Brunius, Carl Georg  (1792 – 1869)

Person

KategoriPerson (släkt). Arkitekter
KategoriPerson (släkt). Religiöst arbete
HistorikFöräldrar: Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Gift 25 augusti 1829 med Maria Charlotta Tillander (* 6 november 1804, † 29 september 1883).

Student i Lund 1803 och i Uppsala 1811; prästvigd 3 december 1823, efterträdde Esaias Tegnér som professor i grekiska språket 1824, ledamot av Lunds domkyrkoråd 1831 (ständig ledamot och ordförande 1843). akademiens rektor 1831 och 1841; kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat 25 maj 1847 (tillträdde 1848); prost 25 augusti samma år; ledamot av Lunds lasarettsdirektion 9 juli 1852; erhöll avsked som professor emeritus 1 maj 1858. LNO 1843; RDDO 1851; LHA 1853; KVO 1853; LVVS 1857; fil. jubeldoktor 7 juni 1865.
Hänvisningar till orter
Tanums församling (Födelseort)
Lunds stad (Dödsort)
ReferenskodSE/LLA/10157
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/t7a9LzerXwDSWLq0RoaPr7
ExtraID10157
Arkivbeskrivning
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasadritning och snitt genom koret]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasad från sidan]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasadritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ritningar till skolbyggnad uti Helsingborg. C. g. Brunius 1844
Ingår i: Ecklesiastikdepartementet/ utbildningsdepartementet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Ritningar till ny tornspira på Trefaldighetskyrkan i Kristianstad [sektion]
Ingår i: Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ritningar till utvidgning af Boderups kyrka i Skjuts härad och Malmöhus län. Tveruppritning från öster, tvergenomskärning.
Ingår i: Bodarps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasadritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasadritning och detalj av stjärnbjälklag]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Förslag till upptagande av tvenne ljudöppningar på östra tornsidan uti Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, jämte ny tornspira uppritad [fasad]
Ingår i: Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Planritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Tornfasad och grundritning]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Grundritning av Trefaldighetskyrkan i Kristianstad [plan]
Ingår i: Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Planritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ritningar till utvidgning af Boderups kyrka i Skjuts härad och Malmöhus län. Långuppritning, grundritning.
Ingår i: Bodarps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Fasadritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Kopia av Brunius orginalritning till Tullstorps kyrka; Sektions- och planritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Uppritning av Trefaldighetskyrkan i Kristianstad med förslag till ny tornspira [fasad]
Ingår i: Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv
(Riksarkivet i Lund)