Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cRVh36gJs4APUCSO003kJ1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, FALKENHJELM-JÖNSSON

FALKENHJELM, Anund, överste, död 1697.
Fullmakt 12/9 1693
(acc 1942/6);

FEIF, Casten, friherre, president, 1661-1739.
Skrivelse från överkommendanten friherre Wilhelm Bennet 9/4 1718
(jfr Nauman, s 118);

von FEILITZEN, August, Gustaf Reinhold, konteramiral, 1815-1898.
Fullmakt som kaptenlöjtnant vid flottan 31/1 1855 (acc 23/1956);

von FEILITZEN, Eva Charlotta, f Sternleuw, 1771-1817.
12 st brev från hennes make major Johan von Feilitzen, mars-april 1809 (acc 1900/51);

FERGER, Frantz Erdtman, kapten, född 1683.
2 st fullmakter 11/11 1715, 26/6 1718
(från Biografica 1944);

von FERSEN, Hans, greve, generallöjtnant, 1683-1736.
Brev från kapten greve Carl Stenbock 3/5 1722 (från Biografica 1946);

FILIP MORITZ, av Hanau, greve.
Skrivelse från överste David Fredrik von Siegroth 22/10 1632;

FJELLSTRÖM, Samuel, kapten.
Skrivelse från Anders Hall i Edsåsen 6/6 1837;

FLEETWOOD, Carl Hartvig, friherre, generalmajor, 1675-1729.
Srkivelse från O Zackrisson 18/1 1707;

FLEETWOOD, Georg Wilhelm, generalmajor, landshövding, 1669-1728.
Skrivelse från generalmajoren, friherre Sten Arvidsson Sture 14/12 1721;

FLEMMING, Claes, ståthållare, död 1616.
Skrivelse från Carl IX 25/10 1597;

FLEMMING, Herman, friherre, överste, 1763-1808.
1) Resolution å tjänstebyte 19/2 1777
2) Fullmakt 12/1 1793
3)Ordensbrev 1/11 1797
(från Biografica 1944);

FOCK, Reinhold Otto, överste, 1700-1770.
Skrivelse från löjtnant Friedrich von Engelbrecht 26/9 1758;

FORNELL, Johan Magnus Edvard, major, 1840-1895.
1) Intyg från officersexamen 5/6 1860
2-9) Fullmakter och förordnanden 1860-1882
10-13) Resolutioner ang kvartsående i regementet 1883-1889,
14) Avskrift av dylik resolution 7/10 1889
15) Avsked 18/4 1890
16) Resolution ang inträdande i regementet 5/9 1890,
17) Ordensbrev 1/12 1891,
18-19)Fullmakter 1892-1893,
20) Resolution ang transport 30/12 1893,
21) Resolution ang kvarstående i armén 9/2 1894
(från Biografica 1944);

FORSMAN, Stina.
Brev från kapten Lars Forsman 16/8 1707;

FRANCKE, Bengt, fänrik vid Älvsborgs regemente, 1689-1741.
Skrivelse från Johan Ådahl 28/2 1729;

FREDRIK ADOLF, hertig av Östergötland, 1750-1803.
Brev från överste Lars Stiernstam 6/7 1787
(se: Schürer von Waldheim, JAV: autografsasmling nr 18);

FREIDENFELT, Christoffer, generalmajor, 1689-1743.
Skrivelse (meritförteckning) från löjtnant Lars Mörling 6/10 1731 (från Biografica 1952);

FREIJTAG, Johan Gustav, major, 1753-1838.
Skrivelse från J A Petersen 4/9 1790
(från Biografica);

FRIBERG, N, kronolänsman, hovrättskommissarie, Ahletorp.
Skrivelse från Beata Hansdotter 29/4 1837
(se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 15), (acc 1950/103);

FRÖLICH, Ulrik Kristoffer, generalauditör, 1678-1756.
Skrivelse från grevinnan Birgitta Dorothea Lewenhaupt 31/3 1718 (från Biografica 1946);

FUNCK, Fredrik Adolf Ulrik, överstelöjtnant, 1746-1814.
Resolution om transport 22/5 1770 och 23/2 1774 (acc 23/1956);

GADD, Sven Andersson, regementsskrivare, född omkr 1640.
2 st skrivelser från regementskvartermästare Herman Lambrecht 29/5 och 6/6 1670;

GEDDA, Georg, överste, 1755-1806.
1) Skrivelse från kapten Carl Gustaf Dahlfeldt 21/9 1799,
2) Skrivelse från löjtnant Fredric Leonard Drake 577 1803,
3) Skrivelse från generalmajor Carl Borgenstierna 19/5 1806;

af GEIJERSTAM, Carl Gustaf, stationsinspektor, 1836-1918.
1) Förordnande 3/2 1871
2) Resolution å förordnande 20/3 1874;

von GIRS, Aegidius, landskamrer i Jönköpings län, död 1717.
Skrivelse från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 2/7 1698;

GIÖTERBERG, Jacob, guvernementssekreterare i Hedvig Eleonoras livgeding, död 1732.
Skrivelse från greve Carl Gyllenstierna 11/10 1712;

GLANZENSTIERNA, Lorentz, överstelöjtnant, 1706-1774.
Avskrift av generalkrigsrättens utslag 30/1 1766;

GRAAFF, Måns Joensson, regementskvartermästare.
Skrivelse från Jesper St Lindemark 28/7 1625;

GRAHM, Georg Martin, ryttmästare, född 1773, avsked från Skånska dragonregementet 8/12 1812.
Protokollsutdrag från Krigskollegium 8/10 1801;

GREFBERG, G, justitieråd, född 1879.
1) Brev från Nils Berlin 26/2, 6/3 1918 samt ett telegram,
2. Brev från Ebbe H:son Hernlund 3/4 1918;

GREGG, Kerstin Persdotter, gm Per Nilsson Wargh.
1) Brev från Per Nilsson Wargh 1/5 1674
2) Fullmakt för Kerstin Gregg från Per Nilsson Wargh 1/8 1674
3) Brev från Per Nilsson Wargh 16/9 1674
(från Biografica);

von GREIFF, Johan Ludvig Bogislaus, överste, hovjägmästare, 1757-1828.
Koncept till ödmjuk promemoria ang "Jägeristatens försättande på militärisk fot" 1906;

GREVILLIUS, Carl Fredrik, kapten, 1834-1933.
"En kommendering på Elfsborgs fästning 1856", uppsats av CF Grevillius. Acc 1904/69
(från Biografica 1944);

GREVILLIUS, Fredrik, överste, född 1891.
Brev från kapten Carl Fredrik Grevillius 20/10 1927. (från Biografica 1944);

GROTENFELT, Bernt Adolf, överste, 1769-1836.
Skrivelse från fältmarskalken greve Johan August Sandels 3/9 1807
(acc 1923/6);

GROTTE, Erik Petter, stabskapten vid Västgöta-Dals regemente, född 1723, avsked 1777.
1) Avsked 1748
2-4) Fullmakter 1749-1752
5) Fullmakt 1753 (acc 1905/81)
6-8) Transportresolutioner 1758-1763 (acc 1905/81)
9-10) Fullmakter 1763-1769 (acc 1905/81)
11) Transportresolution 1771 (acc 1905/81)
12) Ordensbrev 1772 (acc 1905/81)
13) Koncept till ed 1772 (acc 1905/81)
14) Avsked 1772 (acc 1905/81)
(från Biografica 1944);

GRUBBE, Carl Christoffer, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Erik Gustaf Schwarzenhoff 22/12 1779;

GRÖNHAGEN, Adam Fredrik, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustaf Ehrenborg 16/11 1761;

GUSTAF Hartwijksson, bonde i Säxmäki socken.
Bestyrkande från generalmönsterkommissarieämbetet 25/11 1667;

GUSTAF III, konung, 1746-1792.
Egenhändigt koncept (acc 1893/34);

GUSTAF IV ADOLF, konung, 1778-1837.
Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1808;

GUSTAVSSON, Adolf, fänrik, död 1812.
Skrivelse från generallöjtnant Casimir Reuterskiöld 18/4 1812;

GYLDENHOFF, Baltasar Thile, friherre, landshövding, krigsråd, 1626-1689.
1) Skrivelse från regemensskrivare Georg Gerlindt 1775 1670,
2) Skrivelse från överste Johan Herman von Campenhausen 18/3 1671,
3) Skrivelse från överste Henrik vonVicken 1477 1671,
4-5) Skrivelser från överste Sven Andersson Ranck 24/1, 28/1 1674,
6) Skrivelse från överste Gustaf Anrep 15/5 1678 (från Biografica 1943),
7-8) Skrivelser från Krigskollegium 18/10 och 17/12 1678,
9) Skrivelse från friherre Carl Gabriel Bååt 27/11 1678,
10) Skrivelse från lanshövding Mauritz Posse 7/12 1678,
11) Skrivelse från generallöjtnant, friherre Blenchert Wachtmeister (odat) (jfr Nauman s 116);

GYLDENHOFF, Catharina, f von Reichow, gm överstelöjtnanten friherre Baltzar Gyldenhoff.
Skrivelse från J M Åman 4/3 1711;

GYLLENADLER, Samuel Jacob, major, landshövding, 1752-1804.
Skrivelse från Magnus Fredrik Brahe, en av rikets herrrar, 14/3 1792
(från Biografica);

GYLLENBÖGEL, David Adam, överste, 1733-1815.
Brev från överste Harald Åkerstein 4/9 1807
(från Biografica 1944);

GYLLENHIELM, Carl Carlsson, friherre, riksamiral, 1574-1650.
1) Brev från Anders Joensson 2/7 1617,
2) Brev från Simon Lange, juni 1618,
3) Brev från riksskattmästaren greve Gabriel Oxenstierna, amiral Nils Stiernsköld och Adam Schaffer 4/12 1618,
4) Brev från Jakob Hyll 4/7 1625,
5) Brev från Olof Jakobsson 25/4 1644
(jfr Nauman s 116);

GYLLENGRANAT, Carl August Burchard, friherre, amiral, 1787-1864.
"Ett historiskt minne", berörande CAB Gyllengranat (förf okänd)
(från Nya nummerserien 1000A, gåva av G Unger);

GYLLENRAM, Adolf Fredrik, kapten, 1820-1885.
Skrivelse från regementsskrivaren Per Zachris Lund 10/6 1850;

GYLLENROTH (före adlandet Roth), Jonas, generalauditör, 1630(?)-1682.
Skrivelse med bortriven underskrift, daterad Kalmar 9/2 1680;

GYLLENSTIERNA, af Lundholm, Axel Fredrik, friherre, överste, landshövding, 1678-1751.
Skrivelse från fältmarskalken friherre Gotthard Wilhelm Marchs von Würtemberg 28/6 1745;

GYLLENSTIERNA af Steninge, Karl, greve, Kungl råd, guvernör, 1649-1723.
Skrivelse från fältmarskalken greve Axel Sparre 25/10 1699 (se: Arkivfragment: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 8);

GYLLENSTIERNA af Fogelvik, Nils, greve, Kungl råd, fältmarskalk, 1648-1720.
1) Skrivelse från Karl XII 22/12 1710 (delvis chiffer), acc 1911/16,
2) Skrivelse från överste Jacob Danckwardt-Lillieström 21/12 1717;

GYLLENSVÄRD, Erik Magnus, löjtnant, 1721-1776.
Resolution å tjänstebyte 11/7 1773
(från Biografica 1946);

GYLLING, Abraham, regementsskrivare vid livregementet till häst.
1) Brev från Hans Aspegren 13/11 1705 (från Biografica 1943),
2)Brev från Lars Huus 2/6 1706,
3-4) Brev från Caisa Sophia Westerberg 19/1 och 9/8 1714;

HAIJ, Albrekt Magnus, överste, 1776-1847.
Skrivelse från A G Haqvenius 14/5 1818 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 16);

HAIJ, Henrik Magnus, överstelöjtnant, 1680-1735.
Konfirmation på kaptensbeställning 1709
(från Biografica 1944);

HALLBECK, Karl Svante, tecknare, illustratör, 1826-1897.
Skrivelse från Carl Georg Starbäck 4/5 1862
(acc 1923/37);

HALLÉN, Malcolm Elof, kyrkoherde i Adelsö socken, född 1858.
Insamlingslista för inköp av regnkappor för landstormsmän i Adelsö 31/8 1914, samt kvittering av de insamlade medlen 17/12 1914 (acc 1988/40);

von HALLE, Joel, överstelöjtnant, 1621-1698.
Legopass 14/10 1659 (från Biografica 1944);

HALLENCREUTZ, Lars Albin, kapten, 1789-1872.
Krigskollegii avskedsbrev 9/7 1812
(från Biografica 1944);

HALLSTRÖM, Anders, kronobefallningsman.
Kopior av två skrivelser om bärande av medaljer för tapperhet till sjöss 3/8 1792, 24/1 1794 (acc 1997/39);

HAMILTON, Jacob Ludvig, friherre, kapten, fransk fältmarskalk, 1698-1767.
1) Fullmakt 6/10 1712
2) Fullmakt 27/3 1716
(från Biografica 1944);

HAMMARSTRÖM, Carl Oskar Napoleon, löjtnant, 1856-1894.
Tjänstgöringsintyg 1872 1885;

HANE, Johan Ludvig, grenadjär vid Första livgrenadjärregementet, Östanstångs kompani, född 1848.
Avskedsbrev (från oordnade handlingar 1976);

HANS, Jönsson i Berga, bonde i Danmarks socken i Uppland.
Skrivelse rörande befrielse från utkommendering 14/5 1673 (från Biografica 1946);

von HARTMANNSDORFF, Carl Jacob, löjtnant, 1779-1853.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1944);

HASTFEHR, Berndt, kvartermästare 1606, död före 1619.
Attest av överste Wolter Kursell, Reval 12/5 1591 (från Biografica 1944);

HASTFEHR. Wilhelm Henrik, överste lantråd, död 1704.
Skrivelse från generalguvernören greve Axel Julius De la Gardie 8/4 1701;

HEDVIG, Christina Nilssonsdotter, gm "danske desertören" Johan Fredrik Morung.
Pass 31/5 1795;

HEGARDT, Peter Josias, generallöjtnant, 1868-1945.
Dikt från kamratfest, förf av Jockum Åkerman
(acc 38/1959);

HELLSTÉN, Johan, sergeant, född 1772.
Befordran till sergeant, ombord på jakten Amadis 29/10 1804 (acc 23/1956);

HERMAN, Hansson.
Skrivelse från Bastian Willomtz (?) 5/11 1617 med bifogat kvitto av Berendt Custer;

von HERMANSSON, Johan, direktör för fortifikationen, generalmajor, 1726-1793.
Skrivelse från major Olof Reinhold Glansenstierna 6/1 1764;

HERSLOW, Carl Nikolaus, överstelöjtnant,generalkonsul, född 1877.
"Minnesanteckningar rörande frågan om den sammanhängande eller delade linjen för de värnpliktigas utbildning." Stockholm 4/11 1955 (acc 1960/68);

von HERTELL, Gustaf Fredrik, major och kommendant på Carlshamns kastell, 1718-1804.
1) Naturalisationsbrev 12/6 1731
2) Fullmakt 5/11 1752
3) Fullmakt 2/5 1764
4) Fullmakt (avskrift) 7/4 1767
5) Kungl brev om avsked med pension 1776 1782,
6) Utdrag ur rådhusprotokoll 18/10 1790
(acc 1946/47);

HIERTA, Johan Adam, landshövding, 1749-1816.
Skrivelse från Adolf Fredrik Westfelt 3/8 1806;

HILLARTENN, Bernhardt, uppbördsman.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 12/6 1634
(acc 1923/31);

HIMMELMAN, Justus, kronolänsman
Skrivelse från major Gudmund Olof Bökman 2/6 1802;

HINNINGERN, Abraham.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 21/2 1634
(se Scherffen, J C);

HJORT, kronolänsman.
Skrivelse från C F Sundler 21/5 1839 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 17),
(acc 1950/103);

HOFF, Nils Gustaf (Gösta), kapten, tulltjänsteman, 1885-1953.
Brev från överstelöjtnant Harald Hjalmarson 24/5 1912 (acc 1960/68);

HOLLSTRÖM, brukspatron.
Skrivelse från ryttmästare Axel Christian von Weinbergh 12/7 1732 (acc 1893/27);

HOLMÉN, Israel, fänrik, född 1766.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1945);

HOLMSTRÖM, Johan Petter, gardist vid Svea livgarde.
Bevis om entledignade 19/1 1813 (acc 1923/4);

HOLSTRÖM, överinspektor.
Kopia av skrivelse från landshövdingen, friherre Samuel von Hyltéen 28/2 1735;

HORNEMAN, Michael Anders, kyrkoherde.
Kyrkoherdefullmakt 1715 (från Biografica 1946);

HULL, Abraham, kronobefallningsman.
Brev från T Ankarcrona 9/8 1744 (acc 1997/39);

HULT, Brita, 1694 gm med professor Jacob Fredrik Below.
Brev från maken 16/7 1709 (från Biografica 1943);

HULT, Otto Bernhard, vice häradshövding, sekreterare i överståthållareämbetet, 1807-1874.
1-4) Brev från hans broder majoren Carl August Albrecht Hult, med tillägg av Gustava Hult 15/4, 4/5 och 23/10 1854,
5) Förteckning på till Fårösund ankomne och ankrade krigsfartyg 1854,
6) Tidningsurklipp om engelska Östersjöflottan 1855
(acc 1951/84);

HULTMAN, Johan, postinspektör i Örebro, död 1717.
Skrivelse från överpostdirektör Johan Schmedman 18/4 1708;

HUMBLE, Håkan, häradshövding.
Skrivelse från Axel Oxenstierna 7/12 1650;

HUMBLE, Nils Adolph, amiralitetskammarråd, generalintendent, landshövding, 1763-1813.
Brev från generalen greve Johan Henrik Tawast 10/12 1809 (acc 1950/36)

von HUMBOLDT, Alexander, friherre, tysk naturvetenskapsman, 1769-1859.
Brev från markis Marie Joseph de Lafayette 11/7 1824;

HYLTÉN-CAVALLIUS, Carl Fredrik, överste, 1853-1930.
1) Koncept (fragment)
2) Bestyrkt översättning till italienskan av brev från överstelöjtnant Ernst F Giese 10/7 1891,
3) Brev från envoyé Carl Nils Daniel Bildt 4/8 1891,
4) Brev från general Gustaf F O Uggla 9/9 1891
5) Skrivelse från överstelöjtnant O Rudolf Hedenblad 21/9 1891,
6-7) Skrivelse från kapten Jacob Göran Crafoord 21/10 och 22/11 1891,
8) Skrivelse från major Arvid E G Bergenstråhle 18/7 1901,
9) Avskrift av tjänstgöringsintyg 1/4 1891,
10) Tjänstgöringsförsäkran 1/7 1891,
11) Tillståndsbevis att vistas utom regementet 26/10 1891,
12) Avskrift av skrivelse från Kungl Lantförsvarsdepartementet till chefen för 1:sta fördelningen 18/7 1890,
13-17) Utdrag och avskrifter av regementsorder 1890,
18-20) Kompaniorder 1890 och 1891
(acc 1942/117);

HÅKANSSON, Gustaf, överstelöjtnant, 1867-1939.
Brev från överste Claes Erik Grill 1/12 1897;

HÅRD, af Segerstad, Carl, överste, vice landshövding, död 1704.
Skrivelse från ryttmästare Frans Jacob von Gardemein 22/1 1700;

HÅRD, af Thorestorp, Anders Gustav, premiärkapten, 1684-1757.
Skrivelse från Hans Brunman 18/7 1715;

HÅRLEMAN, Carl, friherre, överintendent, 1707-1753.
Skrivelse från Krigskollegium 3/3 1748;

IGGSTRÖM, Erik, fältkamrer.
1-2) Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Frisenheim 7/3 1719, 21/4 1720,
3) Extract ur uppbördsbok av Samuel Roos 10/6 1719,
4) Skrivelse från Erich (?), Hudiksvall 10/6 1719 (jfr Nauman s 112);

INDEBETOU, Thomas, tygmästare, kapten, född 1774.
Skrivelse från major Johan Henrik von Vicken 28/10 1814;

JACOBSEN, Werner, 1894-1985.
"Minnen från tjänstgöring i tyska armén 1914-1918" (1979), acc 2007/30

JANSSON, Anders Herman, statdräng.
Inskrivningsbok nr 11-132/1887, acc 23/1978;

JOHAN, Erikssson.
Skrivelse från Diedrich von Cappellen (odat);

JOHAN, Johansson, regementsskrivare vid Jämtlands regemente 1671-1681.
Brev från kyrkoherde Nicolaus Malmbeckius 18/12 1671;

JOHAN, Person i Wrå och Christina Andersdotter i Biskopskulla.
Bröllopsgratulation (odat), acc 1990/63

JOHANSSON, Yngve, herr, Sundsvall.
Uppgifter om indelta soldater i Hälsingland och Västerbotten, med fotografier 1953;

JONAS, Pedersson.
2 st skrivelser från tolvmännen i Vibyggerå socken 6/11 1651;

JUHLIN, Johan August, lättmatros, född i Rimbo 1853.
Sjöfartsbok, utfärdad i Stockholm 1876 (från Sumpen);

JULIN, Anders, brukspatron på Nyhammar.
1-5) Brev från major Samuel Appelborn 12/12 1731 (acc 1892), 27/12 1732 (acc 1893/21),
10/11 1735 (acc 1893/4), 25/7 1737 (acc 1892)
6) Brev, adresserat till A Julins maka Christina Remmer, från Magdalena Christina Julin gm major Samuel Appelborn 9/5 1731;

JUNGMARKER, Axel, Christoffer, kapten, 1795-1872.
Skrivelse från major Conrad Magnus von Rosen 14/2 1849;

JÄGERHORN, af Spurila, Georg (Göran) Hindrich, generallöjtnant, 1748-1826.
1) Förordnande 20/1 1790
2) Kungl brev 6/5 1790
3) Fullmakt 16/11 1799
4) Avsked 15/4 1803
5) Avsked 20/12 1804
6) Fullmakt 29/6 1808
7) Kungl brev 4/11 1808
8) Avsked 22/4 1812
(från Biografica 1946);

JÖNS, Nilsson, soldat vid Östgöta infanteriregemente.
Frisedel undertecknad av major Henrik Koskull 19/4 1646 och av landshövdingen friherre Jacob Skytte 22/5 1646;

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:03:49
Senast ändrad2019-06-10 14:56:56