Torsdagen den 13 juni, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PyYWxUtLnoTHslls780qd6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, ADDENS-BÖÖS;

ADDENS, Otto Gustaf, löjtnant, f 1783 i Wirmo, Finland.
Kammarrättsutslag 30/10 1812 (från Biografica 1943);

ADELSTIERNA, Nils Gavelius, 1663-1735, hauptman över Hedvig Eleonoras livgeding 1705-1719.
1) skrivelse från Johan Söderqvist 23/8 1714. 2) skrivelse från Johan Holenius 29/3 1710 jämte kopia av attest. 3) skrivelse från Olof Törnberg 20/4 1710 jämte kopior av arrendekontrakt. 4) skrivelse från Jonas Lillie 23/4 1710 jämte balansräkning. 5) skrivelse från överste Carl Breitholtz 25/4 1714 (se: Schürer von Waldheim J A V, autografsamling nr 9. 6) Två skrivelser från borgmästare Olof Törnberg 24/7 1709;

ANKERLO, Carl Magnus, sekundlöjtnant 1689-1717.
1-3) Fullmakter 13/10 1709, 18/11 1710 och 16/2 1712. 4) Avsked, oktober 1713;

ADLERSTAM, Gustaf Ulrik, överstelöjtnant 1773-1845,
1-2) koncept, 3) skrivelse från amiralen Anton Johan Wrangel 23/7 1789, 4) Brev från Svante Lidmark 31/10 1792 (från Biografica 1943);

ADLERSTRÅHLE, Jonas, generalmajor 1684-1759,
Skrivelse från W M Kopsve 7/1 1737;

AKRELL, Carl Fredrik, generallöjtnant, chef för Topografiska kåren 1779-1868.
1) Avskrift av vördsamt memorial, undertecknat Tibell 18/6 1811, 2) Manuskript till en liten komedia framförd i anldening av Akrells 50-årsdag den 13/1 1829 (acc 1958/10);

ALBREKT av Brandenburg, markgreve. Skrivelse från Anna Eleonora av Braunschweig-Lüneburg 3/4 1641 (acc 27/1923);

ALENIUS, Simon, mönsterskrivare, död 28/4 1773.
Intyg från Lars Dahlbeck 29/7 1758 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregori, överstelöjtnant 1674-1732.
Fullmakt 3/10 1702 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregorius Adolfsson, överste, 1788-1847.
Skrivelse från landshövding Fredrik von Born 6/1 1833 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Johan Gabriel, generalmajor 1767-1828,
1) Utdrag ur Krigskollegii protokoll 2/3 1797, 2) Skrivelse från kronprins Oscar 12/7 1824 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes, stabskapten 1800-1863. 1) Simdiplom 1814, 2) Utdrag ur teologiska fakutetens protokoll i Uppsala 1816, 3-10) Fullmakter 1817-1846, 11) Avskrift av testamente 1829, 12) Ordensbrev 1843, 13) Medlemsbrev från Svenska jägarförbundet 1850, 14) Konstitutorial 1853, 15) Särtryck (ordningsregler vid Uppsala universitet), (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes Feodor, kapten 1848-1897,
1-2) inbjudningskort, 3-5) matsedlar 1873-1881 (från Biografica 1943);

AMORIN, Carl Knut, löjtnant 1772-1868. Skrivelse från överstelöjtnant Florus Jacob Axel Toll 13/10 1809 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Carl Henrik, greve överste 1782-1865.
3 st koncept 1813 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Pehr Christoffer, major 1779-1814.
3 st kvitton på fullmaktslösen (från Biografica 1943);

ANCKER, Bo Christer Bertilsson, redaktör, född 1924.
Inskrivningsprov (Ip), centrala värnpliktsbyrån 1944 (acc 108/1977);

ANDERS Joensson, ståthållare på Korporje. Skrivelse från riksamiralen friherre Carl Carlsson Gyllenhielm 6/11 1616 (jfr Nauman s. 106);

ANDERS, Månsson, lagskriven knekt vid Östgöta regemente.
Legopass 7/9 1669.

ANDERSSEN, Jürgen Christoffer, löjtnant. Fullmakt 18/4 1711 (från Biografica 1943);

ANDERSSON, E.
Brev från Carolina Andersson (odat). Se Dybeck nr 1;

ANDERSSON, Johannes, gevärssmed född 1822 i Jerns socken, Ör.
Skrivelse från P Nordström 4/12 1852. Se Dybeck nr 2;

ANDERSSON, Lars, regementsskrivare vid Jönköpings infanteriregemente.
Skivelse från bataljonsprästen Sven Lindeen och fänrik Nils Starkman 16/7 1708;

ANDERSSON, Torbjörn, fortifikationskamrer, krigsråd, 1697-1780.
Skrivelse från ingenjör Bengt Wilhelm Carlberg 10/10 1750;

ANGEL, Carl, kapten, 1769-1821.
1-3) order 1807-1809, 4) skrivelse från generalmajor Abraham Bäck 3/11 1809. (från Biografica 1943);

ANSHELM, Casimir, kurfurste, ärkebiskop av Mainz, 1583-1647.
Skrivelse från Julius av Sachsen-Lauenburg 25/10 1630. (acc 1923/33);

APOLLOF, Magnus Johan, löjtnant, död 10/8 1704.
Fullmakt 7/12 1700 (från Biografica 1943);

APOLLOF, Reinhold Johan, löjtnant, 1744-1807.
Permission 3/3 1758;

ARENFELT, Christoffer Otto, sekundlöjtnant, död 6/8 1700.
Fullmakt 11/3 1699 (från Biografica 1943);

ARMFELDT, Erik Larsson, kommendant, död 1660.
Brev från friherre Erich Kruse 2/5 1658;

ARMFELDT, Gustaf Mauritz, greve, general, 1757-1814.
Brev från Gustaf III 17/6 1790;

ARSENIUS, John Axel Fredrik, ingenjör, marindirektör, 1858-1946.
13 st brev från ryttmästaren Sam F Arsenius 1877-1878 (från Biografica 1943);

AUGUST av Sachsen, hertig (andre son till kurfursten Johahn Georg) 1614-1680. Skrivelse från Margaretha av Sachsen 17/1 1649 (acc 1923/35);

AUSTRELIUS, sekreterare.
Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1675;

AXELSSON, assessor (? von Axelsson, Axel, friherre, landshövding, 1729-1790).
1) Skrivelse från överestelöjtnant Johan de Frietzcky 15/9 1760, 2) skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 13/6 1760;

AXELSON, Carl Fredrik, major, 1844-1909. Skrivelse undertecknad av garnisonsmanskapet vid Stockholms garnison, u å. (acc 1951/11);

BACKMAN, Gustave Armand, ryttmästare, 1789-1871.
1-3) 2 st regementsskrivelser 1832 jämte kopia, 4) Koncept 1832;

von BALTZAR, August Wolfgang, generalmajor, 1715-1795.
Skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 7/7 1775;

BANÉR, GUSTAF, hovmarskalk, riksråd, 30/5 1547-20/3 1600
Brev daterat Reval 10 november 1588

BANÉR, STEN, riksråd, 1546-20/3 1600
Brev daterat Reval 28 januari 1598

BANÉR, Svante, friherre, riksråd, 1624-6/5 1674.
Brev från överste Heinrich Albedyhll 6/5 1674;

BARCK, Nils Anton, greve, hovmarskalk, 1789-1856.
Skrivelse från kammarherre, friherre Corfitz Beck-Friis 1/2 1838;

BARCKENBOM, Daniel, överstelöjtnant, 1693-1767.
Avsked 19/9 1722 (från Biografica 1943);

BARNEKOW, Mathilda, f Montgomery
maka till förvaltare Louis Casimir Barnekow, 1853-1928.
Avskrift av brev från systern Gabriella Montgomery 19/6 1870 (acc 6/1974);

von BECKER, Abraham Gideon, kapten 1754-1819.
1) Fullmakt 25/8 1777, 2) Transportresolution 2474 1791, 3-4) Fullmakter 9/9 1799 och 29/7 1808;

BELFRAGE, Henric Johan, överstelöjtnant, 1640-1706.
Kungl brev av den 4/12 1672 (från Biografica);

BENNET, Jakob, Wilhelm, major 1790-1832. Tillståndsbevis för inteckning 1/1 1820;

BENZELSTIERNA, Lars Jesper, underlöjtnant, 1808-1880.
Order 2/10 1836;

BENZELSTIERNA (före adlandet Benzelius), Olof, assessor, 1678-1726.
Fullmakt 27/3 1713 (från Biografica 1943);

BERDEN, Albrekt, befallningsman.
Kopia av skrivelse från landshövding Johan Gran 18/1 1672;

BERG, Elias Reinhold, assessor, kronofogde.
Skrivelse från Karlskrona landskontor 25/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808, handling nr 293/nr 52);

BERGH, ERICH, tullförvaltare
Skrivelse daterad 11 januari 1678

BERGGREN, Lars Johan, assessor, kronofogde.
3 st skrivelser från Kalmar landskontor 5/5, 9/5 och 27/5 1818 (jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1818, s 83 ff);

BERGGREN, Fredrik Mauritz, jägmästare i Dalslands revir, 1864-1924.
Brev från Åmål 30/10 1905 (acc 20/1977);

BERGIUS, Jonas, kapten, född 1685. 1)Avsked 12/12 1710, 2) Fullmakt 6/4 1716, 3) Fullmakt 27/8 1716 (acc 1905/82);

BERGIUS, Jonas, lantmätare, krigskommissarie, 1674-1740.
1) Konstitutorial 3/3 1710, 2) 14/9 1710, 3) Avsked 2/12 1713 (från Biografica 1943);

BERGMAN, Hans, fänrik 1680-1761.
1) Skrivelse från överste Ludvig Fahlström 28/8 1741, 2-3) Skrivelse från fältmarskalken friherre Georg Bogislaus Stael von Holstein 2/8 och 8/10 1742;

BERGNÉHR, Lars August, major, kustchef i tullverket, 1796-1875.
1) Fullmakt 27/3 1813, 2) Konstitutorial 22/5 1814, 3-4) Resolutioner 21/11 1815 och 23/1 1816, 5) Fullmakt 30/3 1820, 6) Medaljbrev 27/6 1820, 7-8) Fullmakter 2/11 1824 och 17/5 1825, 9) Avsked 1/3 1826, 10) Ordensbrev 25/8 1830, 11) Resolution 30/7 1831, 12-13) Avsked och Kungl brev 7/3 1835, 14) Skrivelse från generaladjutantexpeditionen 13/3 1840, 15-16) Konstitutorial 2/3 1842 jämte kvitto å lösen för detsamma 5/3 1842, 17-18) Avsked 4/12 1847 jämte kvitto 22/1 1848, 19) Intyg från kommendant Carl Ludvig Daevel 29/5 1848 (från Biografica 1943;

BERGQVIST, musikdirektör i Åmål.
Skrivelse från Olof Knape 14/8 1838. Se Dybeck nr 3 (acc 1950/103);

BERGSTOCK, Olof, löjtnant, död 1713. Fullmakt 13/6 1713 (från Biografica 1943);

BERGSTRÖM, Fredrik Severin, Curator ad litem.
Kungl Maj:ts utslag 10/2 1812;

BIELKENSTIERNA, Claes Hansson, friherre, amiral och riksråd, 1615-1662.
Brev från kommendant William Philp 29/8 1658 (jfr Nauman s 110);

BJURMAN, Georg, ingenjör, kravör, 1700-1755.
Ritning av tillskuren klänning 1753 (acc 23/1956);

BJÖRKMAN, Carl Erik, expeditionsvakt på Krigsarkivet.
Brev från kapten Axel Leijer 26/11 1906 (från Biografica 1945);

BJÖRLING, Olof, kapten, 1729-1800.
Brev från fältmarskalken greve Fredrik Axel von Fersen 15/6 1768 (från Biografica 1952);

BJÖRNSTIERNA, Magnus, general, artilleriinspektör 1779-1847.
Brev från överste Per Friedrich Kock, Kalmar 24/8 1818; Undertecknat, odaterat avskedspass, Kungl brev 12/8 1823 (2 st), 10/8 1828 (acc 23/1956);

BJÖRN, Claus, kyrkoherde i Kumla, 1640-1709.
4 st biljetter från olika personer 1670-1671.

BJÖRNSON, Björn, teaterchef, 1859-1942. Föredrag från första världskriget 1914-1915;

BOMAN, Jonas, gardist vid Livgardet till häst. Avskedspass 28/3 1837 (acc 25/1968);

von BONSDORF, Wolf Friedrich d.y., överste och chef för G. O. Stenbocks livdragoner 1657-1661.
Brev från Christof Helündorp (?) 12/2 1665 (från Biografica);

von BORN, Samuel Fredrik, landshövding, 1782-1850.
Skrivelse jämte bilaga från lanshövding Robert Wilhelm Lagerborg 14/4 1830.

BOSTRÖM, Carl Jacob, kronofogde i Västerbottens län.
Skrivelse jämte bilagor från landshövdingen friherre Per Adam Stromberg 1478 1799 (jfr KrA utg skrivelser 1910/14 och utg 1910/4-19);

BRAHE, Magnus, generallöjtnant, 1790-1844. Kungl brev 9/2 och 2/3 1833 (acc 23/1956);

BRANDT, A.
Brev från Anna Andersson 1831 (se Dybeck nr 4);

BRANDT, David.
Några glimtar ur militärlivet vid Kustartilleriet för 50 år sedan (acc 1979/81);

BRATT, Olof Fredrik, överstelöjtnant, 1853-1932.
1) Skrivelse från överste Gustav Reinhold Weidenhjelm 1/4 1873, 2) Brev från major August Poignant 17/7 1878, 3) Brev från intendent Knut A H Reuterswärd 23/4 1924 (Från Biografica 1946), 4) Brev från kanslersekreterare Otto U Croneborg 6/11 1924, 5) Brev från kapten Bror Kugelberg 25/3 1925, 6) Brev från överste Otto Malte Fredrik Ramel 7/11 1925 (överfört från Fanor och standar 1946), 7) Brev från major Axel Gyllensvärd 30/4 1926, 8) Brev från överstelöjtnant Fabian Carl Lundvall 2/7 1927 (från Biografica), 9) Brev från major Karl af Geijerstam 1927, 10) Brev från amiral Jacob Hägg 1929 (från Biografica 1946), 11) Brev från Gustav Lindahl 11/1 1931, 12) Menu 22/10 1929 (från Biografica 1946);

BRAUN, Otto Magnus, överstelöjtnant, 1749-1804.
Skrivelse från generalmajor Abraham Schönström 2676 1792;

BRAUN, Hampus Leonard, kapten, 1804-1857.
Fullmakter 1826 och 1835 (acc 83/1961, Folke Rudelius arkiv);

BREDBERG, Johan Jacob, kapten, 1788-1834.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustav Stenfelt 21/11 1814;

von BREHMER, Johan H, Hauptman över Hedvig Eleonoras livgedding, död 1707. Skrivelse från Jonas P Ljung 28/5 1707 jämte bilagd kopia av memorial 7/12 1706 (jfr Nauman s 112);

BRITTA, Johansdotter.
Brev från maken Lars Rask 29/3 1701 (från Biografica 1946);

BROCKHAUSEN, Kungl kassör.
Skrivelse från Johan Hofstetter 7/2 1650.

BRUNCRONA, Gustaf Adolph, bankokommissarie, 1778-1855.
1) Skrivelse från Vasa landskansli 16/4 1812, 2) Skrivelse från landshövding Carl Constantin De Carnall 19/6 1812;

BRUNELL, Christian, fänrik.
Brev jämte kopia därav från generallöjtnant (Niclas) Claes Danckwart-Lillieström 12/5 1673;

BRUZELIUS, Nils, fältsekreterare, advokatfiskal,1784-1852.
Brev från Psilanderskiöld 2/2 utan år (1813?);

BRÄNDSTRÖM, Per, friherre, generallöjtnant, 1771-1833.
Skrivelse från regementspastor Gustaf von Troil 16/7 1812.
(se: Schürer von Waldheim, J A V, autografsamling nr 22);

BUBB, Hans.
Skrivelse från riksmarsken Axel Ryning 2/7 1604 (acc 1923/2);

de BURGHAUSEN, Bernt Johan, adjutant, löjtnant, 1694-1742.
Skrivelse från kornett Johan Christoffer Wettergreen 15/2 1718;

BURMAN, August, husar.
Anteckningsbok om sjukvård mm förd vid Garnisonssjukhuset i Stockholm 1887 (husar vid Smålands husarregemente). Acc 1993/52;

BURMAN, Gustaf, godsägare, vice häradshövding, 1785-1852.
Skrivelse från fadern, assessor Johan Burman 25/2 1804 (acc 47/67);

BURMAN, Johan, godsägare, assessor, 1741-1811.
Annotationer om sonen Gustafs födelse 30/8 1785 (acc 47/67);

BUSCH, Henrik Karlsson, krigsråd, död före 1728.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Finderus (adlad Hjelmstjerna) 24/3 1714 (från Biografica 1946);

von BYSING, Olof, hovkamrer, 1686-1723.
1) Skrivelse från Johan Ehrenschiöld 10/12 1708 (acc 1921/107), 2-4) Skrivelse från Jacob Greve 23/4 1709, 14/10 1710 samt ett odaterat;

BÖÖS, Johan Eriksson, kammarskrivare i Krigskollegium, död 1653.
1) Brev från Anna Simonsdotter 2/11 1652, 2) Brev från president Petrus Rosensköld 31/1 1653;

Kontroll

Skapad2009-04-17 09:47:11
Senast ändrad2019-06-10 16:26:25