bild
Serie

Frykholm Magnus, (1802-1892) Komminister och Kyrkoherde

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11849 – 1873Arkivbox. 1. Förteckning över dem av församlingarnas präster och elementarläroverkens lärare inom Carlstads stift, vilka med döden avgått, sedan J. Hammarins Herdaminne utkom 1849, intill den I augusti 1873. 4:0. 330 sidor. 1849-1873.
2. Avsatta från prästämbetet sedan Carlstads stifts Herdaminne av J. Hammarin utkom år 1849 intill den I augusti 1873. 4:0 62 s. 1849-1873.
3. Prästmän inom församlingarna och lärare vid läroverken, befordrade utom stiftet, med döden avgångna, sedan Carlstads stifts Herdaminne av J. Hammarin utkom 1849, intill den I augusti 1873. 4:0. 56 s.
4-5. Handlingar rörande grosshandlare och riddare Sven Renströms testamente. 91 bl. med sigillata. år 1869.
5. Innehåller brev till Frykholm, som var en av utredningsmännen. 1869.