Isak Lars Silfversparres papper. Brev till grevinnan Sofie Ehrensvärd-Silfversparre.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Ehrensvärd, Carl Fredrik Gyllembourg f. 1767 d. 1815
Friherre, löjtnant, skriftställare.
Mottagare
Mottagare Sparre af Söfdeborg, Sofia Lovisa Eleonora (Lovisa) f. 1761 d. 1832
Hovmästarinna. Gift första gången med Ehrensvärd, Carl August (1745-1800). Gift andra gången med Silfversparre, Isak Lars (1753-1833).
År och antal
År och antal 1809 (1)
Anmärkning
Anmärkning 1809 april Köpenhamn.
Arkiv
Arkiv Tosterupsamlingen. Det äldre arkivet. Sofie Ehrensvärd-Silfversparres papper. (RA/720873.012)
Volym
Volym 63 - 64a
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel