bild
Serie

Svenskt majmaterial

Första maj [samling]

 Volymer (10 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Svenskt majmaterial1890 – 1997Anm. Enstaka exemplar av majtidningar ingår. Se i övrigt vol. 1:2-3.

1890
Program, Stockholm
Upprop, Sundsvall [kopia]
Sånger på 1 Maj (Malmö) 1890

1891
Program, Stockholm
Resolution

1892
Program, Stockholm

1893
Program, Stockholm

1894
Program, Stockholm

1895
Program, Stockholm

1896
Program, Stockholm

1897
Program, Stockholm

1898
Program, Stockholm
Demonstranten : Göteborgs arbetarekommuns majtidning
1900
Program, Stockholm
Karta över tågets väg
Mötestillstånd, Stockholm [kopia]

1901
Program, Stockholm
Omslagsbild Första Maj : Socialdemokratiska arbetarepartiets demonstrationstidning

1902
Program, Stockholm
Demonstrationssång, Stockholm
Upprop, Lysekil
Tidskrift ”Maj”

1903
Program, Stockholm

1904
Program, Stockholm
Klipp om maj-demonstrationen i Stockholm och ”skandalen Schröder” samt insamlingslistor för utgivande av Carl G. Schröders broschyr ”Svar på tal”
Upprop, Lysekil

1905
Program, Stockholm

1910
Frams 1 maj-nummer

1917
Naggen 1 maj

Dessutom kopior av resolutioner från åren 1906, 1909, 1911-1912, 1915, 1917-1919

1922
Upprop till konfektionsarbetare, Uddevalla

1925
Den unge kamraten 1 maj

1926
Den unge kamraten : organ för arbetarbarnens förbund. Första maj-nummer
Upprop till konfektionsarbetare, Uddevalla

1927
Röda röster : kommunistiska partiets kvinnotidning, maj

1932
Avant-Gardet : kommunistisk tidning för Sverges arbetarungdom, nr 5, maj

1938
Flygblad till ungsvenskarnas möte 1 maj ”Svensk front mot röd politik”

1940
Upprop, Lysekil

1942
Demonstrationssånger
Kulturfront 1sta majnummer
Upprop, Lysekil

1943
Flygblad ”Malmö-kommunisterna första maj-bluffar”
Upprop, Lysekil

1944
Upprop SAP:s arbetarekommun, Falköping
Majupprop i Sveriges fritt : nationell socialistisk veckotidning

1945
Manuskript av ett kommunistiskt maj-tal [Seth Persson?]

1948
Clarté 1 maj

1949
SAP, stolpar för 1 maj

1953
1 maj 1953 [har tillkommit under ett kollektivt danskt-svenskt samarbete]

1961
Program, Långsele

1964
Program, Gusum

1965
Upprop, Stockholms sydafrikakommitté
Inbjudan till maj-möte, Kiruna

1966
Maj-tal av Torsten Nilsson i Stockholm

1972
Alarm : gemensam organ för Sveriges anarkistgrupper, specialnnummer. 1 maj
Röd front : Sveriges kommunistiska ungdomsförbund (m-l) 1 maj
Upprop Förbundet Kommunist

1975
Upprop VPK, KU

1977
Demonstrera i facklig enhet 1 maj
Demonstrera 1 maj för facklig enhet mot SAF
Kvinnor slut upp i det fackliga enhetståget
Upprop Demonstrera 1 maj (Facklig enhet)
Uttalande från arbetsgruppen för facklig enhet
Upprop Arbetarpolitik - socialism (VPK, KU)
Uppställningsplan Arbetarpolitik - socialism
Paroller, Stockholms arbetarekommun
Öppet brev om 1:a maj (Atlas Copco verkstadsklubb m.fl.)

1978
4 upprop, Stockholms arbetarekommun
7 uppprop socialdemokratiska föreningar i Bagarmossen, Farsta strand, Gubbängen, Husby, Rågsved, Vällingby, Västertorp
Upprop Stockholms socialdemokratiska ungdomsdirstrikt

1979
Flygblad, Unga örnar

1980
Program för Svenska arbetasångarförbundets stockholmsdistrikts konsert

1982
LO ”Lotte och Nicke demonstrerar”

1986
Upprop, Irans kommunistiska partis sympatiförening i Sverige

1988
Tipshäfte för 1 maj-kommittéerna, SAP

1997
Direkt aktion, första maj-nummer

u.å.
Upprop Många tjänstemän i 1-majtåget, Stockholms arbetarekommun
Första maj och den eritreanska arbetarklassens kamp, Eritreans for liberation in Europa, Sweden branch
Radikal opinion : 1:a maj bulletin [Lund]
Tullmän Möt upp till 1 maj-demonstration [Göteborg]
Brev från Sveriges kommunistiska parti inför 1 maj
Tips och idéer inför 1:a maj och valrörelsen, Unga örnar
1 maj - ett faktamaterial utgivet av LO
Upprop För en revolutionär 1 maj, SKU(nl)

1 maj i Borås
Upprop m.m. 1931-1953

Majmärken
SAP, förslag på majmärken, 1975-1978
 
2Svenskt majmaterial1922 – 1938SVENSKA MAJTIDNINGAR
Anm. Se också vol. 1:1. För kompletta resp. mera kompletta sviter se biblioteket.
Arbetarens maj 1922, 1924-1948
Brands maj-nummer 1933,
Folkets maj 1935, 1938
Frihets 1 maj-nummer 1929, 1933
 
3Svenskt majmaterial1890 – 1985SVENSKA MAJTIDNINGAR
Anm. Se också vol. 1:1. För kompletta resp. mera kompletta sviter se biblioteket.
Första maj : socialdemokratiska arbetarepartiets demonstrationstidning 1901-1915, 1918, 1920-1929, 1932, 1936, 1944, 1948, 1950, 1954
Konst och Kultur 1 maj-nummer 1946, 1947
Revolt : kommunistiska partiets och ungdomsförbundets första majtidning 1921, 1923, 1925, 1927-1928, 1930-1933, 1935-1937, 1939, 1941-1942, 1944-1945
Social-Demokraten 1 maj-nummer 1890-1897, 1899, 1900, 1939
Stormklockan 1 maj 1960, 1979, 1980
Syndikalisten 1:sta majnummer 1916-1918, 1920-1921
1 maj [APK] 1979, 1983, 1985
 
4Klipp1920 – 1995Anm. Bl. a. samlade i Majminnen. Klipp ur olika tidningar.
Aspling, Sven, 1 maj - den stora folkrörelsedagen (manuskript 1995)
Björklund, Carl Johan, Första maj: några blad ur engelsk arbetarrörelse, i: Arbetaren, nr 17, 1961-04-27--05-03
Björklund, Carl Johan, Första maj under två världskrig, i: Social-Demokraten 1942-04-30 [i: Majminnen]
Bråland, Axel , För allmän rösträtt och annat mera den första maj vi demonstrera…, i: Broderskap 1964-05-01 [i: Majminnen]
Cederholm, C., Arbetardikt kring 1 maj, i: Arbetet 1945-04-30 [i: Maj-minnen]
Degersand, Allan, Första maj-firandet 90 år. Från åttatimmarsdag - rösträtt till internationell solidaritet, i: Upsala Nya Tidning 1980-04-26
Eriksson, Nancy, Minnen av första maj, i: Aktuellt i politiken, nr 7, 1976-04-15
Första maj-minne: Rundgång med Bengt Norling, i: Dagens Nyheter 1990-04-30
Grönvall, Hana, Hembiträden och första maj, i: Första maj 1938, s. 16-17
Hellberg, Maurtiz, Ett 30-årigt första maj-minne, i: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1920-05-01
Jangen, Första majminne. Mäster Palm talade vid maj-möte 1902 [minnen av I A Jakobsson], i: Norrländska Social-Demokraten 1944-04-29 [i: Majminnen]
Kellberg, Christina, Första maj under fanorna. Samling: Karlavägen - Möte: Fågelbacken Gärdet [Wilhelm Forsberg berättar], i: Dagens Nyheter På Stan 1985-04-27--05-03
Landelius, Carl, Första maj under femtio år, i: Signalen, nr 18, 1940 [i: Majminnen]
Lindström, Rickard, Minnen från Första maj, i: Morgon-Tidningen 1945-05-01
Ljungberg, Dick, ”… icke en vanlig festdag”, i: Dagens Nyheter 1972-04-30
Ljungberg, Dick, 1 maj i opposition - 45 år sedan sist, i: Dagens Nyheter 1977-04-30
Lövgren, O. W., Ett första maj-minne, i: Norrländska Social-Demokra-ten 1944-04-29 [i: Majminnen]
Min första majdemonstration. Veteraner berättar om tid som gått [K E Eklund, Axel Claesson, Albin Melker, J W Billqvist, Conrad Haller, Axel Ekman], i: Skaraborgaren 1943-04-30 [i: Majminnen]
Rolfer, Bengt, 70.000 demonstranter rekord på Gärdet. Fler tåg än någonsin , i: Dagens Nyheter 1977-04-30
Sandström, Bosse, Mitt hjärta finns alltid hos dem som demonstrerar. Tage Erlander berättar om 50 års förstamajfirande, i: Aftonbladet 1984-04-29
Sjöberg, Sten, Då demonstrerade man för 8-timmarsdag och rösträtt, i: Aktuellt i politiken, u.å.
Den socialistiska första-maj-mönstringen, i: Nya Dagligt Allehanda 1930-04-26
Souchy, Augustin, Under majfanor i syd och i nord, i: Arbetet 1951-04-30 [i: Majminnen]
Ström, Fredrik, Maj i kamp, i: Folket i Bild, nr 18, 1941 [i: Majminnen]
Thiessen, Sven, 1 maj-firandet började 1890. Premiär i Uppsala, i: Upsala Nya Tidning 1988-04-29
Traditionellt firande av 1 maj i länet i år, i: Länstidningen 1959-04-30
Veteranminnen från ett halvsekels demonstrationer. Skåningar och andra berätta episoder från debuten som majtalare i städer och landsbygd [C. W. Schmidt, Ulrika Rosvall, August Holmgren, Th Andersson, N. Edv. Lindberg, A Lindström, H. A. Holmgren, Seth Nordgren, J. A. Lindström], i: Arbetet 1937-05-01 [i: Majminnen]
1-majdemonstranterna tappade galoscherna [Alfons Holm, Evy Anderson, Evert Isakson berättar], i: Social-Demokraten 1943-04-30 [i: Majminnen]
Klipp ur Dagens Nyheter och Expressen, 1952-1967
 
5Klipp1970 – 1980Anm. Bl. a. samlade i Majminnen.
Klipp ur Aftonbladet
 
6Material rörande 1 maj1961 – 1964Inlämnat av Hans Haste

Anm. I ett bfogat brev nämner Hans Haste att han under Stens Anderssons tid som sekreterare i Stockholms arberaekommun ombads "att hjälpa till att organisera 1-maj-firande, som då höll på att avtyna". Han blev sedan också ombett av SAP och LO att "hjälpa till med materialframställning och idér för 1 maj-firandet i hela riket".
Volymerna innehåller blandat material inklusive tryck, affischer, klipp och korrespondens. Verifikationer har gallrats.
 
7Material rörande 1 maj1965 – 1967Inlämnat av Hans Haste

Anm. I ett bfogat brev nämner Hans Haste att han under Stens Anderssons tid som sekreterare i Stockholms arberaekommun ombads "att hjälpa till att organisera 1-maj-firande, som då höll på att avtyna". Han blev sedan också ombett av SAP och LO att "hjälpa till med materialframställning och idér för 1 maj-firandet i hela riket".
Volymerna innehåller blandat material inklusive tryck, affischer, klipp och korrespondens. Verifikationer har gallrats.
 
8Material rörande 1 maj1968 – 1971Inlämnat av Hans Haste

Anm. I ett bfogat brev nämner Hans Haste att han under Stens Anderssons tid som sekreterare i Stockholms arberaekommun ombads "att hjälpa till att organisera 1-maj-firande, som då höll på att avtyna". Han blev sedan också ombett av SAP och LO att "hjälpa till med materialframställning och idér för 1 maj-firandet i hela riket".
Volymerna innehåller blandat material inklusive tryck, affischer, klipp och korrespondens. Verifikationer har gallrats.
 
9Material rörande 1 maj1972 – 1974Inlämnat av Hans Haste

Anm. I ett bfogat brev nämner Hans Haste att han under Stens Anderssons tid som sekreterare i Stockholms arberaekommun ombads "att hjälpa till att organisera 1-maj-firande, som då höll på att avtyna". Han blev sedan också ombett av SAP och LO att "hjälpa till med materialframställning och idér för 1 maj-firandet i hela riket".
Volymerna innehåller blandat material inklusive tryck, affischer, klipp och korrespondens. Verifikationer har gallrats.
 
10Material rörande 1 maj1975 – 1982Inlämnat av Hans Haste

Anm. I ett bfogat brev nämner Hans Haste att han under Stens Anderssons tid som sekreterare i Stockholms arberaekommun ombads "att hjälpa till att organisera 1-maj-firande, som då höll på att avtyna". Han blev sedan också ombett av SAP och LO att "hjälpa till med materialframställning och idér för 1 maj-firandet i hela riket".
Volymerna innehåller blandat material inklusive tryck, affischer, klipp och korrespondens. Verifikationer har gallrats.