Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/xl7nYUDfFq23009WEAm8z6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, OTTOSSON-SCHARNHORST

OTTOSON, Johan Alfred, löjtnant, född 1882.
Kontrakt, betyg, tjänsteförteckning, pensionsbrev, (acc 7/1974);

OXEHUFVUD, Christer Gustaf, överste, 1831-1917.
1) Konstitutorial 11/12 1852
2)-3) Fullmakter 12/4 1853, 9/6 1855
4) Resolution å transport 1/10 1861
5) Konstitutorial 17/7 1863
6) Avsked 14/7 1869
7) Resolution å transport 15/8 1871
8-9) Fullmakter 4/10 1872, 1/5 1874
10-11) Kungl brev och fullmakt 22/4 1881
12) Fullmakt 19/10 1888
13) Konstitutorial 15/3 1889
14-15) Kungl brev och fullmakt 18/4 1890
16) Fullmakt 25/6 1892
17) Avsked 6/4 1894
(från Biografica 1946);

OXEHUFVUD, Olof Axel, kapten, regementsintendent, 1856-1957.
1) Fullmakt 10/12 1880
2) Resolution å lön 4/6 1884
3) Fullmakt 29/8 1888
4-7) Förordnanden 13/3, 22/5 1891, 30/9 1892, 17/3 1902
8) Fullmakt 31/12 1894
9) Resolution å återintträde i Armén 1/3 1895
10) Kungl brev 27/1 1896 (avskrift)
11) Resolution å transport 30/12 1898
12) Avsked 29/3 1899
13) Kungl brev 11/1 1902 (avskrift)
14) Avsked 30/6 1911
15) Utnämning 23/12 1914
(från Biografica 1946, jfr Enskilda arkiv);

OXEHUFVUD, Rolf Erik Georg, kapten 1846-1923.
1) Fullmakt 15/11 1867
2) Resolution å transport 23/3 1869
3) Fullmakt 3/5 1878
4) Resolution å transport 13/10 1882
5) Fullmakt 3/2 1888
6) Resolution å transport 6/8 1891
7) Avsked 9/7 1896
(från Biografica 1946);

OXENSTIERNA, Axel, greve av Södermöre, rikskansler, 1583-1654.
Skrivelse från överste Moritz August von Dehn 26/2 1634
(acc 1921/119);

OXENSTIERNA, Gabriel Gabrielsson, greve av Korsholm och Vasa, riksamiral, riksråd, 1586-1656.
Brev från Sten Påvelsson 2/4 1645
(från Biografica 1952, jfr Naumann s 117);

PAIJKULL, Heinrich, kapten.
Skrivelse från överste Anders Munck af Sommernäs 14/9 1672;

PALM, Erich, befallningsman, Höjentorp.
3 st skrivelser från rikskanslern greve Magnus De la Gardie, 8/9, 10/10 1683, 23/4 1684
(rest av MG De la Gardies arkiv ?, jfr Naumann s 113 f, se vidare Arkivfragment: Palm, Per, samma proveniens);

PALM, Jöns, faktor i Jönköping.
Skrivelse från riksrådet friherre Gustaf Kurck 14/8 1676;

PALM, Per, stallmästare, Höjentorp.
2 st skrivelser från rikskanslern greve magnus Gabriel De la Gardie 22/4, 18/10 1684
(samma proveniens som de under Palm, Erik, här förtecknade handlingarna);

PALMCRANTZ (före adlandet Beckius), Magnus, sekreterare, 1653-1703.
Brev från överste Adolf Magnus Klingspor 16/7 1700;

PALMCRANTZ, (före adlandet Malmberg) Peter, generalkrigskommissarie, 1672-1738.
Skrivelse från okänd avsändare (slutet saknas);

PALME, Johan, befallningsman.
1-3) Skrivelser från landshövdingeämbetet i Kalmar 13/3, 9/5 och 12/5 1808,
4) Attest från major Erik Magnus Söderberg 15/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1808);

PALMGREN, Catharina, Karlskrona.
Brev från generalmajoren friherre Anders Lagercrona 13/7 1717;

PALMQVIST, Fredrik Georg Stjernklo-Lilljenberg, friherre kapten, 1801-1861.
1-2) Fullmakter 12/6 1843 och 24/10 1845, Avsked 20/6 1853, Ordensbrev 28/4 1854
(från Biografica 1946);

PAULI, Wilhelm Mauritz, generalmajor, 1730-1800.
Skrivelse från hertig Fredrdik Adolf 30/3 1778 (se Arkivfragment: Schürer von Waldheim, JAV, autografsamling nr 17);

PECKLIN, von Löwenbach, Carl Fredrik, friherre generalmajor, 1720-1796.
Kopia av brev från fänrik Johan Wilhelm Schmerfelt 15/8 1763;

PEDER, Hansson, kamrerare.
1) Skrivelse från Arvid Olufsson (1653?)
2) Skrivelse från Pär Joensson Brask 8/11 1653;

PER, Abrahamsson, soldat, Bollnäs.
Frisedel 14/2 1648;

PER, Nilsson, Vislanda.
Frisedel sept 1666
(från Biografica 1946);

PERSSON, Pehr, artillerist, Wendes artilleriregemente.
Avskedspass 28/2 1818
(acc 44/69);

PETER, Eriksson, soldat vid Sprengtportenska regementet, född 1749.
Skiljobrev 1783;

PERSSON, Bror Uno Clarence.
Volontärkontrakt
(acc 1979/83);

PETER Jöransson, soldat.
Pass 4/10 1664;

PETERSSSON, Helge.
"matematiska anteckningar efter löjtnant Norinder", 1895;

PEYRON, Claes, överste, född 1899.
Arbetspapper om träffningen vid Bornhöft 1813
(acc 1116/1978);

PFARENN, Casper, lantkommissarie i Anhalt.
Brev från Gedeon Holcks 3/8 1640
(acc 1921/39);

PFEIFFER, Carl Friedrich, fältskär, 1735-1761.
Fullmakt 11/7 1757;

PILGREN, pastorsadjunkt, magister.
Kopia av brev från gymnasisten "Joh.Fil-r" 20/2 1820
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 35);

PISCATOR, Bengt, kapten, 1792-1853.
Brev från trumslagaren I Molto (?) 30/1 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 36);

von PLATEN, Ernt Fredrik Bogislaus, kapten, 1824-1884.
3 st officersexamensbetyg 1844 och 1845;

von PLATEN, Philip Julius Bernhard, friherre, fältmarskalk, 1732-1805.
Skrivelse från majoren greve Carl Fredrik Dücker 5/5 1776;

von PLATEN, Philip Julius, major 1798-1871.
1) Fullmakt 1/3 1813
2) Konstitutorial 16/11 1814
3-4) Fullmakter 17/1 1815 och 4/11 1817
5) Resolution å löjtnantsindeling 7/9 1824
6) Fullmakt 15/1 1831
7) Ordensbrev 6/2 1843
8) Resolution å transport 30/4 1844
9) Ordensbrev 29/7 1850
10-11) Kungl brev och avsked 7/3 1854
12) Koncept
(acc 1943/6);

POHLMAN, Georg (Jürgen) Hinrich, kornett.
Brev från kapten Gotthard Wilhelm von Essen af Zelle 26/2 1674;

POLACK, Jakob, handelsman, Sundsvall.
Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Friesenheim 13/1 1719;

PONTELIUS, Julius, inspektor, 1687-1772.
Skrivelse från gevaldiger Johan Bergrahm 11/11 1745;

PONTIN, Magnus, hovnotarie, 1675-1716.
Brev från August de S:t Pol 17/6 1709;

PONTINUS, Magnus Johannis, magister, biskop, 1623-1691.
Brev från Margareta Jönsdotter (Gerdzlovius) 27/5 1671
(från Biografica);

POSSE, Carl Henrik, greve, generallöjtnant, 1767-1843.
Skrivelse från generalen greve Gustaf Mauritz Armfelt (odat)
(från Biografica 1943);

POSSE af Säby, Christer, friherre överste, 1776-1836.
Kallelsebrev från Skaraborgs läns hushållningssällksap 29/1 1818;

POSSE, Knut, generallöjtnant, överståthållare, 1640(?)-1714.
Skrivelse från Karl XII (odat)
(acc 1909/7);

PREUTZ, Bengt Erik, krigsråd, 1688-1758.
Fullmakt 23/5 1728;

PURZELNN, Jonas, uppbördsamn för Mähren.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen 17/1 1628
(acc 1923/30);

von QUILLFELDT, Carl Fredrik, överste, 1710-1794.
Brev från kaptten Johan Fredrik Svinhufvud 23/4 1791
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 37);

RETTIG, Oscar Edvard, jur kand, löjtnant, född 1894.
1) Konstitutorial 28/7 1916
2-3) Fullmakter 30/8 1918, 5/7 1923
(från Biografica 1945);

RETTIG, Per Edvard, överste, 1849-1928.
1) Fullmakt 17/5 1872
2) Transportesolution 19/8 1873
3) Fullmakt 10/9 1877
4) Tranpostresolution 20/8 1883
5) Fullmakt 5/8 1892
6) Ordensutnämning 1/12 1894
7-8) Fullmakter 2/2 1900 och 12/8 1902
9) Avsked 12/8 1904
10-12) Förordnanden 15/5, 19/6 1905 och 21/3 1908
13) Fullmakt 9/6 1911
14) Ordensbrev 6/6 1913
15-16) Medaljdiplom 24/5 1922 och 15/2 1926
(från Biografica 1945);

REUTERHOLM, Nils Esbjörnsson, landshövding, friherre, krigsråd, 1676-1756.
Skrivelse från major Gustaf Grönhagen 3/1 1736;

REUTERSKIÖLD, Axel Magnus Otto, överste, 1834-1915.
Skrivelse från överste D August L Silverstolpe 27/3 1884
(se Schürer von Waldheim, JAV autografsamling nr 32);

REUTERSVÄRD, Knut Axel Herman, överstelöjtnant, 1838-1930.
1-2) Bjudningskort
3) Menu 1912;

REUTERSVÄRD, Pontus Henrik Wilhelm,
överste, 1837-1899.
Skrivelse från överste Axel Gustaf Laurell 16/8 1889 jämte bilagt brev till Laurell från generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök 27/7 1889;

RHENFELDT, Bengt Hansson, generalkrigskommissarie.
1) Kungl brev 25/10 1659 (acc 1945/24)
2) Kungl brev 13/5 1681 (acc 1897/120);

RIBBING, Lindorm, riksråd, ståthållare, 1569-1627.
Skrivelse från fältherren Johan Banér 5/6 1622;

RIDDERSTOLPE, Fredrik Wilhelm, greve, överkammarherre, riksråd, 1730-1816.
Brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 8/9 1785;

RIETZ, Nils Birger Emanuel, major, 1865-1945.
Anteckningar i befästningskonst
(jfr Birger Rietz´ samling);

RITZELL, P, bokhållare.
Skrivelse från löjtnant Samuel Nauclér 7/6 1814;

af ROBSAM, Carl Reinhold, major, 1788-1860.
Tillståndsbevis att uppbära lån, undertecknat av översten friherre Ernst Fredrik von Willebrand 19/8 1817;

ROMAN, P, Isak, bruksbokhållare, Karlstad.
Brev från brodern Abraham Roman från norska fälttåget 8/8 1814 (avskrift);

von ROSEN, Friedrich, överste.
Skrivelsse från rikskanslern greve Oxenstierna 14/2 1631 (skrivelsen försedd med stämpeln "Ridderstolpe");

von ROSEN, Fredrik Daniel, överste, 1785-1866.
7 st brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 1809-1816 (acc 1903/23)
(från Biografica 1946);

von ROSEN, Fredrik Ulrik, greve, landshövding, riksråd, 1731-1793.
Skrivelse från landshövding Anders de Bruce 4/2 1779;

von ROSEN, Magnus, greve, överste, generaladjutant, 1792-1852.
1) Skrivelse från generalmajor Claes Philip von Mecklenburg 23/11 1824
2) Skrivelse från kapten Arvid J Stjernman 20/11 1824;

ROSENCRANTZ
Brev från Palle Rosencrantz till systern Ulrika daterade krigsångfregatten Simoom 13/11 1855 och Headquarters 4th Reg:te cavalry camp Hunters Chapel 11/12 1861, kopia av brev från Fredrik Anton Rosencrantz till brodern Börje 8/8 1865
(acc 1988/20);

ROSENGREN, Adam, husar vid Skånska husarregementet.
Avskedpass 7/6 1832;

ROSENSTRÅLE, Palne Eriksson, fogde, död 1596 och GYLLENCREUTZ, Tyge Larsson, hovmästare, död 1625.
Skrivelse från Anders Larsson 31/7 1585;

ROTKIRCH, Hans, överste och stallmästare, 1595-1654.
Kvitto 19/11 1625
(acc 47/67);

RUDEBECK, Thomas, Johan, major, 1760-1836.
1) Brev från sergeant Jon Fanborg 1/3 1809
2) Brev från Carolina Rudebeck 26/4 1809
3-4) Brev från hustrun Ulrica Christina Ehrenström 20/4 och 1/5 1809
(från Biografica 1946);

RUDELIUS, Alfred Theodor.
Brev från kapten friherre Carl Gustaf Rappe 4/2 1892
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

RUDELIUS, Folke Erik Hjalmar, major, född 1879.
1) Skrivelse från geheimerådet C Johan Oldevig 24/7 1910
2) Brev från Sven Magnus Lagerqvist 10/2 1911
3-4) Brev från kapten Oswald Kuylenstierna 16/1 och 21/7 1912 (brev nr 2-4 från KrA:s oordnande handlingar 1957)
5) Skrivelse från överstelöjtnant C Erik Axelsson Leijonhufvud 3/9 1912
6) Skrivelse från kontrollör Nils Johan A Risberg 11/12 1932
7) Skrivelse från kapten B Arvid Kugelberg 12/5 1933
8) Skrivelse från översten friherre C August Falkenberg 15/11 1933
9) Skrivelse från professor Wilhelm Heraeus 25/2 1934
10) Skrivelse från överste Robert O Marks von Würtenberg 30/5 1934
11) Skrivelse från Runge 3/7 1934
12) Skrivelse från John Lindqvist 20/9 1934 (jämte Rudelius koncept)
13-15) Skrivelse från S A Rittmeister Nils Ångman 27/1 1936 jämte tjänsteförteckning och ordensbrev i avskrift
16-17) Skrivelse från major P J Gustaf Moberg 20/8 och 23/8 1936
18) Skrivelse från doktor Per Clarholm 26/9 1939;

RYDINGSTJERNA (före adlandetg Ryding), Gustaf, landsbokhållare i Västergötland, häradshövding.
Skrivelse från Jan S Broms 19/4 1672
(från Biografica);

RÄÄF, Maria Christina.
Brev till "herr vice amiralen" ang sonen Anders Johan Rääf (proveniens okänd)
7/10 1790
(acc 18/1980);

RÖHR, Henrik, löjtnant.
Skrivelse från överste Christoffer von Güntersberg 15/12 1667;

RÖNGREN, Isac, proviantmästare.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Fredrik von Rosen 15/6 1750
(se: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 13);

RÖÖK, Jacob, auditör vid Närke-Värmlands regemente.
Srkivelse från löjtnant Lars Norman, mars 1729;

SABELFELT, Fredrik, överstelöjtnant, 1680-1738.
Skrivelse från O Borgström 3/7 1734;

SAHLBERG, Anders, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, fortifikationskassör, 1739-1798.

Brev från Brita Cajsa Alin (gm kyrkoherde Nils Sandberg i Wing) 24/11 1783;

SANDBERG, Adolph, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, född 1724.
Brev till brodern kyrkoherde Nils Sandberg 30/3 1761;

SANDBERG, Johan Gustaf, lärling.
Intyg om läroår och arbete 1802;

SANDHJELM, Nils Stuve, kammarråd, 1684-1760.
Skrivelse från auditör Arfved Rörling 5/11 1730;

SCHAEIJ, Peter, faktor, rådman i Arboga, 1613-1673.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Oxenstierna 4/5 1671
(acc 1941/20);

SCHANTZ, Carl Fredrik, major, 1672-1740.
Brev från kapten Johan David Schantz 25/11 1718;

von SCHANTZ, Carl Jacob, major, 1780-1871.
Egna anteckningar från kriget 1808-1809, biografiska uppgifter mm
(acc 2005/93);

SCHARNHORST, Esias, kapten vid Pommerska dragonregementet.
Brev från fadern Anders Scharnhorst 25/6 1708 (jfr Müller von der Lühnens arkiv)
(från Biografica 1953);


Kontroll

Skapad2009-04-18 15:04:46
Senast ändrad2009-05-15 14:09:45