Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (16) Info Info
   • Person (släkt) (14)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (26)
  • Brev (10) Info Info
  • Uppslagsverk (10)
  • Militaria (4) Info Info
  • Folkräkningar (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 43
1. Krigsarkivets porträttsamlingar
Namn: Bennedich, Carl

Levnadstid: f. 1880 d. 1939
Arkiv: Arméns porträttsamling
Digitaliserat material finns

2. Krigsarkivets porträttsamlingar
Namn: Bennedich, Carl

Levnadstid: f. 1880 d. 1939
Arkiv: Arméns porträttsamling
Digitaliserat material finns

3. Krigsarkivets porträttsamlingar
Namn: Bennedich, Carl

Levnadstid: f. 1880 d. 1939
Arkiv: Arméns porträttsamling
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carl Bennedich

Födelseår: 1880
Län: Hallands län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

5. Krigsarkivets porträttsamlingar
Namn: Bennedich, Carl

Levnadstid: f. 1880 d. 1939
Arkiv: Arméns porträttsamling
Digitaliserat material finns

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bennedich, Carl

Yrke: Arméofficer, Militärhistoriker
Född: 1880
Död: 1939

7. Person (släkt)
Namn: Bennedich, Carl

Tid: 1880 – 1939
Referenskod: SE/KrA/2494

8. Arkiv
Titel: Bennedich, Carl, arkiv
Arkivbildare/upphov: Bennedich, Carl (1880 – 1939)

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl

Mottagare: Bergh, Severin f. 1858 d. 1919
År och antal: 1918
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

10. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl

Mottagare: Hallendorff, Carl Jakob Herman f. 1869 d. 1929
År och antal: 1909-1924 (3), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

11. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Herlitz, Nils f. 1888 d. 1978
År och antal: 1913 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Hedin, Sven Anders f. 1865 d. 1952
År och antal: 1913-1938 (19)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

13. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Hedin, Sven Anders f. 1865 d. 1952
År och antal: 1937 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

14. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Clason, Samuel (Sam) f. 1867 d. 1925
År och antal: 1923 (3)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

15. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hedin, Sven Anders f. 1865 d. 1952

Mottagare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939
År och antal: odaterat (14)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

16. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Ahnlund, Nils Gabriel f. 1889 d. 1957
År och antal: 1923-1927 (4)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

17. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bennedich, Carl f. 1880 d. 1939

Mottagare: Liljedahl, Ernst Torsten Sigfrid f. 1869 d. 1937
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carl Gustaf

Födelseår: 1906
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

19. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Generalstabens Krigshistoriska avdelning

Mottagare: Bergh, Severin f. 1858 d. 1919
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rappe, Axel O

Yrke: Arméofficer
Född: 1884
Död: 1945