bild
Serie

Tilläggsleverans 920109 (Toijer Daniel)

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11770 – 1955Ett häfte: Contors Reglemente upprättat av Inspector Gustaf Muhr vid Stora och Lilla Laxå Bruk, Närke (avskrift av Gustaf Muhr år 1846 ?).
Tre ex. av Walter Stenström, Drummelbergs husdräng, Sagospel i en handling, 1927.
Ett häfte: Sekreta utskottet: Utdrag av protocollet 29/1- 1770 angående järnhandeln i Värmland, Ur Joh. Ax. Almquists boksamling, Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek 1955.
Stockholms Dagblads valkarta över riksdagsvalet år 1914.
En mapp; avgifter av skolungdomar men till fördelning mellan lärarna 1846-1848, Terminsavgifter 1848-1857, Terminspenningar 1857-1858.
En mapp; Brev till förste arkivarien Ernst Nygren från Helmer Lagergren, 1929. Brev till rektor Th. Landorf från Ernst Nygren 1929. m.m.
En mapp; Div. handlingar rörande elementärläroverket i Krhmn ex. Examensordning, 1870-1871, Brev till rektorn 1871, Riksstatens åttonde huvudtitel, odat. Av biskop Rundgren enl. donationsbrev 12/8 1889, 1892. Förteckning över de obemedlade, men för sedlighet och flit utmärkta ynglingar som fått understöd av Sparbanken i Kristinehamns stipendiefond, 1871. Brev till Jakob från Toijer ang. brevsamling, odat. Brev till Sparbanken från rektor Alsterlund, odat.
En mapp; Handl. rör. släkten Flygge, Wassgårda (avskrift från domboken) och Boströmska familjen spr.år. Lös handl.
Fragment av trasig ritning över läroverket, u.å. En mapp; Uppgifter ang. Krisinehamns elementärläroverk för ht. 1859 - 1870, Förslag till läsordning samt läsordning vid elementärläroverket, 1859 - 1872. Ett häfte; kassabok för terminsavgifter, övriga medel, bibliotekskassa, byggnadskassa, premie och fattigkassa, dep. i WEB, 1866-1868.
 
21851 – 1875Avskrifter av räkningar och kvittenser år 1868-1870 vid läroverket. Avskrifter av verifikationer vid läroverket 1858-1867, spr.år. Förteckning på fartyg, tillhörande Kristinehamns stad (köping) år 1875. Uppgift å sjöfolk 1875. Förteckning på Handtverkare och Idkare av annan näring. Uppgift ang. Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Fabriker och Manufakrutinrättningar för år 1875. Förteckningar över böcker, 1851-1857 spr.år. Katalog över Lignellska samlingarna 1874. Streckkatatlog för ht 1858, 1860 vt. för Kristinehamns läroverk. Uppropskatalog vt. 1869 - vt. 1871 för samma läroverk. Tabula absentium 1859-1863. 
31809 – 1949Spr.år. Diverse osorterade handlingar till Lektor och bibliotikarie Daniel Toijer, ca. 1930-1949, (häri även brev underskrivet av kung Gustaf V, 1944). Proklamation (manifestet)(officerare och soldater i västra armen gör uppror) utfärdat av befälhavaren över den västra armen, Georg Adlersparre (patriot och frihetskämpe) den 7/3 1809 Karlstad. 
41859 – 1869Ett häfte; Läroämnenas fördelning på särskilda klasser vid Christinehamns Elementar-Lärowerk 1859. Kursindelning vid Kristinehamns elementarläroverk 1863-1865, 1868-1869. 
51874Ett häfte; Björkö-Fyndet av Hjalmar Stolpe, beskrivning över fornsaker från Nordens yngre järnålder funna på Björkö i Mälaren, redogörelse för undersökningarna under åren 1871 - 1873. Med en resumé på franska, tryckt år 1874.