bild
Serie

Schéele, Frans Adolf von (f.1795-d.1863)

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11840 tal – 1860 talI.1. Brev till Fr. v. Schéele, Agard - Krans.
C.A.Agard 24/3 1852, J.M.Agard 14/5, 2/6, 15/11 1852, J.L.Ahlgren 17/3 1853, L.J.Alsterblad 24/3 1846, C.Arvedson 23/2 1856, F.Bergendal 13/3 1856, A.Chenon 17/3 1856, C.G.Dahl 14/1 1851, J.Ekman 20/10 1853, G.Ekman 4/5 1856, A.W.Fahlström 10/3 1856, od., S.Fleetwood 25/11 1855, 22/2 1856, C.af Geijerstam 6/3 1856, C.Hamnström 10/7, 2/9 1850, N.Hedlund 17/5 1849, A.Hvass od., L.I.Igelström 13/10 1850, 10/1 1856, J.J.Jern 21/2 1856, S.A.Juringius 20/8 1849, H.O.Juel 12/2 1856, G.Kraus 29/12 1855, 9/3 1856.
2. Brev till Fr.v.Schéele, Larsson - Örtendahl.
L.M.Larsson 25/5,5/6,24/7,11/9,18/9 1849, 21/6 1850, J.Linderholm 13/2 1852, 11/2 1853, C.F.Lindström 12/3 1859, J.F.Lundin 13/3 1856, J.G.Masoni(?) 10/6 1855, 10/2 1856, A.V.Heinz(?) 7/3 1856, H.V.Montomery 11/3 1856, J.G.Möllenhoff 6/5 1856, J.Nordenfelt 17/3 1856, H.J.Oldevig 22/12 1856, Fr.Rinman 6/5 1856, S.G.Sternemann 26/2 1850, J.M.Törner & Co. 8/9 1851, S.J.N (?) Uhr 9/4 1853, H.Uggla 6/5 1856, P.F.Wahlberg 11/6 1852, F.Waern 7/7 1846, C.F.Waern 13/9 1857, L.Wenström 19/4 1849, W.Wenström 6/2, 21/4 1856, W.Örtendahl 5/12 1855. - Se också under II.
3. Skåltal, brevkoncept m.m., 11 blad. 1850 talet.
4. Bokräkningar, 11 blad, 1850 - 1860 tal spr.år.

II. "Wermland i teckningar".
1. Manuskript med följande rubriker;
Vid Wingäng i Öfre Elfdalen; Gåsborn; Filipstad; Rämen; Persberg. Fol. 50 s. Egenhändiga original, odat.
2. Räkenskaper, 1850 tal.
3. Subskriptionsanmälan, Innehållsförteckningar, Distributionstablåer. - Rekommendationsskrivelse för J.A.Winquist m.m. 12 blad, 1850-1860 tal spr.år.
4. Brev till Frans von Schéele från:
A.dÁubigné 12/6 1858 (med bilagor), 28/5 1859, 22/2,31/3,18/5,29/7,16/10 1861, Em.Bärentzen & Co. 9/2,22/9 1858, C.Curman 21/7,21/8,10/9 1859, 1/3,19/11 1860, 27/1,9/4 1861, F.Fagerlin 18/3 1856, G.Kallstenius 28/1 1858, Carl Kjelling 20/1,23/1 1857, Paméla Noréus 21/1,5/2,17/3,28/4,10/10 1856, 9/1 1857, C.J.Palmér 24/1,31/1 1856, A.J.Salmson 11/1,19/3,27/5,9/8,18/10, 1858, 19/5,28/7,19/8,29/9,28/10 1859, 12/1 1860, 27/8,21/11 1861, 3/4 1862, A.I.Seelig 8/11,29/11 1860, 11/3,18/4 1861, 5/7,10/7 1862, H.Strömer,od., 13/8 1857, 8/3,1/4 1858, J.A.Winquist 21/1,6/3,17/4,5/5,26/8 1856, 8/1,19/2,20/4,7/12,10/12 1857, 1/2,20/5,7/6,18/10 1858, od., 17/1,9/5,11/8 1859, 7/6 1860.
 
21769 – 1859III. Järnhanteringen i Värmland.
1. Manuskript. Fol. 3 s. v. Schéeles hand. Förmodligen koncept till ett tal vid något av Värmländska Bergsmannaföreningens sammanträden. - Upprop om bidrag till en berättelse om den Värmländska järnhanteringens närvarande ståndpunkt, tryckt Carlstad 1856.
2. Diverse tabellariska sammanställningar huvudsakligen avseende 1830- 1840- och 1850 talen. Kol, tackjärns och stångjärnspriser 1780-1825. 32 blad.
3-4. Uppgifter rörande produktionen från:
Björneborg 1769-1855, Storfors 1841-1855, Rådanefors 1835-1855, Löfstaholm 1837-1855, Dömle 1777-1855, Forsbacka-Hanefors 1855, Råglanda 1850 talet, Munkfors 1810-1855, Bjurbäck-Åminnesfors 1801-1854, Sälboda 1846-1855, Edsvalla 1855-1856, Gustafsfors 1800-1855, Storbron 1850 talet, Öxnäs 1850 talet, Liljendal 1855-1856, (sammanfattning från 1764), Laxå 1852-1853, Svartå 1845-1855, Elfsbacka 1830-1855, samtliga bruk i Fryksdals och Jösse härader 1859.
5. Betänkande m.m. 19 blad. Reglemente för Bergselementarskolan i Filipstad, Carlstad 1839. 8:o. 10 s. D:o 4:o 4 s (1842). Mannerheim, L.A., Tankar om följderna af en vidsträcktare frihet uti Tackjernshandeln och uti Stångjernstillverkningen.. Sthlm 1825. 8:o. 28 s. Till Kungl.Maj:t underdånigst om ändring i 1808 års jagtstadga.., Sthlm 1836. 8:o 14 s. Utdrag ur Öfvermästarens relation i södra distictet, Örebro 1855. 8:o 16 s. Handlingar angående en Låneunderstödsinrättning till beredande af förlagslån för Bergsmannayrket..., Sthlm 1833. 4:o 16 s. Värdsam promemoria. Sthlm 1853. 4:o 13 s.
6. Tidningar 1840 - 1850 tal spr.år.
 
31842 – 1857IV. Naturhistoriska och meteorologiska observationer. Fol. 679 blad. (fördelat på FIR:3-4).
Observationer har gjorts på följande platser: Amnerud (Dalby sn.) 1848-1849, Berga (Brunskogs sn.) 1843-1849, Brunsberg (Brunskogs sn.) 1849-1850, Östra Bön (Töcksmarks sn.) 1844-1846, Kristinehamn 1855-1856, Edsberg (Kroppa sn.) 1843-1847, Ekenäs (Kils sn.) 1851-1853, Granhult 1845-1846, Kroppstad (Ny sn.) 1842-1851, Lassegård (Varnums sn.) 1849-1854, Lickanå (Dalby sn.) 1847-1857.
 
41840 tal – 1850 talIV. Naturhistoriska och meteorologiska observationer. Observationer har gjorts på följande platser:
Mölnbacka (Nedre Ulleruds sn.) 1843-1844, Norderiska skolans gård (Nordmarks sn.) 1843-1854, Rämsnäs (Rämmens sn.) 1843-1857, Storbrohyttan (Fernebo sn.) 1845-1854, Thorsby (Fryksände sn.) 1843-1850, Tveta (Holmedals sn.) 1853-1855, Önaholm 1851-1852, Östanås (Elfsbacka sn.) 1850-1854. Samt 3 aktomslag till med spridda observationer 1840-1950 tal.