bild
Serie

Garneij, Johan Carl, Auskultant i bergskollegium, Direktör över tackjärnstillverkningen m.m.

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien innehåller sigillata.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1805I. 1. Brev till J.C. Garneij från: Benct Qvist Andersson 19/7 1785, P. Abildgaard 22/12 1800 (bilaga: Abildgaard, P.C., Om norske titanertser og om en nye steenart fra Grönland....., 1799. 4:0. 12 s., J.G.L. Blumhof (Rothe Hûtte, Elbingerode) 9/2, 23/11 1799, 8/1, 12/3 1802, 14/6 1803, J.G. Edelfest 9/2 1787, N. Kolmodin 1/1, 19/1 1801, Anna E. Leijel 2/111758, S. Rinman 19/2 1787, 2/12 1790 (bilaga: "utkast" till en masugnsbyggnad av Andersson Qvist), H. Sierakowski (Chargé des affaires de Pologne) 13/6, 7/7, 10/8 1791. Ulrica ? 20/12 1780.
2. Brevkoncept.
J.C. Garneij till G. Blumhof apr. 1799, 10/10 1800, 25/4, 9/6 1804, 4/4 1805.
3. Betyg och fullmakter. Fol. 16 bl.
Vetenskapsakademiens sekreterare D. Melanderhielm meddelar att akademien beslutat kalla Garneij till dess ledamot 1798.
4. Biografier. J.C. Garneijs meritförteckning i anledning av ansökan om förhöjd pension vid Brukssocietetens sammankomst år 1805. Fol. 2 ark. Berättelse om besluten vid Brukssocietetens allmänna sammankomst i Jernkontoret år 1805, Sthlm 1805. 4:0 31 s. Dikt. - Till plåtarna på Direct. J.C. Garneijs likkista. (Inskriptioner). - Tacksägelse från predikstolen d. 24 april 1808. Fol. 3 s.

II. Handledning uti Svenska masmästeriet.
1. Originalmauskriptet. samt bihang. Fol. 292 sidor. S. 1 börjar med 5. kap. 2 §. Det föregående saknas.
2. Kartor och ritningar 23 st. med ritningsförteckning, bl.a. Forsströms masugn 26/5 1797 m.m.
3. Förteckning på masugnar och hyttor i Sverige och Finland ca: 1790-1799, Fol. 16 s. Handling: År 1791 den 25 mars, upprättade ingeniören Anders Bergström hvintervägen mellan Gällivare grufva och Strömsunds masugn, werml.
4. Anmärkningar; Handledning rörande masmästeriet m.m., 22 blad i huvudakten och 9 foliosidor, dat. 9/2 1787 Norberg, säkerligen av Sven Rinmans hand. (Jfr. f. ö. S.Rinman till J.C.Garneij den 19/2 1787).
 
21747 – 1850III. 1. Inb. Kassabok för Garneij åren 1747-1807. 8:0. 307 + 10 s. T.o.m. 1770 har samtliga utgifter redovisats, därefter utgifter för resor.
2. Häfte. Beskrivning av guldprocessen samt rörfärgsbränningen och vitriolsjudningen vid Ädelfors, över Andrarums alunverk samt över stenkolsverken vid Hälsingborg. 4:0 60 sidor, 1764-1765. Häfte. Elvii inledning till mekaniken. 4:0 58 sidor, 1766 med tabeller. Häfte. Utdrag ur Garneijs dagbok för åren 1762-1765. Övermasmästarrelationer för åren 1764-1765. Skogsordning för de under Fagervik, Billmäs och Skogby bruk i Nyland hörande åboer given 1797 av ägaren ryttmästare M. Hisinger. Kolning vid Fagerviks bruk år 1798. Beskrivning av Garneij inrättade ställen och ställemärken. Diverse personers ställemärken. 4:0. 42 + 51 s.
3.

IV. 1.Brev till änkefru Garnei, f. Berg. från Carl Magnus Robsahm å brukssocietetens vägnar 30/5 1808, 4/6 1811.
2. Läkarordination för fru Garneij av doktor Hvasser. Avskrift 1bl., 1850.
3. Garneij. H. J., Den stora blåsmaskinen eller ett märkvärdigt bihang till övermasmästare-historien i Sverige. 4:0. 29 s. (Mot Värmlands bruksägareförening riktad, tryckt pamflett. G., som efterträtt fadern som övermasmästare, suspenderades år 1817 och avsattes år 1820). Anna Garneijs spålistor. 4:0. 16 s. Försök till översättning av en del i Svenska språket gängse franska ord, lämpad efter nu gällande språkbruk. 4:0 2+2 s.
4. Brevkoncept, skildrande C.J.Garneijs sista stunder. Troligen Charlotte Garneijs hand. 2 bl. 1808.
5. Charlotte Garneijs dagbok under en vistelse i Stockholm år 1801. 4:0. 42+4 s.
6-7.Matsedlar vid diverse bjudningar, 1801-1830 spr.år. samt odat.11 bl.
9. Häfte. Mat och bakrecept, år 1808. 91 bl.
 
31790 – 1815V. 1. Dikter och visor, 47 blad, 1793-1806, u.å.
2. Dikter och visor, 140 blad ca: år 1790-1815, u.å.
3. Visbok, 78 sidor år 1797. 4. Visbok, 147 sidor år 1798.
 
41790 – 1869VI. 1. Notifikationer om födelser, 1800-1820 talet. 11 st.
2. Invitationer till dop, 1800-1840 talet. 5 st.
3. Notifikationer om trolovningar. 7 st. 1800 tal.
4. Invitationer till bröllop, 1810-1850 talet, 5 st.
5. Invitationer och inträdesbiljetter till assembleér 38 st, 1790-1820 talet.
6. Notifikationer om dödsfall 1790-1869, 73 st.
7. Notifikationer om dödsfall, 1790 talet, 50 st.
8. Notifikationer om dödsfall, 1800-1810, 35 st.
9. Notifikationer om dödsfall, 1810 tal, 47 st.
10. Notifikationer om dödsfall, 1820 tal, 56 st.
11. Notifikationer om dödsfall, 1830 talet, 61 st.
12. Notifikationer om dödsfall, 1840 talet, 34 st.
13. Notifikationer om dödsfall 1850 talet, 9 st.