Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (15) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (7)
   • Person (släkt) (4)
   • Ej fastställd (3)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 29
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Liljevalch, Carl F

Yrke: Läkare
Född: 1770
Död: 1844

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Liljevalch, Carl Fredrik

Yrke: Filantrop, Grosshandlare, Industriidkare
Född: 1796
Död: 1870

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Liljevalch, Carl Fredrik

Yrke: Bruksidkare, Donator, Industriidkare
Född: 1837
Död: 1909

4. Svenskt biografiskt lexikon

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Plagemann, Carl J Fredrik

Yrke: Apotekare, Industriledare
Född: 1779
Död: 1864

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, von, H Axel

Yrke: Arméofficer, Riksmarskalk
Född: 1755
Död: 1810

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lundberg, Sven E

Yrke: Industriman, Ingenjör
Född: 1889
Död: 1947

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rosenblad, G Nils O

Yrke: Arméofficer
Född: 1888
Död: 1981

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kinander, C Emil

Yrke: Affärsjurist
Född: 1860
Död: 1929

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Eriksson, Christian

Yrke: Skulptör
Född: 1858
Död: 1935

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Eklund, Pehr G

Yrke: Teolog
Född: 1846
Död: 1911

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Palm, släkt


14. Serie
Titel: ÖVRIGA HANDLINGAR
Tillhör arkiv: LILJEWALCHSKA FONDEN
Arkivbildare/upphov: LILJEWALCHSKA FONDEN (1909 – -)

Förvaras: Regionarkivet Gotland

15. Volym
Allmän anmärkning: «Anmärkning saknas»
Tid: 1911 – 1973
Tillhör arkiv: LILJEWALCHSKA FONDEN
Arkivbildare/upphov: LILJEWALCHSKA FONDEN (1909 – -)

Förvaras: Regionarkivet Gotland

16. Serie
Titel: FASTIGHETSHANDLINGAR
Tillhör arkiv: LILJEWALCHSKA FONDEN
Arkivbildare/upphov: LILJEWALCHSKA FONDEN (1909 – -)

Förvaras: Regionarkivet Gotland

17. Volym
Allmän anmärkning: «Anmärkning saknas»
Tid: 1920 – 1969
Tillhör arkiv: LILJEWALCHSKA FONDEN
Arkivbildare/upphov: LILJEWALCHSKA FONDEN (1909 – -)

Förvaras: Regionarkivet Gotland

18. Volym
Allmän anmärkning: Liljewalchska skogsfonden. Fastighetstaxeringar 19...
Tid: 1910 – 1970
Tillhör arkiv: LILJEWALCHSKA FONDEN
Arkivbildare/upphov: LILJEWALCHSKA FONDEN (1909 – -)

Förvaras: Regionarkivet Gotland

19. Volym
Allmän anmärkning: Strödda år. 5) Larsson - Söderström. Utredningar: ...
Tid: odat
Tillhör arkiv: Häradshövding Emil Kinander och hans bror Johan Kinander

Förvaras: Stockholms stadsarkiv

20. Volym
Allmän anmärkning: Krigsvetenskap i allmänhet: Personhistoria och mem...
Tillhör arkiv: ARMÉMUSEUMS ARKIVSAMLINGAR - UPPTECKNINGSARKIVET
Arkivbildare/upphov: ARMÉMUSEUMS ARKIVSAMLINGAR

Förvaras: Armémuseum