bild
Serie

Adlersparre, Carl August (Albano), Skriftställare (1810-1862) och Greve

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11858 – 1872Arkivbox.
1.Handlingar rörande C.A. Adlersparres donation (se även mapp 3. gåvobrev). Brev från C.A.Adlersparre till: J. Magnell 14/10 1858, 9/5, 10/6, och 17/6 1861, 6/1 1862. J.G. Undén 22/4 1861. J.G. Undén och E. Wahlund 1/1 1861. Brev från Rudolf Adlersparre (1819-1908 till: J. Magnell 1/1 u.å.
2. Till Brunius (d.10 okt. 1858). Dikt av C.A. Adlersparre (?). Jfr C.A.A. till J. Magnell 14/10 1858.
3.Gåvobrev, 1861. Protokollsutdrag fört vid Kristinehamns och Varnums församlingars sockenstämma den 20 jan. 1861, ur C.A.A. Adlersparres brev till Undén den 22/4 1861 och till Magnell 6/1 1862 samt ett P.M. av J.W. Alsterlund. Fol. 6 s. rörande den s.k. Adlersparreska donationen. Brev från J.W.Alsterlund till R. Adlersparre 11/9 1872. (Koncept).