Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Övriga (1)

 • REGISTER
  • Alla (61)
  • Brev (47) Info Info
  • Uppslagsverk (14)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 62
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10241

Utfärdat: 13720901, (Jerusalem)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillsänder konung (Pierre II) av Cypern och dennes farbroder (Jean de Lusignan), furste av Antiochia, för offentliggörande i hela riket en Kristi uppenbarelse (Rev. VII: 19), ...
134,0814

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9849

Utfärdat: 13710000, (Rom)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver påven Gregorius XI och återger en uppenbarelse (Rev. IV:139), vari jungfru Maria uppmanar påven att flytta sitt residens till Rom från Avignon. Som brevförare fung...
133,88757

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10078

Utfärdat: 13711107, Rom
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver herr Gomez (Albornoz) från Spanien med anledning av det budskap som (hennes biktfader) biskop Alfons (av Jaen) överbringat från denne. Gomez tillrådes (i sin egens...
133,72418
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10383

Utfärdat: 13730700, (Rom)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver sin son Birger Ulfsson från Rom och ger honom råd i andliga och världsliga ting. Birger uppmanas att ständigt betänka Kristi pina, att bereda sig till nattvarden e...
133,72218
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10258

Utfärdat: 13721000, (Neapel)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver ärkebiskop Bernhard av Neapel och återger en uppenbarelse (Rev. VII:28), vari jungfru Maria bl. a. tadlar stadens kristna husbönder för att hålla otrogna slavar ut...
133,07935

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10321

Utfärdat: 13730200, Neapel
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver påven Gregorius XI och återger en uppenbarelse (Rev. IV:142), vari Kristus bl. a. upprepar maningen till påven att flytta sitt residens till Rom (från Avignon). So...
132,89046

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Birgitta Birgersdotter

Yrke: Helgon
Född: 1303
Död: 1373
132,87442

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 5654

Utfärdat: 13480729, Skänninge
Innehåll: Birgitta Birgersdotter säljer till priorinnan Alleidis och S:t Martins kloster i Skänninge sin egendom i Freberga (Rogslösa socken, Dals härad) för 50 mark penningar.Utfärdaren beseglar.
132,6514
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10257

Utfärdat: 13721000
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) besvarar ett brev från biskop (Johannes), tillika ståthållare över markgrevskapet Ancona, vilken bett om hennes förböner och andliga råd. Birgitta återger först en Kristi uppe...
131,99646

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9848

Utfärdat: 13710000, (Rom)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver ånyo påven Gregorius XI och återger en uppenbarelse (Rev. IV:140), vari jungfru Maria bl. a. upprepar sin maning till påven att utan dröjsmål och senast nästkomman...
131,87236

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10209

Utfärdat: 13720514, (Jerusalem)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver, efter att ha undfått en uppenbarelse av Kristus, konung (Pierre II) av Cypern och dennes farbroder (Jean de Lusignan), furste av Antiochia, och ger sex råd (Rev. ...
131,87097

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10073

Utfärdat: 13711100, (Rom)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) besvarar ett brev från herr Gomez (Albornoz). Denne tillrådes begrunda hennes förra brev (DS X 105) och kvarstanna i sitt ämbete (som ståthållare i hertigdömet Spoleto) åtmins...
131,87021
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 8637

Utfärdat: 13650000, Neapel
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver (sedermera kardinalen) herr Eleasar, som till grevinnan av Ariano och vid denna tid studerande i Bologna, och återger en uppenbarelse (Rev. VII:5), vari jungfru Ma...
131,56514

14. Svenskt biografiskt lexikon
127,03436

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Finstaätten), Birgitta Birgersdotter

Född: omkring 1303
Död: 1373
125,515335

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9179

Utfärdat: 13671214, Rom
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) och Katarina (Ulfsdotter) underrättar fru Lapa Acciaiuoli om att de fått glädjande underrättelser hemifrån, varför de stannar i Rom för att uträtta några ärenden. De hoppas dä...
120,622574
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 5040

Utfärdat: 13440822, Linköping
Innehåll: Birgitta Birgersdotter och hennes svärson Eggard (van Kyren) bortbyter 1½ attung i Myklaby (= Nyckelby i V. Stenby socken, Aska härad) till Linköpings domkyrka mot gods i Ekebyborna, varpå fasta gives...
110,88483
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4686

Utfärdat: 13410329, Riseberga
Innehåll: Lagmannen i Närke Ulf Gudmarsson och hans hustru Birgitta Birgersdotter ger med sin dotter Ingeborg till Riseberga kloster en gård i Hvarv jämte ett torp och en kvarn i Vartofta härad, med förbehåll a...
107,916626
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10430

Utfärdat: 13731113, Avignon
Innehåll: Påven (Gregorius XI) ger Birgittas (Birgersdotter) barn Birger (Ulfsson) och Katarina (Ulfsdotter) tillstånd att låta fira mässor på platser belagda med interdikt.
76,66525

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10387

Utfärdat: 13730718, Neapel
Innehåll: Ärkebiskop B(ernhard) av Neapel tillskriver fru Birgitta (Birgersdotter) i Rom och meddelar att de uppenbarelser av Kristus, som hon mottog i Neapel (Rev. VII:12 och 28), nu går i uppfyllelse. I ett p...
76,38078
Digitaliserat material finns