Axel Edelstam

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Domare, Konstfrämjare, Ämbetsman
Född
Född 1873
Död
Död 1943
Band
Band 12 (1949), sida 77