Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zEt8w5V9WII0Nz5NFzEsp0
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx , CALONIUS-ESSEN

CALONIUS, August Wilhelm, kapten, 1777-1817.
Ordensdiplom 25/8 1814 (från Biografica 1943);

von CAMPENHAUSEN, Herman, Johan, överstelöjtnant, 1684-1748.
Brev från fänrik Johan Günterfors 14/9 1734;

CANTERSTEN, Carl, överintendent, född 1651.
Avskrift av månsterrulla om rusthåll 23/7 1689 (acc 23/1956);

CASSEL, Johan, löjtnant, 1759-1832.
1) Fullmakt 24/3 1784, 2) Koncept 1790, 3) Brev från fältmarskalken greve C B L C von Stedingk 19/5 1790, 4) Brev från major Olof Bökman 12/4 1799, 5) Avsked 27/3 1810 (från Biografica 1943);

de CAULAINCOURT, markis.
1) Skrivelse från Chevalier de Marmiesse 25/6 1760, 2) dito 3/7 1760;

CEDERBIELKE, (före adlandet Rudberus) Johan, friherre, justitiekansler, landshövding, 1677-1752.
Skrivelser från Jesper Petraeus 10/5 1742;

CEDERBLAD, Daniel Wilhelm, krigsråd, 1812-1880.
3 st förordnanden 13/6 1867, 9/6 1871 och 6/6 1873 (från Biografica 1943);

CEDERCRONA, Gustaf Adolf, major, 1783-1853.
Fullmakt 6/7 1803;

CERVIN, Salomon, major, 1817-1888. Fullmakt 1/7 1833 (acc 47/67);

CHRISTENSON, Sigurd Otto Alexis, major, 1878-1954.
Skrivelse från professor Rolf H H Lagerborg 1/12 1950 (acc 1952/343);

CLAZETTI, S, minister.
1) Skrivelse från Lucien Bonaparte (odat), 2) Kopparstick föreställande L Bonaparte;

CLERCK, Lorents, friherre, generallöjtnant, landshövding, 1653-1720.
Skrivelse från generallöjtnant Georg Lybecker 15/11 1712;

COIJET, Gustav Wilhelm, friherre, generalmajor, 1678-1730.
Skrivelse från Jonas Händig 8/10 1710;

COLLING, Johan, landskamrerare.
1) Skrivelse från Krigskollegium 3/5 1774, 2) Skrivelse från notarie Peter Barck 25/5 1774 (från Biografica 1943);

CORSSAR, Carl, fabrikör.
Kungl Maj.ts utslag 5/9 1816. Acc 1898/176 (från Biografica 1943);

CREUTZ, Gustav, greve, överste, landshövding, 1683-1746.
Skrivelse från överste Otto Magnus Wolfelt 16/9 1731;

CREUTZ, Gustav Otto, friherre, överstelöjtnant, 1686-1717.
Skrivelse från Mårten Linman 16/8 1715;

CREUTZ, Johan, greve, landshövding, riksråd, 1651-1726.
2 st skrivelser från regementsskrivare Sam Wijnblad 5/5 1710 och 9/12 1711;

von CRON, Carl Wilhelm, överstelöjtnant, 1683-1732.
Fullmakt 4/11 1706 (från Biografica 1943);

CRONA, Zackarias, assessor och kronofogde i Blekinge län.
2 st skrivelser från Karlskrona landskontor 25/9 och 26/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808);

CRONHIELM, Gustav, greve, riksråd, 1664-1737.
1) Skrivelse från landshövding Axel Faltzburg 7/3 1714, 2) Skrivelse från befallningsman Olof Warenberg 17/4 1716 jämte koncept till Cronhielms svar;

CRONHIELM, af Flosta, Lars Fredrik, greve, major, 1811-1880.
1) Betyg från Uppsala universitet 12/5 1827, 2) Utdrag av teologiska fakultetens protokoll därstädes 11/12 1826 (prästbevis överfört till Biografica 1956);

CRONSTEDT, Carl, general, 1672-1750.
2 st brev från Fredrik I, 7/1 1731 och18/1 1734 (från Biografica 1943);

CRONSTEDT, Jacob, landshövding, 1668-1751.
Skrivelse från Krigskollegium 9/8 1720;

CRUSENSTOLPE, Johan Fredrik Sebastian, ministerresident, 1801-1882.
Fullmakt 3/5 1825 (från Biografica 1943);

DAHL, Jacob Ivar, kapten, 1866-1934.
5 st förordnanden 1901-1904;

DAHLBERG, Erik, greve, fältmarskalk, 1625-1703.
1) Kungl brev 18/12 1675, 2) Skrivelse från Fromoldt von Lode 12/8 1692 (överförd till Utländska krigsplaner, band XI nr 61), 3) Skrivelse från Wilhelm Douglies, odat (1697?), 4) odaterad skrivelse underteckand "unterthänigsten knecht", (från Krigsarkivets oordnade handlingar 1958);

DAHLMAN, Lars, landshövding, 1680-1752. 1) Skrivelse från överste Axel Rutensköld 12/7 1717, 2) Skrivelse från Wollmar Bokman 27/7 1717, 3) Skrivelse från Abel Schmaltz 2/3 1720;

D´ALBEDYHLL, Michael Christer, Carl, friherre, kapten, 1832-1898.
Brev från August Johanssson 31/1 1876;

DANDANELL, Fredrik Magnus Leonard, överste, 1802-1864.
Officersexamensbetyg 1821 (acc 1942/13);

DANIELSSON, Anders, bonderiksdagsman, 1784-1839.
Kungl brev om flyttning av Älvsborgs kompanis, Västgöta regementes samlingsplats 11/8 1818 (acc 23/1956);

DANKWART-LILLIESTRÖM, Claes, kapten, 1688-1738.
Fullmakt 3/1 1716 (från Biografica 1943);

DE BRUCE, Erik, överstelöjtnant, 1720-1784. 1) Resolutuion å tjänstebyte19/8 1776, 2) Avsked 8/10 1776 (från Biografica 1943);

DE LA BARRE, Reinhold Johan, överste, död 1724.
Brev från generalen friherre Gustaf Zühlich 24/7 1712;

DE LA GARDIE, Magnus Gabriel, greve, rikskansler, 1622-1686.
1) Koncept (5 skadade ark utan datum), 2-3) Skrivelser från borgmästare och råd i Schlepstadt 2778 och 4/9 1649, 4-7) Skrivelser från kammarpresidenten Gert Antoniison Rehnskiöld 25/10, 6/11, 9/11 och 15/11 1649, 8-9) Skrivelser från Friedrich von Lewen juni och 28/6 1655, 10) Skrivelse från kommendant Viktor Aderkas 31/3 1656, 11) Skrivelse till M G De la Gardie i hans egenskap av president i kammarkollegium från honom själv 16/7 1653, 12-17) Skrivelser från generalmajor Fabian Aderkas 5/2, 7/2, 10/2, 11/2, 22/2 och 20/4 1658, 18-20) Skrivelser från överste Hans Christoffer Treutsch von Butlar 12/9 1644, 24/7 och 6/11 1667 (acc 1917/44), 21) Skrivelse från kapten Knut Drake af Hagelsrum, odat (förvärvad till KrA 1892 enligt påteckning).
(Handlingar nr 1-20 överfördes i januari 1958 till Arkivfragment från KrA:s oordnade handlingar);

DE LA GARDIE, Magnus Julius, greve, riksråd, överstemarskalk 1668-1741.
Skrivelse från fältmarskalken greve Carl Gustaf Dücker 15/11 1718 (acc 1917/80);

DE LA GARDIE, Pontus Fredrik, greve, riksråd, krigsråd, 1630-1692.
Skrivelse från krigsrådet frieherre Gustaf Kurck, odat;

von DELLVIG, Bernt Wilhelm, överste 1686-1741.
Fullmakt 7/8 1714 (från Biografica 1943);

von DERNATH, Gerhard, greve, överste, guvernör, 1668-1740.
1) Skrivelse från president Bernhard Cederholm 6/6 1718, 2) Skrivelse från L von Sallern 23/8 1718;

DE RON, Carl Edward, kornett, 1811-1858.
1) Betyg 7/5 1832 (från Biografica 1943)
2) Kungl resolution 20/7 1833 (acc 1945/24);

DIDRON, Frantz Carl, överstelöjtnant, 1679-1749.
Fullmakt 26/8 1723 (från Biografica 1943);

DIDRON, Johan Fredrik, generallöjtnant, 1686-1747.
Generalkrigsrättens resolution 8/10 1736;

zu DOHNA, Heinrich, kejserlig befälhavare.
Brev från James Ramsay 3/1 1637;

DORCHIMONT, Wilhelm Albrecht, generalmajor, landshövding, 1783-1861.
1) Skrivelse från kronofogde Johan Georg af Sillén 14/5 1832, 2) Skrivelse från komminister Johannes Hardin 2675 1833
(Se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 5, 6);

DORPSTEDT, George, landskamrer, Skaraborgs län.
Skrivelse från Egidius Girs 6/10 1706;

DOUGLAS, Wilhelm, greve, kammarherre, överstelöjtnant, 1646-1674.
Brev från friherre Gabriel Leijonssköld, februari 1671 (från Biografica 1946);

DRAKE, Erik, professor, 1788-1870.
Brev från kammarherre Johan Gabriel Eketrä 30/8 1854;

DRAKE, Fredrik Amadeus, kapten 1821-1898.
3 st teckningar (rebusar) (skänkta till Krigsarkivet 10/10 1934 av major Folke Rudelius);

DRANGEL, Axel Robert Emil, major, 1860-1923.
Dansprogram 1883 (gåva av major Robert Drangel, Karlskrona grenadjärregemente);

DRUHL, Johan, Otto, kornett.
Fullmakt 27/8 1715;

DURLING, Leonard Henrik, löjtnant, 1812-1888.
1) Konstitutorial 17/3 1828
2) Fullmakt 23/4 1831, 3) Avsked 19/4 1834
(acc 1899/89);

DYBECK, Herman, överstelöjtnant, 1850-1926.
Dybecks samling av honom själv benämnd "Pecoralia och icke-pecoralia", innehållande diverse handlingar (92 st) mestadels brev och avskrifter av brev (acc 1950/103);

DÜCKER, Carl Gustaf, greve, riksråd, fältmarskalk, 1663-1732.
Skrivelser från överste Ernst Gustaf von Willebrant 24/3 1722;

von DÜRING, Arp, major vid Brehmiska dragonregementet.
Fullmakt 20/3 1703;

EDELSVÄRD, Adolf Wilhelm, major, 1824-1919.
Brev från generaldirektör Sigfrid Wieselgren 24/6 1907 (från Biografica 1943);

EDENHIELM, Erik, generalmajor, 1736-1808.
Resolution på adligt stånd 16/10 1777 (acc 23/1956);

EDHOLM, Edvard Georg, major, 1872-1951.
Konfirmationsintyg 13/5 1888 8från Biografica 1943);

EECK, Johan Fredrik, överste, 1758-1820.
Ödmjuk promemoria, Sundsvall 1/4 1815 (acc 23/1956);

EHRENGRANAT, Axel Wilhelm, överste, 1786-1861.
Skrivelse från Anders Olsson 24/4 1837 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 7)
(acc 1950/103);

EHRENGRANAT, Carl Jonas Axel, kapten, domänintendent, 1819-1890.
Skrivelse från lantmätare Carl Johan Wennergren 26/11 1842;

EHRENHEIM, Carl Gustaf, överste, 1830-1918.
Skrivelse till överstelöjtnant Carl Warberg 30/1 1890;

EHRENKROOK, Johan, assessor, död 1720.
Skrivelse från landshövding Hans Clerck 12/3 1700;

EHRENSTRAHL, Frans Joakim, kansliråd, landshövding, 1670-1735.
Skrivelse från överste Axel Rutenskiöld 6/7 1714;

EISERMAN, Carl Fredrik, tygskrivare.
Avsked 25/6 1789 (från Biografica 1944);

EK, J P, sergeant, karantänsbefälhavare i Marstrand.
Skrivelse från S Halling 3/10 1853
(se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 8);

EKENDAHL, Daniel G, fänrik.
Kammarrättsutslag 11/9 1812
(från Biografica 1944);

af EKENSTAM, Fabian Wilhelm, professor, 1786-1868.
Brev från överstelöjtnant Israel af Ekenstam 18/2 1820;

EKERSTEDT, Anders.
Brev från A G Branting 30/7 1707;

EKMAN, Per, vice kronobefallningsman i Kalmar län.
1) Skrivelse från lansdhövdingeämbetet i Kalmar 13/3 1808,
2) Attest 14/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län1808);

EKSTRÖM, Carl Fredric, lavettmakaremästare, 1760-1839.
Konstitutorial 22/1 1790;

EKSTRÖM, Knut Robert, kapten, född 1885.
Skrivelse från major Wiktor Unanader 21/4 1925;

ELDHSTIERNA, Lars, friherre, landshövding, 1626-1701.
1) Skrivelse från Reinhold Zander 8/7 1695,
2) Kopa av kontrakt 1695;

ELLIOT, Hampus, generallöjtnant, 1835-1905.
1) Brev från major Karl Wilhelm Stolpe 171 1885,
2)-3) Brev från kapten Carl Stuart 15/1 och 6/2 1885, 4) Koncept till brev till C Stuart 172 1885;

ELLIS, Philip, krigsfiskal, 1660-1724.
Koncept till skrivelse till Carl Gustaf Skytte 8/6 1717 jämte brevkopia (jfr Krigsfiskalkontorets arkiv, koncept, supplementsserien);

ENBERG, Salomon, major, född omkr 1685.
1) Skrivelse från överste Magnus Stiernstråhle 15/8 1726,
2) Sjukintyg av läkaren Salomon Schütser 24/3 1726;

von ENGESTRÖM, Lars, utrikesstatsminister, 1751-1826.
Skrivelse från generalen greve Hans Henrik von Essen 30/10 1809;

ENNES, Fredrik Olof, löjtnant, 1823-1862.
Skrivelse från överste Johan Abraham Sundmark 11/2 1861;

ERICSSON, Eric, major, 1801-1884.
1) Kopia av skrivelse från "CJF", 1/10 1821
2) Skrivelse från L Björkman 20/3 1830
3) Skrivelse från CF Hiertstedt 9/2 1841
4) Skrivelse från PO Regahl 27/8 1851
(se Dybeck, Herman: samlingen pecorlaia nr 9-12), (acc 1950/103);

ERIK, Andersson, fogde i Tjust och Tunaläns härad 1584-1603.
Skrivelse från häradshövding Arvid Drake 6/3 1597 (jfr Nauman s 105);

ERNST, den fromme, hertig av Sachsen, 1601-1675.
Brev från överste Caspar Ermess 26/8 1642;

von ESSEN, Carl Johan, kapten, 1725-1778.
Skrivelse från generallöjtnant Jonas Cronstedt 11/2 1771;

von ESSEN, af Zelle, Otto Reinhold, kapten, 1736-1777.
Tjänsteförteckning (koncept) 1761
(från Biografica 1944);

von ESSEN, Per Wilhelm Otto, kapten, 1814-1881.
2 st brev från Sven Wilhelm Bagge 4/12 1861 och 2/2 1862 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 13-14), (acc 1950/103)

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:03:14
Senast ändrad2022-06-14 15:49:52