bild
Serie

Tegnér Esias (1782-1846)

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Nr. 1-3 har granskats av förste bibliotekarien Bert Möller, Lund, som den 13/8 1936 lämnat följande utlåtande:
"Till en vän är en egenhändig originaldikt, hittills okänd, och handskriften, av stilen att döma, från ungefär 1800. Dityramb är icke skriven med Tegnérs stil och det är väl osäkert, om dikten är av honom. Kompendiet är icke skrivet av Tegnér. Antagligen har han fått övertaga det från någon tidigare ägare och begagnat det under sina studier under den tidiga Rämentiden."

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1ca 1800 – ca 1840 talSpridda år.
I. Collegium Geometricum. 4:o 102 s. På titelbladet följande anteckning: Collegium arithmeticum et Geometricum cuius possessor est Esias Tegnér. Texten ej av Tegnérs hand.
2. Dityramb. Hyllningsdikt till Anna (Myhrman ?) på 28 vers. Ej Tegnérs hand. Dikten fanns instucken i Collegium geometricum. odat.
3. "Till en vän vid en Systers död". Egenhändig originaldikt av Tegnér i nio 4-radiga strofer. Fanns liksom den föregående instucken i Collegium geometricum.
4. Dikter: Den Vise, odat. Trollhättan 1804. Nyåret 1816. Skålar i presteståndet 1829. Tal vid Svenska Academiens Jubelfest af Esias Tégner 1836.