bild
Volym

Ingen titel

LÄNSMAN OTTO KARLSSONS ARKIV

Grunddata

ReferenskodSE/U006/VSA_325-1/F/[H1236]
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/UTXrTQSdTqMIbKTgVSI8T1
ExtraID[H1236]
ArkivinstitutionVästerås stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningRegister till volymerna 3 - 5:
Abenius E W 1875 12/11
Abenius Joh. Osk. 1855 23/5
Abrahamsson Alfr. 1873 11/9, 1875 21/3, 16/6, 23/6, 13/7, 14/9, 1876 27/3, 5/7
Abrahamsson Gustaf 1873 14/10, 1876 20/4
Adamsson J V 1875 6/7
Adamson Joh. 1845 19/4
Adlerstam 1852 21/11, 1853 15/5
Ahlbom Aug. odt. 1882? c:a 1/2, 1882 18/4, 5/12
Ahlbom Hanna 1873 26/6
Ahlborg A R 1868 7/9, 1873 7/7, 8/9, 22/12, 1880 30/12, 1882 4/10, 1883 18/7
Ahlin Joh. 1847 14/6
Ahlm 1873 10/10
Ahlström A 1873 15/9
Ahlström C J 1869 21/1
Ahlström C O 1868 16/3, 13/6
Ahlström E G 1867 9/7, 1868 20/6, 1869 10/11, 1871 18/2, 6/3, 1876 9/2
Alexandersson Carl 1873 22/12
Almberg E U 1864 5/11
Almén Gustaf 1872 25/1
Altberg Axel 1869 2/2
Andersson A (Eskilstuna) 1883 24/4
Andersson A (Johannisberg) 1865 17/10
Andersson A C 1882 22/8
Andersson A G 1851 20/2, 1876 11/6,1881 21/4
Andersson A J 1881 18/4
Andersson C 1877 16/3
Andersson C Arvid 1877 31/8
Andersson C J 1867 26/7
Andersson Carl Joh. 1867 4/7
Andersson Daniel 1846 24/7
Andersson E 1882 26/9, 13/10
Andersson J 1875 16/2, 15/3, 24/3, 23/4, 1876 22/1, 10/7
Anderson J E 1874 10/3
Andersson L 1871 28/12
Andersson P E 1850 19/12, 1853 25/9
Anderson Reinh. 1869 7/1
Andersson Robert 1866 17/7, 1868 14/2
Anderson Walfrid 1878 15/7
Arfwedson Ludv. 1879 19/11
Arosenius Dan. 1853 29/7, 1860 21/12
Arpi Gustaf 1873 20/2, 20/3, 9/4, 1875 10/11
Arpi Josef 1853 2/2, 8/9, 1855 1/1 (odat), 1860 13/4, 1868 18/3, 1873 10/4, 29/4, 7/12, 1876 24/8, 1881 2/3, 4/11, 1882 10/9
Arrhenius S 1868 23/4, 1873 odat (m bil: prot.utdr fr. sammantr. 6/5 1873, 1874 19/11, 1876 15/2, 1880 26/4, 8/12
1884 19/2
Asplund G 1883 4/12
Axberg C F 1883 14/12
Backman S A 1871 14/6, 1874 28/12
Bauman W 1850 20/5, 1857 7/1 (2 bil 2/1), 1867 27/11, 12/12
Beckius Frans 1873 19/4
Bellander B K 1849 10/10 (via A G Svahn)
Bellander Knut 1867 13/4
Bergh Ad. Fr. 1882 14/6
Bergdahl C Fr 1868 27/7, 3/8
Bergdahl J E 1877 15/3
Berglund Christian 1881 23/12, 1887 16/4, 21/4, 29/4, 6/5 (telegr.)
Berglund Helena (svärmodern) 1853 17/1, 15/2, 2/9, 24/10
Berglund Helena (svågers dotter) 1882 9/8
Berglund Jan Gust. 1865 29/10
Berglund Louise 1881 3/5
Berglund Victor (svåger) 1850 12/4, 1/11, 1859 21/1, 21/2, 13/5, 15/5, 23/5, 1860 21/5, 1866 27/9, 1868 27/7, 24/10, 1869 3/4, 1872 15/2, 1873 21/6, 15/10, 25/10 (telegr.), 1874 19/11, 1875 3/2, 12/2, 14/2, 27/2, 8/3, 14/3, 2/4, 17/4, 27/4, 8/5, 20/5, 27/5, 30/5, 23/6, 26/7, 28/8, 12/9, 10/11, 1876 17/8, 1881 5/4, 21/4, 1882 10/6, 14/6, 27/6, 17/7, 1/9, 21/11.
Bergman C 1875 17/7
Bergman J W 1868 19/12
Bergstrand 1853 6/5
Bergstrand J O 1882 11/8
Bergström Johan 1846 29/12
Bergström L 1873 5/1, 30/4, 14/7, 23/11, 6/12, 1874 22/5, 1875 18/10, 18/12, 1876 16/1, 10/2, 16/3, 16/4, 27/5, 4/12
Bergström Rachel (f Flodmark) 1880 4/5 (till Maria, Ottos syster)
Björck Wilhelm 1868 23/7, 1883 2/12
Bjuggren G M 1861 31/8, 1873 10/3, odat. (omkr. 1873), 1874 7/4, 1876 26/6, 4/12, 1879 19/7, 4/9
Björkenstam D 1882 24/10
Björklunds Th. O. söner 1873 aug., 1878 5/2, 1879 10/12
Björling E G 1868 21/12
Blohm Alfred 1871 16/11
Boberg C G odat. (ligger på 1/1 1847), 1883 12/8
Bolander Gust. & Co 1882 20/6, 26/6
Bolinder A M 1850 11/7, 5/9
Bolinder J & C G 1853 18/5
Boman Carl 1873 14/10
Berglund Georg 1872 5/10, 1873 16/1
Boström P J 1882 7/10, 14/10
Broberg J W 1871 18/11, 1872 18/1, 1873 2/3, 22/6, 8/7, 10/7, 11/11, 19/12, 1875 1/9, 1876 11/1, 22/3, 12/4, 24/4, 28/4, 29/4, 3/5, 8/5, 5/7, 1/8, 29/11, 1877 7/10, 1881 12/1, 7/3 (telegram), 30/4, 11/6, 1882 17/5, 14/8, 1883 9/7
Broberg Julius 1882 29/6
Broström J A 1870 24/5
Brundin L 1876 21/8
Bäcklin S G 1875 20/3
Bäckman Gust. 1861 23/8
Bäckström C A 1880 18/11, 1882 26/8
Bäckström C H 1880 1/6
Carlberg Elisabeth f Larsdotter 1870 12/8, 23/8
Carlberg S N 1881 1/9
Carling R 1868 11/5, 23/6
Carlquist C G 1873 16/10
Casparson F 1881 9/7
Casparsson S 1882 14/9
Casseli J 1879 16/1
Cederborgh Fr. 1882 2/11
Charpentier Reinhold 1878 5/7
Claréus Fr. 1881 25/4, omkr. 2/5
Cronstedt 1850 12/3
Dahlgren C 1850 21/11, 1851 16/1, 1852 21/10, 9/12, 1853 3/2, 10/2, 21/4, 12/5, 13/10, 24/11, 1861 23/5, 1866 6/9
Dahlman C D 1847 6/9
Dahlström P 1872 16/4, 1873 27/4
Danielsson Carl 1876 26/11
Daun Johan Aug. 1869 1/3
Deland F odat (lagt före 25/4 1881) 1881 26/4
Dillman C E 1850 8/6, 24/12, 1852 18/12, 1865 18/12, 1866 3/3, 8/8
Drakenberg Sten 1869 2/2
Edholm P W 1853 25/6
Edman 1868 7/5
Eck N G 1858 31/12, 1868 29/8, 9/12, 1869 5/2, 4/3, 1873 1/7
Ek Ernst 1873 14/3
Ekbom C J 1853 9/8
Ekman P J 1871 13/3
Eneström R 1880 6/7
Engvall Alb. 1859 6/8
Enhörning C M 1876 28/8, 27/11
Eriks Olof. odat (före 1853: 4/7)
Eriksson A E 1882 9/8
Ericsson E 1882 18/8, 1883 17/7
Eriksson E A 1881 6/12 (inbjudan till makans begravning)
Ericsson Frans Leon. 1878 9/10
Ericsson Harald M 1873 10/12
Ericsson Hedvig 1879 15/8
Ericsson ? Jan Gustaf 1852 (lagd på 1/1) / Kan ev vara Schenström J G
Eriksson M C 1876 1/4
Eriksson Margareta Charlotta 1875 31/12
Erikson Olof 1850 21/1
Eriksson Olof 1853 4/7
Ericsson Reinholm 1855 8/2, 1856 2/2
Ersson Anders 1883 7/11
Ersson Anders M 1856 31/1
Ersson Lars 1853 21/5, 1881 17/5
Ersson Per sterbhus 1857 22/2
Fagerberg R W 1868 23/11, 6/12
Fagerström W 1869 26/4
Falk C G 1868 1/4
Falkenberg A M 1853 10/3
Falkenberg H F 1873 29/10
Fischer Victor 1873 11/10
Fischerström W 1880 11/1
Fleming 1882 27/9
Flink J E 1873 9/12
Flodin Fredrik 1873 22/6
Flodin P O 1873 12/3, 7/5, 23/6
Forselius C A 1858 23/12, 1859 10/1
Forsling Sophia 1850 8/11, 15/11
Forsling Sven odat. 1862 15/8, 1873 29/4, 1875 28/2, 11/8, 1876 11/2
Forssell Otto H 1850 30/7, 1853 22/7
Forssling J 1868 20/5
Forssman Aug. 1881 23/4
Forsstrand Eric 1881 23/11, 24/11, 1882 13/10
Frendelius E F 1873 24/10, 13/11, 23/12, 1874 14/2, 1875 23/1, odat. omkr 15/2 1875
Frodell N G 1852 20/3
Fryklöf Antonia 1849 20/9, odat. omkr. 1/10, 1853 28/1
Fägerskiöld B 1873 6/10, 26/10
Gedda G A 1851 22/3, 1853 13/5, odat. lagt på 1861 30/6, odat. lagt på 1869 1/1
Gillblad C A 1873 28/4
Gillblad Karl 1873 30/6, 13/8
Girelius Dan 1845 26/11
Glantzborg P N 1846 21/7
Gullbergs Kemiska Fabrikers AB Gbg 1874 12/11
Gistafson C A 1881 3/12
Gustafsson C G 1882 10/9
Gustafsson C J 1868 22/10, 1871 3/1, 1872 8/10, 1873 10/1, 10/10, 12/12
Gustafsson Carl Johan 1968 3/4
Gustafsson E 1878 20/9
Haegermark Rich. 1875 7/7, 1882 ? 12/10
Hagdahl C E 1850 18/7, 1851 23/2
Hagendahl C A 1876 3/6
Haglund A Th. 1872 20/8 fragment
Hahr Rob. 1868 14/11, 1873 19/4, 24/8, 23/10, 3/12, 16/12, 1874 3/1, 30/3, 14/4, 1876 9/5, 1879 30/12, 1882 11/5, 1882 ? 18/6, 1882 8/7, 17/7, 15/8, 15/9
Hahr Th. 1873 8/11, 1875 11/11, 1876 8/10
Hallbeck Olaus 1882 8/5
Hallen 1847 15/11
Hallgren C Th. 1869 3/8
Hallstamammars Aktiebolag 1874 29/9, 1881 27/1, 1882 7/8
Hallström G 1873 12/3
Hamilton G M 1874 17/4, 27/11, 1882 21/10
Hamilton Rob. 1882 2/6
Hammarén & Co 1876 19/6
Hammarskiöld Sophie 1869 ? 23/6
Hammarsköld Pär 1866 9/11
Hammarström E L 1868 13/2, 11/7, 5/9
Hammarström Malvina 1882 15/2
Hammarström P M 1846 2 pingst
Hamnström Ad. 1873 18/3
Hansson E 1850 31/6
Hansson H A systerson 1868 18/5 odat före 1869 11/2
Hansson L 1859 8/8
Hauffman C G 1880 2/1
Hedberg A 1872 13/6
Hedborg S 1868 5/2, 30/3, 16/11, 3/12, 23/12, 1869 7/1, 9/1,
Hedengren Johan till fru Ulrika Karlsson 1880 31/8
Hedenström O 1867
Hedenström J V 1873 27/9, 22/10
Hedgren 1868 24/9 3/11, 21/12, 1872 12/1, 1873 17/4
Hedgren Berndt 1879 23/12, 1882 26/4, 10/5
Hedin E Th 1878 28/9
Hedlund Anna 1880 17/11
Hedlund C A 1873 10/11, 1883 31/7
Hedlund J O 1876 9/4
Hedström A S 1876 4/9
Hellberg A 1858 17/6, 1865 8/4, 6/5, 3/7, 14/7, 3/8, 24/8, 1866 25/5, 2/6, 13/6, 2/7, 1867 18/6, 1868 16/1, 10/12
Hellichius Carl 1853 21/4
Hellman Carl Joh. 1883 29/4
Hellström C J 1881 13/5
Hellström L P 1868 20/8
Héro N G 1853 20/3, 8/9, 1880 5/1
Hillbom A G 1853 25/1
Hindricsson Per 1852 8/3
Hjelm J G 1873 1/9, 18/12, 1879 5/5, 1882 8/5
Hjelm Mina odat lagt på 1873 31/12
Hjortsberg Frans 1875 12/2, 1881 8/1
Holmberg Carl G 1880 8/7
Holmberg Teodor 1881 21/1, 1882 25/7
Holmin Elis 1875 27/9
Holmqvist Carl 1873 27/10, 1882 6/11
Holmstedt Eva 1882 25/10
Hultgren Sofi 1876 12/11
Husberg H W 1875 28/12
Hwasser Ax. odat lagt på 1847 1/1
Hygrell Axel 1884 11/2
Hårleman L J 1877 28/3, 1880 7/2
Hägglund L 1853 26/1
Högstedt J E 1877 2/4
Iwerus Johan Daniel 1846 1/11, 1850 1/6, 1852 12/11, 1853 18/3, 1855 6/4
Jacobsen & Co 1881 8/2
Jacobson Oscar 1872 9/1
Jansdotter Maria sterbhus 1850 15/12
Jansson A F F 1873 5/10 genom Åström
Jansson C P 1872 4/4
Jansson H 1877 31/3
Janssons Joh. sterbhus 1857 29/1
Johansson A L M 1875 29/1
Johansson A R odat 1881 ? lagt sist 1881
Johansson C G 1864 6/9, 22/10, 1/12, 1865 24/11, 1866 8/1
Johansson C H 1876 9/12
Johansson J E 1868 17/1, 1876 29/2, 1878 2/4
Jonsson A P 1875 19/12
Jonsson Per 1873 11/12
Juel C A 1852 30/12, 1853 20/1
Juhlin Gust. 1879 1/10, 20/10, 1/12, 4/12, 10/12
Jönsson Joh. P 1873 8/12
Jönsson Oskar 1871 14/2
Kalmberg Reinhold 1871 15/3
Karlsson Alfred, sonen, fragment lagt på 1881 31/12
Karlsson Axel, brodern, 1871 1/6, 10/9, 1872 14/3, 1881 2/5, 1882 26/5, 1/6, 1884 7/4
Carlsson C A 1858 27/12
Carlsson C G 1868 20/2
Carlsson Carl Gustaf, brodern Calle, 1847 11/2, 1850 10/9, 30/10, 31/10, 4/11, 19/11, 1851 20/3, 1852 2/10, 1853 13/1, 1857 24/11, 1869 15/4, 1873 25/6, 2/7, 3/7, 3/9, 9/9, 1874 17/4, 1875 26/7, 1880 18/12, 1881 2/5, 9/5
Carlsson E R 1868 15/4
Carlsson Emelie Gustafva 1881 6/1
Karlsson Eric 1878 22/10
Carlsson Gustafva 1876 24/6
Karlsson Gösta 1874 15/1
Karlsson Helena, dottern gift Larsson, 1881 9/8, 1882 22/5, 27/9
Karlsson Henrik, sonen, 1875 17/9, 7/11, odat 1876 20/2?, jfr brodern John 1881 21/4, 27/4
Karlsson John, sonen, 1875 8/3, 23/10, 6/11, 1876 20/2? odat. jfr brodern Henrik, 2/3, 16/8, 1/10, 1881 26/4, 1882 10/5, 20/6
Carlsson Johan Fredric 1850 25/6
Karlsson Karl, fadern, 1847 2/9, 6/11, 1852 30/9, 1873 10/11
Carlsson Mina & Fr. 1876 12/11
Carlsson Oscar, brodern, 1880 15/3, 1882 13/9
Karlsson C Otto 1873 25/11
Carlsson R 1853 2/5
Karlsson Seth, brodern, 1846 8/1, 20/11, 1850 17/10, 29/12, 1851 15/1, 26/2, 1853 20/10, 1873 4/7, 1874 8/6, 1875 20/8, 24/8, 12/11, 1882 23/5
Karlsson Viktor, broder, 1850 23/5, 1851 13/3, 1852 8/3, 1875 11/11,
Kellgren C 1876 7/3
Kellström E 1873 9/10
Kemiska stationen Westerås 1882 9/10
Kihlén Ossian 1872 21/3, 1874 28/9, 1875 31/1, 5/4, 1876 12/2
Kindstrand 1883 31/8 fragment
Kjellborg Conr. Ar. 1868 17/11
Kjulin P 1850 13/12
Klang A 1871 18/1
Kockums Mekaniska Verkstad 1873 8/9 telegram, 9/9
Kull J E 1882 3/12, 15/12, 1883 21/1
Lamberg & Svalling Strömsholm 1872 20/2
Lanthén C E 1871 maj
Lanthén G F 1876 25/2, 1881 2/3, 5/4
Larsson A F 1876 28/11
Larsson Adler. 1887 13/4
Larsson Anders 1875 20/8, 1881 19/8
Larsson E R 1873 25/8, 1881 26/4
Larssons J E sterbhus 1876 10/5, d:o till fru Karlsson
Larsson J O 1882 24/
Larsson Joh. 1877 16/3
Larson Oscar, svärson, 1882 9/6
Laurent J H 1858 18/10
Laurent Sophie 1859 27/1, 13/11, 1860 4/2, 13/5, brevet av den 4/2 till fru Karlsson
Lavén C E 1874 10/3
Lenning Aug. 1877 20/3
Lewenhaupt Rasmus 1881 2/5
Lidman Sam odat 1872 aug?
Liedström E L 1852 1/3, 1853 26/7
Liljensparre Henric 1859 6/10, 1863 3/2,1/4 - 1863? 18/11 - 1865 7/10 - 1866 5/3, 23/10 - 1867 12/2 - 1869 13/12
Lindbohm 1850 21/11
Lindewall A L 1881 21/2
Lindgren Albert 1857 30/12 - 1872 20/4 - 1873? 21/5, 4/7 11/9, 1873 11/11 - 1880 15/6
Lindgren Anna 1873 22/12
Lindh J P 1850 10/3
Lindquist P G 1860 20/9
Lindström J 1881 16/4
Littmarck J G 1854 6/8
Littmarck Fr. 1856 13/5
Ljungberg Pehr Ad. 1875 19/2
Ljungdahl Berndt 1853 3/2, 7/10
Lorén Joh. Edu. 1859 18/5 - 1860 25/2, 10/7, 17/10 - 1861 20/2
Lorén Victor 1881 9/6
Lorén Viktor 1875 7/11
Lorichs Fr. 1874 19/12
Luhr A E 1874 30/3
Lundberg O V 1876 6/7
Lundborg E W 1877 23/3
Lyrberg H E 1876 3/1
Lännwall W 1873 20/6
Länssparbankskontoret 1880 10/11 - 1884 5/6. Se även Westmanlands Läns Sparbank
Löwenborg O W ? 1868 11/1 - 1873 12/6 - 1880 2/9, 14/10 - 1881 16/4
Magni Carl 1882 23/8
Malm L P 1853 4/12
Malmberg Reinhold 1871 25/9
Malmgren C E 1871 4/6
Matthiesen Joh. C 1868 1/2, 16/5
Mattson Peter 1881 16/5
Mellbin G A 1871 19/2
Mellgren 1879 18/12
Meurling Rich. 1877 16/3
Moberg Ad. 1873 21/4 - 1882 3/10
Moltzer M A & Co 1875 2/7, 11/9, 13/10 - 1876 11/2
Mossberg Ludvig 1874 11/4 - 1881 17/8
Mossberg Victor 1878 16/10
Moström F A 1876 17/10
Mûntzing Alb. 1873 21/11
Myrberg J 1877 21/3
Mälareprovinsernas Enskilda Bank 1881 2/5 - 1882 14/10, 23/11
Mälareprovinsernas Hypotheksförening 1873 7/4, 7/4 - 1881 25/4
Mörner Helmer 1868 24/4, 15/11 - 1874 1/8
Mörner J A 1853 6/6
Nathorst Alfr. 1880 20/12
Nilsson M 1882 8/5
Norberg J A 1847 23/1, 7/6 - 1850 16/12 - 1853 15/1, 10/2, 24/11
Nordling P R 1860 20/1
Nordvaeger J 1881 2/5
Norén R 1881 7/1
Norlin Christ. 1881 21/4
Norlin M 1875 18/4
Norling A 1873 4/3
Norling J A 1877 8/4
Norman E M 1881 5/1
Norman V S 1881 2/1, 31/3
Normelli Holmer 1881 27/4
Nyby Bruks AB 1881 4/3 - 1882 - 2/9, 7/9
Nylén August 1882 5/5, 21/6, 14/9, 7/11
Oldenburg Axel 1868 26/5, 23/9, 26/10 - 1869 4/4, 28/4 - 1870 10/3
Ohlsson A W 1864 26/7
Ohlsson Ad. 1865 8/6
Ohlsson O 1853 13/10, 28/10 - 1873 26/3
Olson Pehr 1873 23/2, 26/2 - 1881 23/11
Orstadius J D 1875 14/11
Otter O von 1880 23/10
Pagels Aug. 1876 8/6
Palm Axel 1883 17/7
Palm Theodor 1851 27/2
Palmaer A 1853 1/9
Palmaer N E 1875 7/5, 21/10
Pehrsson Elna 1882 15/9, 11/10
Persson Olaf 1874 16/11
Peterson Axel 1869 4/3 - 1879 29/12 - 1882 27/2
Petersson C F 1881 23/4
Peterson Sophie 1882 17/8
Pettersson i Nordanby 1870 21/2
Pettersson i Vittinge 1881 10/9 telegram
Pettersson Albert 1875 19/3
Pettersson C 1873 7/11, 14/11, 16/11 - 1876 16/5
Pettersson E L 1868 28/4, 30/7
Pettersson H S och J I 1876 5/11
Pettersson J 1875 23/6 - 1876 18/12
Pettersson Jacob 1873 23/12
Pettersson P 1868 30/3
Plantin Joh. Se Stockholm - Vesterås - Bergslagens Jernväg
Post C L von 1853 19/9 - 1864 9/12 - 1867 30/3 - 1875 1/2, 26/12
Post Ludvig von 1883 14/10
Pålman Gust. 1853 1/7
Raal Elin 1881 16/8 - 1882 16/7
Ramsay Allan odat 1876 c:a 1/10?
Rasell A.B. 1873 1/12
Rehnström Wilhelm 1873 22/2, 20/6, 23/12, 27/12 - 1875 30/3 - 1876, före 1876 13/3, 25/4, 13/7, 3/9 - 1880 13/1, 21/2, 11/3, 25/11 - 1881 25/1, 9/8, 14/8 - 1882 26/2, 1/6, 12/6, 27/8, 27/8
Ries Wilh. 1874 1/6
Ricke M I 1880 9/12 - 1881 3/5
Ridderstolpe P 1851 17/11, 4/12
Ringström J G 1873 1/10, 22/10
Rogberg C G 1873 9/9 - 1876 27/1
Rondell Joh. 1882 27/7
Roos J 1875 24/12
Roos J A 1881 30/12
Rosén J 1868 13/1, 11/2, 2/4, 20/4, 28/9, 19/10 - 1869 12/4
Roth I G 1882 3/9
Rudenschöld C G 1881 11/9
Rydgren G 1876 20/6
Sahlander August 1881 31/3
Sandwall F G 1880 1/6
Schedin Olof 1884 30/3
Schenson A C 1873 6/5
Schenström B A 1861 3/9
Schenström Birger 1872 23/9
Schenström C E 1853 2/2
Schenström J G Se Ericsson Jan Gustaf
Schultz C J 1880 4/12
Schultz H 1874 28/9
Sederholm Alex. 1853 31/10
Sefvelin Joh. Er. 1866 26/10
Seglingsbergs Bruks Kontor 1884 28/4, 4/6
Sellberg Eric 1873 3/10, 16/10, 21/10, 28/10, 11/11, 5/12
Selling Magn. 1869 23/2 - 1875 6/2
Separator AB 1887 4/2
Sernander G Walfrid 1846 odat omkr 1/7, 2/11, 16/12 - 1847 18/2 - 1872 18/12 - 1873 10/5 - 1875 10/11, 15/11 - 1876 24/6, 26/8 - 1880 1/10
Setterlund A G 1873 23/12
Silén Carl 1878 28/8
Sillén ? C P 1853 14/11
Sillén Didr. 1873 10/7, 17/7
Silverstolpe Aug. 1873 26/6 - 1881 21/10
Silfverstolpe F O 1850 26/6
Sjöberg C P 1853 14/3
Sjöberg E 1869 1/3 - 1873 25/9, 13/10
Sjöqvist J W 1873 15/10 - 1876 12/3, 10/5, 12/7
Skultuna AB 1876 23/8, 17/12 - 1880 28/8 - 1881 20/7 - 1882 1/10, 13/10
Slöör Julius 1868 14/1
Sorberg Mart. 1876 11/3
Sparre Axel C:son 1868 26/10
Stangenberg J A 1853 4/12
Stockholm-Westerås-Bergslagens Trafik AB (Jernväg) 1876 30/6 - 1881 26/1 - 1883 9/1, 2/2, 26/4
Stockholm Superfosfat Fabriks AB 1882 5/5, 12/8, 18/8, 2/9, 21/11
Strandell A G 1871 11/7
Ström 1853 3/3
Strömstedt M O 1868 21/1
Sundelius Joh. 1873 13/10
Sundén D 1853 8/11
Sundin A T & Co 1884 3/6
Sundsten J E 1868 24/8, 10/10, 13/12 telegram
Sundsten I H 1868 3 odat brev, sist 1868
Sundström A odat 1864 mars?
Sundwall A 1857 11/8
Sundwall Dan Joh. 1873 27/6
Surahammars Bruks AB 1876 28/5 16/6
Svan A G 1851 9/4 - 1856 1/5
Svanström A 1868 2/3 - 1872 24/6 - 1873 28/8
Svensson A G? 1861 odat, sist 1861
Svensson C omkr 1883 6/1 fragment
Svensson Christina f Andersson 1870 12/8, 23/8
Svensson J E 1868 20/2
Svensson L E 1865 20/8 - odat omkr 18681/5?
Sylwan N Th 1873 21/7
Sällskapet 1873 21/11 - 1874 23/12 - 1880 10/12
Södergren C M 1871 ca 10/8 - 1873 21/10
Söderholm Johanna 1880 omkr
Söderlund Joh. Em. odat 1874 16/11
Söderqvist Chr. 1882 23/6
Sörlin A 1877 16/3
Sörstafors Trämassefabrik 1972 9/11
Tengzelius N 1869 3/4
Terserus E E 1873 18/9, 20/10
Tersmeden E 1882 1/6, 14/6
Tersmeden W F 1875 12/11
Tham H 1869 15/4 - 1873 23/9
Tideström Const. 1876 21/6
Tideström Th 1867 23/7 - 1869 7/9 - 1873 22/7
Tillberg C A 1869 14/4
Tingström C J 1851 24/1
Tingström Pehr 1873 23/9
Torssander Olof 1849 9/1 - 1851 27/2, 20/3, 22/5
Torssell Bengt 1882 10/11, 27/11
Torsell D 1853 27/8
Treffenberg Curry 1869 13/1 - 1873 16/1
Troeng Gabriel 1867 efter 29/4
Troeng H 1873 16/4
Törnblom Vict. 1868 25/9
Törnstrand Gustaf 1853 27/10
Uddén Herman 1882 15/6, 30/8, 6/10
Unge P M von 1859 12/8 - 1875 29/3 - odat ca 1876 1/2?
Uplands Enskilda Bank 1875 10/8, 15/9 - 1883 6/3
Wadsten J och louis 1868 18/9
Wahlbeck L M 1873 28/4, 14/10
Wahlbom Sofia 1876 11/8, 2/9
Wahlenius Carl W 1882 16/2
Wahlin & Co 1881 17/6
Wahlquist J 1847 12/11 - 1854 5/1 - 1855 12/4 - 1866 22/2
Wahlström A B 1877 26/10, 26/12 - 1881 8/6
Wahlström J G 1875 20/12 - 1879 8/11
Wahlström K A 1883 24/11
Wallenström C F 1880 17/12 - 1881 27/10 - 1883 26/9
Wallgren C M 1875 6/9
Wallgren Gust. 1867 4/4, 4/10,10/10 - 1868 4/1 - 1870 28/10 - 1872 15/2
Wallin A 1868 14/11
Wallin Joh. O 1874 25/5
Wallin Karl 1846 26/10
Wallinder L Er. 1876 29/2
Wallqvist Aug. 1877 27/3
Wallquist C E 1884 30/4
Walstedt F 1853 24/10, odat ung 1/10 1868 - 1871 12/6 - 1873 11/2, 15/2 (genom Ottos broder Carl), 19/3, 22/5, 2/8 telegram - 1874 3/5 - 1875 12/2, 12/11, 24/11 - 1876 8/3, 22/4
Walstedt Jenny 1881 8/3
Walstedt Mathilda 1881 3/5
Wedin O F 1881 29/12
Welin A G 1876 3/8
Wendtland H odat jfr 1870 11/8
Wennström C och H 1873 31/8
Wessman C G 1884 4/5
Westblad P A 1850 26/5
Westerberg H O 1882 11/8, 30/8
Westerblad S A 1875 8/11 - 1876 13/8
Westling A 1873 19/4
Westlings Carl Petter sterbhus 1876 23/1
Westmanlands Läns Hushållningssällskap 1873 15/7, 29/10
Westmanlands Läns Sparbank. Se även Länssparbanken. 1873 21/6
Wibell H A 1868 15/1, 3/12 - 1881 11/6
Victorin F U 1860 1/8 - 1861 4/8
Widman Gustaf 1866 24/9
Wijkman O F 1869 19/4
Wijkman Petrus 1872 4/10
Vogel A 1881 20/9
Vougt Fredr. Rud. 1847 2/4
Wrangel M O 1874 18/11
Wretlund Frans Fredrik 1868 12/5 - 1869 19/8, 20/11 - 1870 17/2, odat efter 17/2 - 1871 17/8
Wretlund Fridolph F 1868 6/7 - 1870 26/1
Wänterberg C E 1874 7/9
Västerås Expressbyrå 1884 12/3
Zethelius F 1869 28/1
Zethelius Gustaf 1873 30/9
Zimmermann F W 1853 28/7
Åhlström C J 1868 27/4 - 1870 13/6
Åkerblom Joh. Fr. 1855 3/2
Åkergren E 1866 22/5, 15/6, 5/10 - 1869 2/3, 12/4 - 1871 11/2
Åkerlind Fr. 1874 21/11
Åström O N 1873 17/1, 21/8, 27/9, 13/10, 4/11
Öberg C J J 1873 1/4
Öberg Ch. 1873 23/10 - 1876 27/1
Öhman Eric 1881 19/8
Öhrnberg A G 1853 16/9, 14/10 - 1881 29/4 - 1882 3/11 - 1883 4/7 - 1884 14/3
Öjermark C J 1845 6/8 - 1847 26/2, 18/11, 26/11 - 1850 11/3
Örström Aug. 1873 18/6
Örtenholm G 1877 19/3
Östergren G A 1881 5/3
Östin Joachim 1870 18/1 - 1871 11/6 - 1873 14/5, 23/7
Öström & Palmén 1882 1/10

Kontroll

Skapad2017-07-05 15:46:49
Senast ändrad2017-07-05 15:46:49