bild
Serie

Björkman Peter (f. 1791-d.1854) Magister, Vice komminister och Kyrkoherde

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1ca: 1800 – 1844Arkivbox. Konvolut nr: 1.
1. Ett häfte; Stadgar för Karlstads stifts Bibelsällskap, 1817. Ett häfte; Karlstads stifts Bibelsällskaps sjunde offentliga sammankomst, 1823. Ett häfte; Protokollsutdrag hållet vid Svenska Bibelsällskapet 10 de allmänna sammankomst 21/5 1824. Protokollsutdrag, 1829. Brev till P.Björkman från; Ludvig Borgström 11/3, 28/3, 26/8, 19/9 1840, J.M.Schultz 17/2 1844.
2. Vördsam inbjudning till deltagande i en Förening till utspridande av nyttig folkläsning inom Karlstad stift, Förslag till stadgar för Föreningen till utredande av nyttiga kunskaper inom k-d stift 1835.
3. Handling; Inlagor till magistraten och borgarskapet i Kristinehamn rörande förhållanden vid stadens skola. 1828.
4. Beskrivning över Värmland senare delen 228 sidor, Kapitelrubriker: Politiska uppgifter, Ecklesiastiska uppgifter, Ekonomiska uppgifter, Statistiska uppgifter, Hemmansindelning, Bergshantering. Häri är också antecknat om kungarna i Sverige från 1523 - 1800 tal allt från kung Gustaf I till Carl den XIV Johan.

Konvolut nr: 2.
1-3 Samlingar till beskrivning över Värmland, senare delen.
1. Uppgifter rörande skogshanteringen, glasbruk, fabriker och manufaktruinrättningar i Värmland 1841, Edsvalla textilfabrik, lantmäteristaten, provinsialläkare och hälsobrunnar. 19 blad. ca: 1800 - 1848.
2. Handlingar rörande 1840 års folkmängd.
Ekonomiskt-statistiska tabeller 41 bl. Spr.år.
3. Hammarskattlängd 1843. Förteckningpå de Värmländska stångjärns och manufakturverkens stämplar, namn, läge och smidesrätt 1841. Statistisk tabell över Storfors bolags egendomar i Värmland ca: 1840 tal (ej Björkmans hand.). Järnbruk på Dalsland 76 bl.
4. Ett häfte bestående av 232 sidor + 6 fol.; Flora med inledande Botanisk Terminologi, odaterad men troligen 1800 tal.