bild
Volym

[Handlingar angående köp och överlåtelser]

Hofdala godsarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/LLA/31149/A 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Xz57YJodPYDIDbjTPnMV51
Datering
1425 – 1802  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund

Innehåll

Allmän anmärkningAvskrift av handling från ärkebiskop Peder Lycke i vilken han förlänar gårdar i Araslöv, Tågarp, Lotharp, Brönestofta m. fl. 1425.

Avskrift av skiftesbrev för Hofdala 1545 (1681).

Köpehandlingar för Hofdala mellan Jochum Beck och Henrik Huitfeldt 1651.

Köpehandlingar för Hofdala sätesgård, hemman i Matteröd, Brönnestads och Vinslövs socknar mellan Christopher Gedda (Gjedde) till Vrams Gunnarstorp, säljare, och Jöns Mikkelsen Ehrenborg 1665.

Specifikation på Lave Billes delar i Hofdala i samband med försäljningen 1665.

Avskrift av köpehandlingar för Hofdala gods med underlydande mellan Jöns Michaelsson (Ehrenborg), köpare, och Sigvard (Siewert) Grubbe med arvingar 1665, säljare.

Brev undertecknat Hedvig Eleonora angående indragning av gods i Kristianstad län 1666. Häri även avskrift av samma handling, gjord av Jöns Michaelsson Ehrenborg.

Köpehandlingar mellan Else Munch, säljare, och Jöns Michaelsson Ehrenborg, köpare, på hemman i Brönnestads och Matteröds socknar 1681.

Handlingar rörande utredningen av Stora Oberöd, Lilla Oberöd, Knutstorp och Böllebor i samband med reduktionen 1683-1684.

Handlingar rörande reduktionen. Häri även handling rörande delning av skogen 1684.

Handlingar rörande förpantning och arrende av Spannerups (Spannarp) gård 1684-1685.

Uppmaning om att insända alla köpehandlingar för Hofdala till Kammarkollegium 1689.

Handlingar rörande hemmanet Klårröds hoveriskyldigheter 1692-1693.

Resolution angående de skånska egendomarna 1694.

Handlingar rörande räntor i samband med reduktionen 1694.

Handlingar rörande Jöns Michael Ehrenborgs ansökan om att hans son borde tillträda Hofdala gods efter Michael Ehrenborgs död 1719-1722.

Fragment rörande försäljning av del av Nösdala nr 1 i samband med arvskifte 1720.

Caspar Ehrenborgs fastebrev på Hofdala 1722-1734.

Handlingar rörande M. C. Lederfeldts inteckningar i Hässleholmsgården 1733.

Avtal mellan Christian Barnekow och Caspar Ehrenborg om jordutbyte 1733.

Köpehandlingar rörande Caspar Ehrenborgs förvärvande av hemman i Vittsjö och Fagerhults socknar av Gustaf I. Reuter och Hedvig Ridderschantz 1734.

Köpehandlingar för hemman i Halland, säljare Christian Barnekow och Eva Charlotta Stenbock, köpare Caspar Ehrenborg 1738.

Köpehandlingar för kronorusthåll i Kristianstad län mellan Gustav Wilhelm von Liewen och Anton Hindrick Björnström samt Chatarina Aqvillonia 1741. Transporterat på Caspar Ehrenborg 1762.

Handlingar rörande betalning för del i Brönnestad nr 6, 1744.

Köpehandlingar för Stora Oberöd mellan G. och Margaretha Duwall och Caspar Ehrenborg 1744.

Överenskommelse angående Nösdala nr 1 1747.

Värderingsinstrument för Hofdala med underlydande i samband med Caspar Ehrenborgs övertagande 1756.

Köpehandlingar för Bolmaröd, Björkeberga och Råröd säteri 1 mtl, Lillarp 1 mtl, Tjuvarp Östregård 2 mtl m. fl. mellan Carl Gustaf Armfeldt, säljare och Christian Didrik Ehrenborg, köpare, 1771-1778. Senare transporterat på brodern Daniel Isac Ehrenborg 1774.

Handlingar rörande bättre rätt till Maglö säteri 1799.

Köpehandlingar för Ynglingarums gård med hälften av allt underlydande mellan Claes Jacob Raab, säljare, och Anna Beata Ehrenborg, köpare, 1802.

Kontroll

Skapad2012-10-25 11:14:29
Senast ändrad2013-01-09 15:29:46