 1875.
Adam Lewenhaupt, överkammarherre, bosatt på Sjöholm, 1864-1892.
Sofia Lewenhaupt född Bergenstråle, bosatt på Claestorp, 1883-1884.
 
241845 – 1881Brev från släkten Löfvenius:
Abraham Löfvenius, klädesfabrikör och farbror, gift med Sophia Indebetou (1799-1862). 1845-1870.
Sophis Löfvenius född Indebetou, faster, 1845.
Abraham Löfvenius d.y., kusin, 1843-1850.
Sophia Löfvenius, gift Drake, kusin, 1844-1884.
Janna Löfvenius, gift Malmgren, kusin, 1845-1879.
Abramina Löfvenius, kusin, 1874.
Herman Löfvenius, kusin, 1873-1887.
Ludvig Löfvenius, kusin, 1854.
Augusta Löfvenius, gift Malmgren, 1848-1873.
Henric Löfvenius, kusin, färgare och brukspatron, 1845-1879.
 
251841 – 1898Korrespondens L:
Axel Lagerbielke, överstelöjtnant, 1892.
Gustaf Lagerbielke, lantmarskalk, 1885-1893.
C Lagerquist, 1884-1885.
C A Lagerqvist, 1872-1889.
C J Landgren, 1889.
Gustaf Langberg, 1879, 1880.
A Lange, 1897.
Gustaf Larsson Jern- & Redskapshandel, 1898.
Per Larsson, 1887.
Pehr Larsson, 1877.
L A Larsson, 1881.
Thorsten Laurent, bankkamrer, 1887.
Jean Lavaski, 1873.
Sten Leijonhufvud, överstelöjtnant, Åkerö, 1879-1895.
O T Lennartsson, 1881.
Carl Lennartsson, 1886.
Hugo Levin, 1895.
P A levin, 1875-1898.
Carl Liljenstolpe, 1879.
C F Liljevalch j:r, 1892.
P E Lindahl, 1882-1894.
J O Lindahl, 1859.
Eric Lindberg, 1885-1886.
Ernst Lindblad, 1887, 1890.
J E Lindberg, 1884.
B A Lindbergh, 1886, 1890.
L J Linder, prost, 1881-1896.
A O Lindgren, 1875-1888.
A T Lindgren, 1874-1887.
A P Lindgren, 1869.
Axel H Lindhé, 1889.
Carl Lindahl, grosshandlare, 1876-1889.
Carl Lindquist, 1884-1897.
Pehr Lithander, 1878.
P Em. Lithander "Stenman", grosshandlare, 1858-1898.
A Ljungberg, 1879, 1888.
Alfred Ljungström, 1872.
J A Lundhal, 1874.
A W Lundblad, bruksbokhållare, 1896.
E A Lundblad, 1890.
Fredrik Lundborg, vän, 1841-1854.
H Lundgren, 1877.
N August Lundgren, 1887-1889.
B w Lundin, 1892.
Ivan Lyon, odaterat.
Richard Låftman, 1882.
Erik D Lönnqvist, 1883.
G F Löwenhielm, 1886, 1896.
Här i även brev med oläsliga avsändare som börjar på "L" och brev från Johan Govert till "lagmannen", 1856.
 
261849 – 1899Korrespondens M-N:
E Malmgren, 1896-1897.
Robert Malmgren, Näfveqvarns bruk, 1885-1892.
Alfred Malmström, svärson, 1882-1890.
Elisabeth Malmström född Indebetou, dotter, 1871-1898.
Carl Manderström, 1894-1899.
K Malmström, handelsbokhållare, 1849, 1850.
Theodor Mannheimer, bankdirektör, 1892-1899.
Hieronymus "Jerome" Marks von Würtemberg, ingenjör, 1893.
Axel Mecklenburg, kammarherre, 1888-1895.
F e Morén, disponent på Wermbohls Fabriks AB, 1880-1881.
Jacob Wilhelm Morling, bankdirektör, 1897.
Victor Mossberg, läkare, 1889-1898.
Wilhelm Meyerson, bankdirektör, 1888.
Theodor Munktell, disponent, 1881-1892.
Sophie Murray, 1899.
Adolf Murray, 1883.
Mälarprovinsernas enskilda bank, inbjudan.
Axel Mörner, greve, godsägare och riksdagsman, Björksund, 1880-1988.
Carl Mörner, apotekare, 1881.
R naukoff, 1885.
Reinhold Naukoff, 1879-1885.
A G Nagström, 1875-1876.
C Nelin & Co, 1883.
Arvid Nilsson, 1890-1899.
V J Nilsson, 1881-1895.
August Norén, grosshandare, 1883-1886.
E Norén, 1876.
Gustaf Nordman, 1894.
Arvid Norman, bankdirektör, 1883-1887.
A Fr. Nordberg, 1864.
Fritiof Nordberg, odaterat.
R nordelius, 1876.
Gustaf Nordeman, 1891.
Karl Gustaf Nordenadler, bergsingenjör, tidigare inspektor på Forssa bruk, 1884.
Carl Norstedt, brukspatron, 1885-1893.
Christian Norstedt, brukspatron, 1874-1875.
 
271850 – 1899Korrespondens O-R:
Odelberg & Olson, 1888.
Charles Emile von Oelreich, landshövding, 1878-1897.
Fredrik von Oelreich, kapten, 1887-1888.
Nils Olsson, 1878-1892.
Olof Olsson, 1882-1883.
Th. von Olrog, 1897.
Salomon von Otter, bankdirektör, 1897.
Carl Palmstedt, 1863-1865.
Cal Palm, 1880.
A Petri & Co., 1885.
Fredrik Pettersson, 1895.
L P Pettersson, 1879-1889.
N Pettersson, 1886.
Theodor Pfeiff, lantbrukare, 1885.
August Platin, 1871-1881.
Edvard Ploman, landskamrerare, 1882-1895.
Axel Pontén, 1897.
Emil von Porat, komminister, 1885-1892.
Johan von Porat, ingenjör, 1888.
Victor von Post, 1879-1899.
Alexander von Post, kapten och lantbrukare, 1881-1899.
Augusta von Post född Uggla, 1881-1884.
Fredrik von Post, kapten och lantbrukare, Stora Djulö, 1864-1879.
Wilhelm von Post, major och lantbrukare, 1876-1887.
Stephanie von Platen, Stora Sundby, 1889.
Adolph Pousette, 1870.
Otto Prinzsköld, riksmarskalk, 1890.
Augusta Ramström, 1895.
S W Rehnström & Co., 1882, 1897-1898.
Gottlieb Restadius, häradshövding, 1884-1888.
Johan Rettig, fabrikör, 1885.
C Reuterman, 1872.
Carl Reuterswärd, 1884.
Erling Ribbing, kabinettkammarherre, 1883-1892.
Gustaf Ridderstolpe, tjänsteman, 1874-1880.
G & E Rinborg, 1887-1888.
Carl G Roman, 1891.
Axel Rosenquist, 1885-1887.
Amanda Rosenqvist af Åkershult, 1891.
Otto Rosenqvist, 1878-1881.
Elis Rundstedt, 1850-1856 samt fragment.
Wilhelm rundstedt, 1864, 1865.
C F Rydqvist, 1864.
A B Rylander, 1871.
C Gottfrid Rystedt, 1892.
 
281864 – 1896Brev från svärfamiljen Strandberg:
Svärfadern Fredrik Wilhem Strandberg och svärmodern Fredrika "Frederique", svågarna Georg, Oscar och Victor Strandberg samt G A Strandberg och Johan Olof Strandberg, kyrkoherde.
 
291850 – 1899Korrespondens S:
D Sandberg, 1859-1865.
J A Sandberg, 1881.
P Albert Schedin, 1858-1875.
Iwar Schelin, 1887.
C J Schmidt, 1864.
Johan Schmidt, 1898.
Ludvig Schmidt, 1894.
Wilhelm Schmidt, bankkamrer, 1875-1899.
Victor Schotte, rektor, 1883-1888.
Carl von Schultzenheim, expeditionschef, 1892-1897.
Edvard Sederholm, vän och bruksägare, 1879-1899.
I Sederholm, 1893.
P A Serin, 1882.
Carl Silén, 1887.
Carl Silfversparre, friherre, Ekenäs, 1871.
Carl Silfversparre, friherre och sjökapten, 1877.
Nadeschda Silfversparre född de Groen, friherreinna, 1871-1872.
Axel Sjöberg, 1850.
Carl Sjöberg, 1879.
J Sjögrén, 1885.
Carl Sjölander, 1870.
Anton Skow-Petersen, 1884, 1894.
Gustaf Sköldebrand, löjtnant, 1879.
Carl spjuth, 1894.
Scherin & Co, 1880-1882.
Adele Stenbiht, 1899.
A Stenbeck, 1886-1887.
R Stenbeck, 1886.
Johannes Stenberg, 1876.
K.A. Stenby, 1854.
Stenman, 1862.
P S Stenman, 1896.
AB Stockholms Handelsbank, 1885.
J Stridbeck, 1885.
C Ström, bankkamrer, 1897.
J Ström, 1872.
Mari S Strömfelt, odaterat.
Stuart, 1864.
Stuart & Co, 1864.
L F Ståhlberg, 1885-1889.
Ca5rl Stålhöj, landssekreterare, 1872-1873.
Alfred Sundberg, 1881.
Axel Sundberg, 1888-1889.
Lina Sundberg, 1891-1892.
C Ludvig Sundberg, 1865-1867.
Oscar Sundberg, 1882.
Victor Sundblad, 1896, 1899.
G O Sundelius, 1872.
F Sundström, 1871.
Wilhelm Swalin, 1887.
Johannes Svensson, 1893.
Wilhelm Svinhufvud, major, 2885.
C Th. Söderberg, 1880-1881.
Knut Söderblom, disponent, 1899.
Sven Söderblom, 1887.
 
301851 – 1899Korrespondens T-Ö:
H Tambs, 1873.
Carl Tamm, Fogelsta, 1889-1897.
August Tamm, ryttnästare, Fogelsta och Äs, 1880-1899.
Percy Tham, odaterat.
Volrath Tham, disponent, 1899.
Fredrik August Thavenius, prost, 1873-1883.
Oscar Temptander, statsminister, 1895-1896.
P E Thyselius, 1862.
J P Thüning, 1887.
Victor Toft, 1886.
C J Tunelius, 1879-1882.
Ulrich Wachtmeister, 1871.
Axel Wachtmeister, 1880.
Fredrik Claësson Wachtmeister, universitetskansler, 1894-1898.
Fredrik Wachtmeister, kapten, Bönsta, 1879-1888.
Magdalena "malla" Wachtmeister född Bennet, Bönsta och Christineholm, 1890.
C M Wahlin, 1868-1899.
Philip Valentin, 1880.
Fridolf Wall & Co., 1886.
C. M Wallin, 1891-1898.
J A Wallin, 1878-1893.
Willy Walin, Fogelsta, 1868, 1875.
Victor Wahlberg, 1883.
Wassberg, 1893.
O Wassenius, 1872.
A Wattrang, 1881-1896.
N A Wattrang, 1872, 1873.
Adolf Weckman, 1899.
Jacob Wedberg, 1879.
Carl Wellander, 1881, 1893.
August Weiding, 1881.
Axel Wennberg, 1873.
August Wennersten, stadsmäklare, 1871.
Edvard Wessberg, 1894.
L E Westblad, 1873.
M Wester, 1877-1883.
J R Westman, 1885.
G Wetterholm, 1892.
Alexander Wiberg, bankkontrollant, 1885-1897.
August Wickling, 1866.
Carl Widstrand, 1851.
August Widebeck, kassakontrollant, 1893.
Allan Widén, 1889.
Alfred Wiksten, 1895, 1898.
A H Winblad, 1886.
Christina Charlotta Wingren, 1876.
Z Wedelin, 1896.
A Åberg, 1882.
J O Åmansson, 1870-1885.
C G Åkerhilem, kammarherre Ökna, 1892.
Carl P Åström, 1870.
Carl Henrik Ählström, 1891-1897.
G Öberg, 1892.
Ludvig Öberg, 1897-1899.
C P Öhman, 1873.
Fredrik Öhman, prost, 1882-1886.
C Örjemark, komminister, 1883-1886.
A Ludvig Örström, 1885-1887.
Gustaf Öström, Näfveqvarns bruk, 1884-1889.
 
311881 – 1885Almanackor och dagboksanteckningar 1845. 
321886 – 1899Almanackor. 
331840 – 1860Johan Goverts barn- och ungdom m.m.
Innehåller lekar upptåg, teckningar, teaterpjäser, tidningar och verser m.m. författade av Johan Govert själv, hans syskon och kusiner.
 
341840 – 1898Johan Goverts skolbetyg och andra handlingar rörande hans skolgång. Handlingar rörande medlemskap i olika föreningar, politiska uppdrag m.m. 
35Handlingar rörande bröllop, begravningar och andra viktiga händelser i familjen. 
36Övrig korrespondens, så som telegram och postkort. Koncept, utkast och fragment. 
37Övriga handlingar. Volymen innehåller blandade handlingar, så som protokollsutdrag och handlingar rörande överlåtelse av mark och köp av mark i trakten som inkommit till Johan Govert för kännedom, tidningsklipp och tidningar, tillkännagivanden m.m.
Här i även fragment.
 
381885 – 1901Handlingar rörande förmyndarskap, personer som Johan Govert stod som förmyndare för. Formella handlingar, så som beslut och andra juridiska handlingar, räkenskaper m.m. 
391859 – 1892Johan Govert Indebetous personliga huvudböcker. 
401861 – 1877Johan Govert Indebetous personliga huvudböcker. 
411849 – 1922Kassaböcker. uppgifter om utbetalning av löner till anställda vid Forssa bruk, pigornas löner m.m. 
421859 – 1899Kassaböcker och dagböcker. 
43Övriga räkenskaper och kamerala anteckningar. 
441859 – 1898Hilda Indebetou född Strandberg (1837-1918):
Brev till och från maken Johan Govert.
 
451869 – 1917Brev från dottern Elisabeth gift Malmström, svärsonen Alfred Malmström och barnbarnen. 
461869 – 1917Brev från dottern Nanny, gift Bökman, svärsonen Lauritz Bökman och barnbarnen. 
471880 – 1917Brev från dottern Anna Indebetou, bankkamrer. 
481881 – 1918Brev från sonen Govert Indebetou, fondmäklare. 
491850 – 1917Brev från Hildas egen familj och släkt, familjen Strandberg:
Fredrika Strandberg, född Wanström, mamma, 1850-1887.
Fredrik Wilhelm Strandberg, pappa, 1856-1865.
Sigrid Strandberg, syster och lärarinna, 1864-1917.
Victor Strandberg, bror och apotekare, 1870-1900.
Oscar Strandberg, bror, 1860-1911.
Georg Strandberg, bror och bankir, 1859-1917.
Erika Kjellgren, född Strandberg, kusin, 1868-1904.
Hilma Kjellgren, dotter till systern Erika, 1905.
Elin Strandberg, svägerska, 1895-1912.
Jane Strandberg, född Kempff, svägerska, 1877-1917.
Elisabeth Strandberg, svägerska, 1895-1917.Wilhelm Strandberg, brorson, 1912.
Tom Strandberg, brorson, odaterat.
Kondoleansbrev från brodern Wilhelm Strandberg och svägerskan Marie-Louise, 1900.
Vivika Strandberg, brorsdotter, 1915-1917.
Eva Strandberg, 1868.
Adolf Strandberg, kusin, 1894, 1900.
Julia Strandberg, 1917.
James Strandberg, brorson, 1909.
Rolf Strandberg, brorson och fondmäklare, 1915.
Meddelande om jordfästning av Maria Matilda Strandberg från J A Strandberg, 1909.
 
501860 – 1917Brev från Indebetou-släkten:
Hildegard Indebetou, född Aspelin, svärdotter, 1900-1917.
Theolinda "Linda" Indebetou född Holmberg, gift med makens kusin Johan August Indebetou, 1871-1913.
Walfrida Indebetou, född Ekman, gift med makens kusin Ernst Indebetou, 1907.
Agnes Indebetou, dotter till makens kusin Evald Indebetou och Agnes, född Ahlborg, 1880-1907.
Andrea Indebetou, dotter till makens kusin Herman Indebetou och hans hustru Selma Josefina född Kingelin, 1871.
Axel Indebetou, son till August och Theolinda Indebetou, 1891, odaterat.
Bertha Indebetou, född von Fieandt, gift med Gustaf Daniel Indebetou, son till Evald och Agnes Indebetou, 1898, odaterat.
Anna Indebetou, född von Fienadt, gift med Erik Abraham Indebetou, som till Evald och Agnes Indebetou, 1900.
Marie-Louise Indebetou född von Fieandt, gift med Ivar Daniel Indebetou, son till Johan Daniel Indebetou, 1878-1907.
Agnes Indebetou, född Ahlborg, gift med Evald Indebetou, 1864-1914.
Hedvig Indebetou, svägerska, 1860-1917.
Carl Indebetou, svärfar, 1865-1883.
Marianne Indebetou, sondotter, 1914-1917.
Ottilia Indebetou, makens kusin och seminarieföreståndarinna, dotter till Johan Daniel Indebetou, 1865-1907.
Konstantia Indebetou, född Arrhenius, 1873.
Kirstin Indebetou, 1870.Hedda Indebetou, makens faster, 1871-1872.
Gustaf Indebetou, lantmätare, 1900-1916.Evald Indebetou, makens kusin, 1906-1912.
Ernst Indebetou, lantmätare och makens kusin, 1900, 1916.
Erik Indebetou, sjökapten, 1916.
Elisabeth Indebetou, sondotter, 1910-1917.
Dora Indebetou, svärmor, 1859-1860.
Charlotte Indebetou, makens faster, 1871-1882.
Louise Indebetou, född Ekman, makens faster, 1869-1881.
Charlotte Helmer, född Indebetou, sondotter, 1915.
Ellen von Fienadt, född Indebetou, 1870.
 
511860 – 1917Brev från familjen Christiansson:
Berta Christiansson född Indebetou, svägerska, 1860-1917.
Gustaf Christiansson svägerskans son, 1897, 1900.
Elin Christiansson, svägerskans dotter, 1904-1917.
Johanna "hanna" Christiansson, dotter till svägerskan, 1887-1917.
Carl Christiansson, svägerskan Bertas son, 1900-1917.
Adolf Christiansson, prost, 1866.
 
52Korrespondens i alfabetisk ordning: A-C:
Marianne Adelstjerna, 1881.
"Topsy" Almgren, 1864.
Fredrik Almgren, 1900.
Kate Almgren, 1873.
Knut Almgren, fabrikör, 1878.
Knut Almgren, hovrättsråd, 1887.1908.
Louise Almgren född Schmidt, 1873-1912.
Robert Almgren, disponent, 1900, 1910.
Svante Almgren, odaterat.
Oscar Almgren, professor, 1900.
Agnes Agrell, odaterat.
Augusta Arosenius, 1871.
Hedvig Arosenius, född Arosenius, 1859-1879.
Clara Aspelin, född Holmberg, 1900-1901.
Mathilda Andersson, 1884.
Aurora, väninna, 1899.
Anna och Karin, väninnor, 1876.
Ada R, 1878.
Wilhelmina Bergman, 1899.
Aurora Bergqvist, född Ekman, dotter till Louise Ekman född Indebetou, 1866-1896.
Daniel Bergqvist, son till Aurora, 1899.
Ludovica "Wica" Benckert goft Pripp, 1865.
Ellen Berhardt, 1891.
Sofia Bernhardt, 1888.
Ulla Borg, 1863.
Simeon Bourgignon, krigsfånge i Holland, 1918.
J Brinkman, 1886.
Nimrod de Broen, 1889.
Axel Brullén, 1900.
Betty, väninna, odaterat.
Nanna Campbell, 1867.
Wilhelmina"Mimmi" Cederström, 1886.
Celina, väninna, odaterat.
Carl Cullberg, 1900, 1917.
 
53Korrespondens D-H:
Elin Dahlgren, 1894.
Helena Drake, dotter till makens kusin Sophia Drake född Löfvenius, 1892, 1901, 1906.
Sophia Drake född Löfvenius, makens kusin, 1872.
Gurli Drake, dotter till Sophia Drake född Löfvenius, 1900, odaterat.
Carl Magnus Drake, kapten, 1877-1878.
Ingeborg Drake, dotter till Gurli Drake, 1896. Ingeborg Drake var teckningslärare.
Gunilla Drake, stiftsfröken, 1884-1900.
Gerda Drake, 1876-1896.
Charlotte Drake, född af Segerström, odaterat.
Augusta drake, 1886-1893.
Adolf och Hedda Drake, kondoleanskort 1900, efter maken Johan Goverts bortgång.
Edith Drakenberg född Örwall, svägerskan Agnes dotterm 1884-1908.
Ida Drakenberg, svägerska 1859-1877.
Sten Drakenberg, make till Ida, landssekreterare, 1874, 1900.
Sten Drakenberg, överstelöjtnant, 1876-1887.
Jean Drakenberg, ingenjör, 1877-1892.
Elna Ekegren född Hammargren, 1884.
Erika Ernström, 1909.
Anna Fischer, 1873.
Elsa Forsell född Malmström, dotterdotter, 1906-1917.
G Frendin, 1909.
Mathilda Frendin, 1876.
August Gillqvist, 1885.
Sophia Graaf, 1882.
Jeanette Grill, 1861.
Emelie Haag, 1869.
Hellström, 1905.
Ebba von Heideken, 1899, 1905.
Ulrika Holmberg, född Lieberath, 1858.
Carin Holmberg, 1871-1873.
Lisa Hofstedt, odaterat.
Ebba, 1863-1863.
Emma, 1917.
Erica, väninna, 1900.
Hanna, väninna, 1906.
Hedda, väninna, 1864-1892.
Josefina "Fina", 1911, 1917.
Eva, 1871.
 
54Korrespondens I-S:
J v Iverus, 1895.
Amanda Karlsson, 1917.
S von Krusenstierna, 1899.
Julia Kiellman Göransson, 1875.
Alfred Kjellgren, lanthandlare, 1900.
Sofia Kjellgren, 1901, 1909.
Victor Kempff, sjökapten, 1880, 1883.
Sofia Lagerbielke, 1885.
Ida Lagerholm, född Drakenberg, (Sten Drakenbergs syster), odaterat.
Claes Carlson Lewenhaupt, 1904.
Sofia Lewenhaupt, 1865-1879.
Marianne Lewenhaupt, 1870.
Charlotte Lewenhaupt, 1868, 1869.
Carolina Lewenhaupt, odaterat.
Anna Lundgrem kondoleansbrev efter maken Johan Goverts död, 1900.
Hanna Lundhal, kondoleansbrev, 1900.
P Emanuel Lithander, 1900-1901.
Hjalmar Lindholm, kyrkoherde, 1915.
Sally Löfstedt, 1873, 1877.
Hedvig Löfvenius, makens kusin, 1881.
Maria Löfvenius, född Indebetou, 1870.
Axel Mörner, 1900.
Metta, väninna, 1900.
Maria, 1908.
Martina, kusin, 1889.
Märta, 1894.
Mina, väninna, 1865, 1877.
Marianne, 1875, 1879.
Marie Louise, väninna, 1885.
Julia Marks von Würtemberg, skolföreståndarinna, 1885.
Charlotte Mars von Würtemberg, född Ahlenius, 1910.
Amie Mathiesen född von Fieandt, 1903.
F E Morén, odaterat.
Johanna Norbäck, född Indebetou, 1871-1896.
Johanna N, odaterat.
Ida Nordeman, väninna, 1900.
Louise Olsson, född Indebetou, 1880-1916.
Marianne Odelstjerna, 1879-1897.
Ida Odelberg, 1880, 1888.
Augusta von Post, född Uggla, 1868-1889.
Nanna Raak, 1884.
Gabriella Reuterskiöld, född Oxenstierna, 1890, 1908.
Sofia Rosengren, 1877.
Otto Rosenqvist, 1916.
Elin Rundstedt, 1864, 1873.
Hedvig Rundstedt, 1864-1877, odaterat.
Hanna Rundstedt, 1900.
Ove Rosenqvist, 1917, odaterat.
Hilda Sandsten, 1889.
Anna Sandström, 1906.
Sin Schotte, konstnär, 1904.
Hilda Schoting, 1865.
Anna Schmid, 1864-1873.
Hedvig Schenström, född von Fieandt, 1897.
Sophie Sederholm, 1893.
Carl Sederholm, 1900.
Olof Sällström, 1900.
Lovisa Segerström, född Burén, 1864.
Euphrosyne Senström, 1876-1877.
Clary Silfversparre född Kempff, 1891.
Axel Sjöberg, 1880.
Hedvig Sjöberg, 1879.
Axel Sparr-Hofstedt, 1904, 1915.
Lina Sundberg, väninna, 1865-1900.
Johanna Svensson, 1849, 1871.
Maria Söderblom, 1909.
Greta Söderblom, 1912-1916.
Svala och Söderlund, 1916.
 
55Korrespondens T-Ö:
J G Thunberg, 1859.
Elsa Tisell, 1888.
Thekla Tröst, lärarinna, 1880.
Thilda, odaterat.
Agnes Wahlin, väninna, 1865.
Emilia Wallroth, 1888.
Selma Westblad, 1873-1876.
Ida Westblad, väninna, 1874-1917.
M Westberg, 1871.
Maria Weckman, 1891.
Ebba Wester, 1873-1875.
Sofia Winblad, 1866.
Hedvig Åmark, 1889.
Mats Åmark, 1902.
P Åström, 1909.
Agnes Örwall, svägerska, 1860-1884.
Annie Örwall, Agnes dotter, 1870-1916.
Ida Örwall, Agnes dotter, 1873-1884.
Gerda Örwall, Agnes dotter, 1886-1892.
Östra Wingåkers ålderdomshem, 1913, 1917.
 
56Hyllningstelegram till Hilda på hennes jämna födelsedagar, samt julkort och vykort m.m.
Här i även korrespondenskort och konsertprogram 1859-1882.
 
571860 – 1917Hilda Indebetou född Strandbergs genealogiska anteckningar, fadern Fredrik Wilhelm Strandbergs levnadsteckning och minnen med anledning av Johan Goverts och Hildas döda små barn, Carl Gustaf och Dora. Volymen innehåller även hyllningsdikter och andra dikter, både i avskrift och författade av familjemedlemmar. Här i även handlingar rörande dödsbon i släkten. 
581891 – 1917Hilda Indebetou född Strandbergs personliga räkenskaper.
Kassaböcker m.m.
 
591900 – 1917Hilda Indebetou född Strandbergs personliga räkenskaper.