Sjöström, Rolf  (1928 – )

Person

KategoriPerson (släkt). Pedagogiskt arbete
HistorikRolf Sjöström tog folkskollärarexamen 1955 och har under många år arbetat som lärare både i Sverige och i utlandet. Han var bl.a. åren 1961-1964 lärare och rektor för en svensk utlandsskola i Indien.

Under universitetsstudier i pedagogik på 1970-talet väcktes hans intresse för forskning kring läskunnighet. Ett intresse som resulterade i en avhandling där han tillsammans med hustrun Margareta forskade kring läskunnigheten i Etiopien. Under sitt avhandlingsarbete vistades Rolf och Margareta Sjöström i Etiopen åren 1974-1976. Efter återkomsten till Sverige var Rolf Sjöström under några år verksam vid Skolkontoret i Umeå och Länsskolnämnden i Västerbotten. Från 1984 fram till sin pensionering 1992 arbetade han vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Under åren 1993-1998 deltog Rolf Sjöström i det tvärvetenskapliga projektet Utbildning och kolonialism: Svenska undervisningsprojekt i Torne Lappmark och Nya världen på 1700- och 1800-talen. Sjöström huvuduppgift inom projektet var forskning kring utbildning och lärande i den tidigare svenska besittningen Saint-Barthélemy. Under projektets gång reste Sjöström runt vid olika arkiv i Sverige, Frankrike, England och Karibien där han bedrev en omfattande insamling av arkivmaterial rörande Saint-Barthélemy.

Resultatet från Sjöströms forskning inom utbildning och kolonialismprojektet finns bl.a. publicerat i skriften Education and Colonialism. Swedish Schooling Projects in Colonial Areas 1638-1878 (Kulturens frontlinjer nr 29). En redogörelse för den omfattande arkivforskningen kring Saint-Barthélemy återfinns i artikeln Forskningsarkivet tur och retur publicerad i Forskningsarkivets rapportserie Scriptum (nr 52).

År 2005 skänkte Rolf Sjöström till Forskningsarkivet sitt stora arbetsmaterial kring Saint-Barthélemy-projektet. Här finns samlat kopior av arkivmaterial och tryck kring Saint-Barthélemy hämtat från arkiv och bibliotek runt om i världen. Arkivet innehåller mikrokort, mikrofilm, kopior av tryck, avskrifter, förteckningar och diverse arbetsnoteringar. Rolf Sjöströms arkiv består av 51 volymer (ca 4 hyllmeter) och materialet är fritt tillgängligt för forskning. Förutom Saint-Barthélemymaterialet finns i arkivet även samlat Rolf Sjöströms egna publikationer under åren 1971-2003.
ReferenskodSE/UMFA/110
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/PfsVZo6DO4cYBxjSeQqWm0
ExtraID110