bild
Serie

Fernow Erik (1735-1791) Anikvarie

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11750 – 1873Spridda år. Förteckning över släkter behandlade av E. Fernow.
1. Brev till Fernow från Anders Wenermark 6/12 1759, Ingeborg Setterman 5/1 1770.
2. Skuldsedlar, 2 st. daterade 26/10 1761 och 13/8 1770.
3. Christinehamns Minne efter dess olyckliga wådeld 1777 den 25/5. 4:0 16 sidor. Original. På sista sidan: Probsten Högvördige Herren, Herr Magister Abraham Löthner, Christinehamn. Tryckt av Alsterlund i Gammalt och nytt från Östra Wermland, Kr-hamn 1873. Tvenne avskrifter av föregående, båda av Andreas Larssons hand.
Öfver den bekante Wermelands Antiqvarien Herr Erik Fernow. 4:0. 4 s. En runa, som en samtida lade på hans graf enligt Alsterlund, a. a. s. 29, som tryckt dikten sammanstädes. Förmodligen original.
4. Tillfällighetstryck.
Vid Rådmannens och Postinspectorens, Herr Jacob Göthes död i Christinehamn sistl. vecka 1773. (defekt). Ömaste Minne...wid...konungen Adolph Friedrichs jordefärd...förestäldt en förnäm och folkrik församling i Wisnum kyrka i Wärmeland. Götheborg 1773. 4:0 16 s.
Wid Comministerns... Abraham Löthner...Carlstad 1783. 4:0 8 s.
Högwälborne...Herrar af den Hög-Respective Gruks-Societeten i Wärmeland, Mine Höggunstige...Befordrare. Fol. 3+1 s.
5. Förteckning på de lotter, som utgifves till prenumeration på Wermelands Beskrifning. Dat. okt. 1770. 8:0 4 s.
6. En inb. anteckningsbok. 8:0. 13 bl. ca: 1750 tal.
7. Diverse koncept ca: 1750-1760 tal.
8. En inb. ett häfte; En färdig förfaren Wägvisare öfver Wermeland. 8:0 30 bl. På pärmens insida: Philipstad 1773 20/2 samt under titeln Chrhamn 1774.
9. Herrar officerare vid Wermlands compagnier efter indelningen. 4:0. 16 s.
10. Genealogiska anteckningar ca: 1740 tal. 67 bl.
 
2ca: 1600 tal – 1789Bygdebeskrivningar.
1. Häfte. Anteckningar om Östersysslet i allmänhet samt om Visnums härad. 4:0 62 bl. På häftets framsida: Björneborg, 1789 20 juni.
2. Rudskoga församling ca: 1770 tal. 4:0. 6 bl.
3. Häfte. Ölme och Väse härader. 4:0. 42 blad.
4. Häfte. Anteckningar rörande Kroppa och Nyed. 4:0. 33 bl. ca: 1600-1700 tal.
5. Häfte. Anteckningar rörande Carlskoga Bergslag. 4:0. 7 bl. ca: 1600-1700 tal.
6. Anteckningar rörande Fernebo och Filipstad. 4:0. 33 blad. ca: 1600-1700 tal.
7. Filipstad. 4:0. 8 bl. ca 1600-1700 tal.