Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MNh1oFS3lqkxs8mhQ3XLP3
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, KAFLE-OTTERBERG

KAFLE, Axel, kornett, 1649-1708.
Skrivelse (med bilaga) från L Kindbergh 25/5 1706;

KAGG, Lars, greve, riksmarskalk, 1595-1661.
Skrivelse från Carl Bonde 1637;

KARL XIV JOHAN, svensk konung, 1763-1844.
Skrivelse från marskalk Berthiers adjutant, Paris 26/3 1809;

KARLSTRÖM, Gustaf Ulrik, ryttmästare, 1718-1799.
Resolution å tjänstebyte 18/11 1767
(från Biografica 1943);

von KEMPHEN, Anders, överstallmästare.
Brev (skadat) från ryttmästare Peter Stiernheim 19/11 1720;

KIELLANDER, Ludvig, major, 1825-1902.
Handlingar från beväringsmötet 1863 vid Kronprinsens husarregemente (acc 85/1976);

KIHLBERG, Erik, Enebyberg.
1-4) Brev från överstelöjtnant Axel Mollstadius 12/7 1949, 1775, 7/6 och 28/5 1950,
5) Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken i brons 28/4 1945,
6) SLO-Nytt, maskinskriven skämttidning;

KJERRULF, von Wolffen, Isak, major 1760-1809.
Skrivelse från Anna Persdotter 24/3 1809;

KLINCKOWSTRÖM, Ture Leonard, president, 1735-1821.
1) 7 st handlingar angående Hedvig Eleonora von Fersens kvarlåtenskap 1801-1807 (attester, redovisningar, räkenskaper),
2) 37 st handlingar från Otto Reinhold Möllersvärds dödsbo 1803-1804, varav 3 st brev till Klinckowström från G F Mörner, 1 st från J Strömfelt och 1 st från J Hagdahl;

KLINGENSTIERNA, Zakarias, kapten, regementskvartermästare, 1699-1741.
1) Skrivelse från landshövdingen friherre Magnus Adolf von Kothen 26/9 1736,
2) Regementskvartermästarefullmakt (kopia) 17/11 1736
(från Biografica);

KLINGFELDT, Clas Göran, överste, 1718-1811.
Brev från överstelöjtnant Nils Klingfeldt 30/10 1759
(från Biografica);

KLINGSPOR, Arvid, kapten, landstormsbefälhavare, född 1864.
Brev till Alfred Evers 6/5 1913
Acc 13/1980;

KLINGSPOR, Joen Philip, generalmajor, 1714-1786.
Skrivelse från riksrådet greve Sven Bunge 4/8 1772;

KLINGSPOR, Wilhelm Mauritz, greve, fältmarskalk, 1744-1814.
Skrivelse från överste Georg Cedergren (med bifogat läkarbetyg) 15/3 1809;

KNOCH, överstelöjtnant.
Skrivelse från friherre Alexander Erskien 21/11 1646;

KOCK, Johan, kronobefallningsman.
1) Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1806,
2) Skrivelse från landshövdingeämbetet i Kalmar 12/5 1806,
3) Dito 6/10 1808;

KREIJENFELS, Johan von, krigskommissarie på Kolberg 1656.
10 brev från våren 1656 (från oordnade handlingar);

KRUSENSTJERNA, Wilhelm Ernst, överste, 1846-1931.
Program vid avtäckandet av Axel Oxenstiernas bildstod 10/3 1890
(från Biografica 1946);

KUHLBERG, Kristoffer, lagman i Kymmenegårds lagsaga.
Skrivelse från friherre Carl David Skogman 9/6 1809;

KULANDER, Karl Oscar, inspektionskonstapel.
Uniformsbestämmelser för Kungl Flottans poliskår 1899 (acc 102/1977);

KULLBERG, Anders Hansson, soldat i Frändefors socken.
Intyg 28/9 1723;

KULLBERG, Olof, registrator, 1747-1807.
Fullmakt 2376 1767;

KULLMAN, ERIC W

Förteckning på dem av ecclesiastikstaten i Göteborgs stift, som 1787 blivit befordrade och vad de därför har erlagt i Chartae Sigillata Recognition utom stämplade papperet.
Daterat i Göteborg 29 oktober 1788.
KUYLENSTIERNA, Carl Eric Christian, kapten, 1817-1893.
Skrivelse från Birger von Linde (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia " nr 18);

LAGERBERG, Carl, kommendör, 1787-1859.
Resolution ang förflyttning 14/7 1853
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Carl, auditör, 1819-1867.
Auditörsfullmakt 12/12 1844, bouppteckning 1867
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Gustaf Wilhelm, överste, 1849-1925.
Hyllningsdikt av kapten Per Fredrik Carl Hellström 12/4 1914. Överlämnad enligt förordnande 13/9 1928 av Anna lagercrantz
(från Biografica 1945);

LAGERHJELM, Gabriel Johan, överste, 1677-1741.
Skrivelse från kapten Carl Ehrenstolpe 1/11 1731;

LAGSTRÖM, arrendator.
2 st skrivelser från Anders Hansson Brunbergh 15/12 1705 och 3/5 1706;

LAIDONER, Johan, general, estnisk överbefälhavare, 1884-1952.
Avskrift av brev samt Karin Saaren-Karlstedts sammanställning om hans liv;

LANDSBERG, Henrik, major vid Viborgs läns infanteriregemente.
Skrivelse från överstelöjtnant Wilhelm Wrangel af Fall 29/10 1674
(från Biografica 1952);

LANNERUS, Abraham, kyrkoherde i Skatelöv 1679. Död 1697.
2 st brev från Nicolaus Klintinus 3/4 och 10/4 1672 (jfr Hahn, Canutus);

von LANTINGSHAUSEN, Jacob, Albrekt, friherre, general, 1699-1769.
1-2) Brev från friherre Carl Gustaf Wennerstedt 2/3 och 14/3 1760,
3) Brev från grosshandlare Abraham Arfwedson 6/6 1760,
4) Brev från D Dahlin 18/6 1760,
5-6) Brev från friherre Reinhold Armfelt 21/6 och 10/9 1760,
(från Biografica 1943), jfr acc 1886/20;

LARS Andersson, soldat.
Intyg 26/4 1647;

LARS Eriksson, sventjänare.
Attest från Gustav Persson 7/5 1669;

LARS Holgersson, kammarskrivare, räntmästare.
Skrivelse från Mats Törne 6/9 1581
(jfr Nauman s 103);

LASSE Andersson, hövitsman (?).
Skrivelse från Nils Clausson 2/7 1603;

LEIJER, Jesper Emanuel, kapten, 1761-1823.
1-3) Brev från kapten Carl Axel Leijer 29/10, 9/11 1813 och 7/9 1814,
4) Brev från kapten Johan Jesper Leijer 10/8 1814
(acc 1901/30-31 från Krigshandlingar 1941, från Biografica 1945);

LEIJONHUVUD, Abraham, friherre, major, 1757-1806.
Skrivelse från sergeant Sven Lindman 5/1 1776;

LEIJONHUFVUD, Axel Christer Gregorsson, friherre, överste, 1819-1904.
1) Koncept till reseräkning 1849,
2) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 2/12 1846,
3) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 29/9 1846,
4) Kopia av skrivelse till chefsämbetet vid Hälsinge regemente från generalbefälet vid 5. militärdistriktet 16/2 1849,
6-7) Skrivelser från Krigskollegium, artilleridepartementet 10/5 och 28/6 1849,
8) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 17/8 1849,
9) Brev från prosten Carl Johan Holm 1/10 1865
(från Biografica 1946);

LEIJONHUFVUD, Carl Erik Axelsson, friherre, överstelöjtnant, 1853-1921.
Diplom från Société Académique Internationale 1919
(från Biografica 1945);

LEIJONHUFVUD, Carl Greger, friherre, överste, 1786-1857.
Skrivelse från kapten Johan Gustav Unander 17/7 1817;

LEWENHAUPT, Adam Ludvig, greve, general, 1659-1719.
Skrivelse från guvernören greve Nils Stronberg 18/6 1708
(acc 1923/9);

LIEDBERG, Johan Martin, född 1790, Ulvstorp.
1-2) Skrivelser från Anders Hurtig 28/5 1835 och 5/7 1837,
3) Skrivelse från A Levan 13/4 1828
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 19-21);

LILJENSPARRE, Carl Ulrik, överste, 1774-1851.
Skrivelse från kommendant Carl Olof Cronstedt 16/10 1810;

LILLIE, Jean Abraham, friherre, överste, 1675-1738.
1-2) Skrivelser från Dominicus Holst 10/8 och 1/12 1732 (från Biografica 1945)
3) Skrivelse från löjtnant Jonas Bredberg 19/8 1732;

LILLIECRONA, Carl, häradshövding, 1620-1674.
Skrivelse från Johan Myrman 3/10 1671;

LILLIEHÖÖK, Bengt, major, 1660-1713.
Skrivelse från Adolf von Lindh (?) 6/4 1706;

LILLIENBERG, Anders Daniel, friherre, lagman, 1711-1777.
Brev från konung Adolf Fredrik , odat
(från Biografica 1946);

LILLIENBERG, Daniel, ryttmästare, 1772-1840.
Utdrag ur Krigskollegii protokoll 22/11 1798;

LILLIESKÖLD, Erik, ryttmästare, 1627-1687.
Skrivelse från generalguvernören friherre Gustaf Evertsson Horn 8/3 1658;

LILLIESTRÅLE, Carl Ingemar, major, 1764-1819.
1-2) Fullmakter 21/1 1778 och 11/6 1789
3-4) Resolutioner å placering 14/4 1791 och 19/12 1796
(från Biografica 1946);

LINDBERG, Anders, kronolänsman.
Skrivelse från Johan Linderstedt 30/3 1734
(acc 1997/39);

LINDBOHM, Lars Robert, kamrerare, 1835-1915.
Skrivelse från Stig Ennlöf, Landskrona 16/4 1888;

von der LINDE, Lorentz, friherre, riksråd, fältmarskalk, 1610-1671.
Brev från landshövding Johan Hård af Segerstad 26711 1667;

LINDE, Svante (Sven), kapten, 1735-1795.
Skrivelse från De Laval 5/4 1782;

LINDEBERG, Karl, sjukhusskrivare vid Garnisonssjukhuset i Stockholm.
Anonym skrivelse 28/4 1882;

LINDGREN, Thor Axel, kammarmusiker, Stockholm.
1-2) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Knut Alexander Dorff 19/6 1883 och 12/4 1898,
3) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Thor Axel Lindgren 12/4 1898
(acc 1957/76);

LINDHIELM (före adlandet Lindeberg), Mårten Grelsson, friherre, överste, landshövding, 1638-1720.
1-2) Skrivelser från Kammarkollegium 25/2 och 9/3 1695,
3) Kungl Maj:ts skrivelse 4/4 1695
(acc 1940/11);

LINMAN, Carl Mårtensson, mönsterskrivare, född 1717.
Brev från kyrkoherde Jacob Hofstadius 14/1 1760
(från Biografica 1953);

LITHOU, Gustaf, fänrik, skald, 1692-1753.
Skrivelse från Nils Dahlsteen 5/3 1729
(från Biografica);

LJUNGGREN, Jonas Jakob, kommerseråd och expeditionssekreterare, 1755-1820.
Brev från major Carl Johan Ljunggren 2/11 1813
(acc 1896/543);

LJUNGMAN, Anna Christina, Åmål.
Brev från Petter Sandbärg 5/10 1832
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 22);

LOCK, Bertil Carlsson, var kaptenlöjtnant 1661.
Brev från hustrun Carin Andersdotter Lock 31/3 1671
(från Biografica 1946);

LOMB, Magnus, regementsskrivare vid Västgöta kavalleriregemente 1659-1682.
Skrivelse från regementsskrivare Anders Gregersson 12/7 1659;

LOVISA ULRIKA, drottning, 1720-1782.
Brev från riksrådet, greve Gustav Fredrik von Rosen 18/7 1748;

LOVISIN, Carl Arvid, friherre, statsråd, general, 1772-1847.
Kungl brev 21/8 1845
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

LUBKOWILTZ, Powel, överste.
Order från kejserliga högkvarteret 11/8 1647
(acc 1917/32);

LUDVIG av Anhalt-Göthen, furste, 1579-1650.
1) Skrivelse från kansler Simon Malsius 11/8 1634 (acc 1923/22),
2) Skrivelse från överste Wilhelm von Brinck 26/7 1636 (acc 1921/25),
3) Skrivelse från överste Gottfrid Heister 3/6 1639 (acc 1921/115),
4) Skrivelse från överstelöjtnant Martin Lange 25/1 1640 (acc 1921/45);
5) Skrivelse från Jacomo de Colombo 18/6 1640 (acc 1921/116),
6) Skrivelse från friherre Moritz August von Rochow 18/12 1641 (acc 1921/53),
7) Skrivelse från generallöjtnat Alexander Erskien 16/1 1645 (acc 1921/108);

LUNDBERG, Anders, vagnmakare.
Fullmakt 10/11 1790
(acc 1951/70);

LUNDGREN, Niclas, korpral vid Västgöta kavalleriregemente.
Brev från N Billsten 25/1 1729;

LUNDQVIST, Magnus, sekreterare i Örebro.
Skrivelse från S H Lönnroth 22/2 1729;

LYBECKER, Georg, friherre, generallöjtnant, landshövding, död 1718.
Skrivelse från generalen greve Carl Nieroth 2/7 1709;

LÜNING, Franz, J O, fanjunkare vid Jönköpings kompani av Smålands grenadjärbataljon.
Handrulla påbörjad 1848
(acc 63/1951);

LÖFGREN, Adolf Wilhelm, indelt husar, född 1883.
Kontrakt och avskedspass
(acc 7/1974);

LÖFGREN, Andreas, lärfyrverkare vid artilleriet i Stralsund.
Respass utfärdat av kommendanten, friherre Johan Reinhold Trautwetter 28/6 1722;

MAGNUS, Larsson, häradshövding och assessor i Svea hovrätt, död 1674.
Skrivelse från Jöran Collan 20/9 1670;

MAGNUSSON, Niklas, kronorättare, Stora Lyckö.
Skrivelse från N Alstrin 15/2 1834
(se: Dybeck,Herman: samlingen "pecoralia" nr 23);

MALMBERG, Thorild, fröken, fil lic, Stockholm, död 1949.
1) Brev från Axel Ryman 15/11 1913,
2) Brev från C S Simpler 177 1901;

MEICHEL, madame.
Ballongbrev 1870
(acc 1993/51);

MEIJERFELDT, Johan August, general, 1725-1800.
Skrivelse från generlallöjtnant Erik Lybecker 4/5 1762
(jfr Broomé, s 4 f);

von MEIJERHIELM (före adlandet Meijer), Evert Johan, överstelöjtnant, 1657-1732.
Fullmakt 22/2 1712
(acc 62/1959);

MELANDER, Adolf Fredrik, med dr, 1816-1902.
1-2) Betyg över med kand-examen 18/6 1842,
3-4) Betyg över med lic-examen 12/6 1845,
5) Förordnande att vara läkarestipendiat i Kungl Flottan 12/1 1846,
6) Förordnande att vara sjukhusläkare å allmänna garnisonssjukhuset 15/4 1847,
7) Förordnande att vara regementsläkare vdi livregementets dragonkår 27/3 1848,
8) Öppet brev på avsked som batljonsläkare vid Värmlands fältjägareregemente 8/5 1852,
9) intyg om fullgjord tjänst vid Diakonsjukhuset i Stockholm 16/2 1861,
10) Tjänsteförteckning 12/2 1861
(acc 82/1951);

MELDAHL, John, Lauritz, norsk undersåte,"dreng".
Prästbetyg (attest) 2/6 1815;

MEINANDER, Adolf, major, 1787-1841.
Resolution om ackordsersättning 16/1 1816
(acc 23/1956);

MEINANDER, Berndt Johan, major, 1776-1865.
Resolution om förhöjd pension 19/2 1822
8acc 2371956);

MEINANDER, Curt Fredrik, expeditionschef 1790-1878.
Protokollsutdrag om arvode 18/5 1833
(acc 23/1956);

MELLBERG, Johan, pistolsmed.
Brev (odat) från H Liljeström;

von MENTZER, Johan, överste, 1675-1757.
Skrivelse från Peder Colbiörnsen 2/12 1729
(från Biografica 1952);

MOBERG, Frans August Victor, trumpetare, född 1856.
(från Spårvägsmuseum 1978);

MOBERG, Sven, skeppare.
Krigskollegii skrivelse 13/7 1715;

MODÉE, Nils Eberhard, ryttmästare, född 1792.
1-2) Tjänsteförteckningar 24/1 1833,
3-6) Avskrifter av tjänsteintyg 8/3 1833,
7) Tjänsteförteckning 28/1 1840
(acc 1949/34);

MONTELL, Carl Peter, major, kommendant, född 1761.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Fredrik von Matérn 31/7 1805;

MONTAHN, Johan Jacob, kapten, född 1759.
Skrivelse från major Kjerrulff von Wolffen 7/3 1806
(jfr Arméns pensionskassas meritband nr 39, Älvsborgs regemente);

MORTON, Mårten, krigsråd, 1861-1925.
Dossier ang rättstvist mellan AB Norrvikens villastad och ingenjören Sven Wideberg 1908-1909 (16)
(jfr Arméförvaltningens civila departement, H, övriga handlingar, krigsrådets Mårten Mortons arbetspapper);

MÜLLER
Skrivelse från D Cunitius, Riga 30/9 1678;

MÜLLER von der Lühnen, furstinna, född Lubomirska.
Brev från överstinnan B C de Marschalck 29/3 1708
(jfr överste B Müller von der Lühnen arkiv);

MÖLLER, Christian, kopparslagare i Stockholm.
Köpebrev 3/11 1746
(acc 47/67);

MÖRNER, af Morlanda, Anna Magdalena, fröken, 1802-1866.
Resolution om rusthållare 1/4 1815
( acc 44/69);

MÖRNER af Tuna, Berndt Didrik, friherre, överste, landshövding, 1639-1710.
Skrivelse från Stephan Hjulhammar 12/3 1688
(från Biografica 1945, jfr Nauman, s 120);

MÖRNER af Tuna, Carl, greve, överståthållare, fältmarskalk, riksståthållare i Norge 1755-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 27/7 1813;

MÖRNER af Morlanda, Olof Stellan, ryttmästare, 1850-1912.
Dikt 22/6 1883
(från Biografica 1946);

NEUMAN (Nöiman), Christoffer, präst.
Brev från Hans Korp, odat;

NIEROTH, Carl, greve, generallöjtnant, generalguvernör, 1650-1712.
Skrivelse från pastor Johannes Gestrinius 1/3 1711
(från Biografica);

NIGRELL, Johan, krigskommissarie.
Brev från en morbroder, 1700-talets början
(från Biografica 1952);

von NOLCKEN, Fredrik, ryttmästare, 1624-1691.
Obligation från överstelöjtnant Hans Baltzar von Rappold 26/10 1672;

NORDÉN, Johan, löjtnant, född 1877.
Brev från finlandsfrivillige förvaltaren N J Persson 6/4 1918;

NORDENBIELKE, Lars, överste, 1745-1814.
1) Promemoria för herrar Borgström & komp (koncept) 1805,
2) Skrivelse, odat,
3) Skrivelse till major C J Hjerne 5/4 1808,
4) Promemoria (koncept) 1811,
5) Koncept till testamente
(från Nya nummerserien fört 1000B, februari 1999);

NORDSTRAND, Erik, fanjunkare, född 1781.
Brev från C G Sahlström 24/7 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 24);

NORDSTRÖM, Johan E, brukspatron.
1) Skrivelse från bokhållare Lars Jordell 1/11 1837,
2) Lyckönskan på N:s födelsedag 25/3 1836
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 25-26);

NORINDER, Axel Georg, överstelöjtnant, 1867-1943.
1) Skrivelse från major Olof Kullberg 23/1 1911,
2) Skrivelse från överstelöjtnant Carl Petersén 24/1 1921;

NORLIN, Johan Henrik, kapten 1802-1871.
1) Brev från L C Lundestierna 16/2 1830,
2) Dito, odat
3) Brev från Johan Ek 4/10 1835,
4) Brev från trumslagaren A G Lindgren 7/7 1851,
5) Brev från Olof Lindskog 30/4 1860,
6) Brev från nr 981 Johannes Gustafsson Rapp (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 27-32);

von NORRMAN, major.
Skrivelse från generalmajor Josua Adlerbjelke 1/7 1770;

NORRMAN, Carl Gabriel Victor, major, 1834-1908.
2 st brev från kapten Carl Werner Stuart 23/10 1884 och 7/1 1885;

NÄBB, Ambjörn, befallningsman.
1-2) Skrivelse från fältmarskalken greve Otto Wilhelm Königsmarck 15/8 och 27/8 1683,
3) Lista över inbetalda grynepenningar 1685;

ODENCRANTZ, Carl, överstelöjtnant 1768-1840.
Resolution om utbyte av gevär Kristianstad 18/8 1812
(acc 23/1956);

von OLDENSCHÖLD, Axel, kapten 1806-1858.
1) Skrivelse ang skogen förödande från " A Ljg" (odat),
2) Brev från J Andersson 2979 1844
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 33-34);

OLLINGK, Jonas, konduktör i Marstrand.
Skrivelse från fältmarskalken greve Erik Dahlberg 4/6 1692;

OLOF, Svensson, regementsskrivare.
4 skrivelser från mönsterskrivaren Hans Larsson Brinck 8/1 1670, 10/3 och 27/9 1671, 1 odaterad;

OSTERMAN, Kristoffer, Justus, kommendör, 1833-1908.
Fullmakt att vara sekundlöjtnant vid flottan 12/1 1852
(acc 23/1956);

OTTERBERG, Johan, överauditör, född 1772.
Skrivelse från regementsskrivaren Abraham Isak Finérus 23/7 1823;

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:04:18
Senast ändrad2019-06-10 15:57:02