bild
Serie

Broström Anders Fredrik (f. 1835) Riksdagsman och Boktryckare

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870 tal – 19051. Brev till Broström 1887 - 1905. Förslag till stadgar för Allmänna Svenska boktryckarföreningens sjuk och begravningshjälpskassa, 1903. Förslag till stadgar för Allmänna Arbetsgivareförening, 1902. Söndags-Nisse (Illustrerad veckoblad för skämt, humor och satir), april 1895. Kristinehamnsposten 1894. Bolagskontrakt rörande H. Halls boktryckeriaktiebolag i Kr-hamn som Broström köper 1/11 1876. Testamente 1878. Styrelseberättelse till mellersta Sveriges boktryckare och tidningsutgivarförening 17/10 1902. Protokoll över Värmländska Ansgariiföreningens årssammanträde hållet i Karlstad 16/1 1904. Protokoll vid sammanträde med Värmlands och Kristinehamns telefonföreningars styrelse 24/2 1888. Protokollsutdrag hållet hos Stadsfullmäktige i Askersund vid sammanträde i rådhuset den 25/1 1904.
2. Brev; A.F. Broström till Lena Broström och övriga familjemedlemmar. Lena Broström (född Åberg) till A.F. Broström, 1858 - 1913.
3. Brev från Ivan och Wendla Broström till föräldrarna och syskon, 1883 - 1930 spr.år.
 
21854 – 1934Spridda år. 4. Brev till Sophie, Elin, Fredrik och Elisabet Broström, 1875 - 1934.
5. Journal, 1854-1855. Brev till sjuksköterskan Elin Broström och till riksdagmannen Fredrik Broström, betyg, inbjudningar, gratulationer, m.m. ca: 1880-1920 tal. En situationsplan utvisande Helgeandsholmen utseende efter och före regleringen, odat. Ett häfte rörande blekning av bomull och linne, odat.
 
31880 – 1920 tal6. Dikter, manuskrift och tidningsklipp, ca: 1880-1920 tal.