bild
Serie

Lagerlöf, Magnus, (1778-1844) komminister, kyrkoherde, prost

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Arkivbox.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11798 – 18481.1-26. Personalia. 1. Näsräm 1805-1807, 10 blad. 2. Eskilsäter 1804, 1818; Millesvik 1803, 1913, 1821, 1824. 13 blad. 3-24. Nyed 1822-1843. 236 blad. 25. Ullerud 1825-1829, 1834, 1837. 9 blad. 26. Obestämda 26 bl. Kila 1798, 1801, 1809. Grums 1831, 1848. m.m. 27. Liktal och Tacksägelser över: Kyrkoherden i Ölme Jonas Bergendahl (1773-1835), Bengt Eberhard Geijer på Lindfors. (1767-1827), dennes hustru Märta Geijer, f. Lennartsson (1780-1822), Per Gustaf Geijer på Fösked (1769-1836), Greta Lisa Hedberg, f. Roman (1781-1831), Carl Detlof Heijkensköld (1826-1839), Jägmästaren Anders Lagerlöf (1753-1834), Benjamin Roth (1805-1829), Kyrkoherden i Brattfors Nils Jakob Sillén (1788-1857), komministern i Millesvik Anders Vennerus (1748-1819), Gustaf Wahlund på Molkom (1747-1826). totalt 46 blad. 28. Häfte. Carlstads stifts prästerskap från den 1 januari år 1803. 4:0. 76 s. Ännu på 1840 talet har L. infört uppgifter i häftet, som väl utgjort hans privata matrikel. 29. Inlaga till Nyeds Bergslags vällovliga häradsrätt ang. Hulteby kvarn. Fol. 8 sid. 1835.