Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Proveniens ej registrerad

Organisation (upphörd)

KategoriEj fastställd
ReferenskodSE/KrA/78
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ndsFr0N4rX61p03GjpvwY3


Arkivbeskrivning
Likvidationer, flottan (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Forna kadetters arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1939
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Äldre svenska och finska fästningar
Ingår i: Fästningsarkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Infanteribefälhavarstaber (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Viborgs läns 2:a dragonregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Drottningens livregemente till häst
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Provtryck
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Landstormsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Anteckningar om trofeer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fiktiva kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Oxehufvudska arkivet (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Roterings- och utskrivningslängder (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tur- och anciennitetsrullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Registerband till Flygvapnets beredskapshistorik
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, rytteri Småland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Trakten kring Stockholm i IX blad
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Åbo län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göta artilleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, infanteri Viborgs läns 1:a och 2:a infanteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Sveaborgs eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sump. Kammarrätten, Kammarkollegiet, Statskontoret (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Telefonkartan, telegrafkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, Stralsund-Landskrona eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Västergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar 1788-1790 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Durchtågsräkenskaper (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Porträttfotografier: Indelta soldater, båtsmän m.m. (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Ammunitions- och tygförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hannoverska räkenskaper 1813-1815
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Handlingar rörande operationerna Rädda Danmark, Rädda Norge
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Karlskrona stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arkliräkningar 1535-1629 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, 6. (Övre Norrlands) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tjänsteförteckningar för i armén kvarstående officerare (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Inskrivnings- och rullföringsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fotografier av fanritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Beredskapsminnen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1788-1790, allmänt
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Adelsfanan
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Officerskursen 1940
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Stockholms stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Norrlandskustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tyg-, ammunitions- och gevärsförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Gotlands kustartielleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tidningsurklipp (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Negativ till fotografier av kartor, ritningar och planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Riksänkedrottningens livregemente till häst
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Ålandsdetachementet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hovjaktvarvets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Särtryck ur generalstabskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Enskilda arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sveriges officiella kartverk (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Åbo och Björneborgs läns dragoner
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Dalarna
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Norra skånska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utländska manöverplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband, Stockholm, räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, Skånska dragonregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Inskrivningsböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Kronobergs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Vaxholms fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provinsialskrivarnas räkenskaper i Sverige och Österbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fanritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tygstationer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Höjdkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Byggnader
Ingår i: Tält och byggnader
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjökarteverksmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärgeografi (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygkommandon (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Uppland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fartyg och fartygsförband Karlskrona (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade utländska infanteriregementen, fotfolk Ba 296-305 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sjövärnskåren
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigen 1813-1814 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fastigheterna Skridskoremmen 1 och 2
Ingår i: Intresseföreningar för officerare och befäl
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flaggkartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Vägbreddskartan, översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för värvade livregementen till fots
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Redogörelseverket för norska fälttåget 1812-1817
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska Krigsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Upplands tre- och femmänningskavalleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinens nybyggnadscentral, Göteborg
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Föreläsningar och idrottsövningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Tavastehus och Nylands län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utredningar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Försvars- och befästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provinsialskrivarnas räkenskaper i Finland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget i Pommern 1805-1807 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsräkenskaper - 1723 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hemsö fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotografisamlingarna (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Övriga historiker, sammanställningar och promemorior
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fartyg och fartygsförband Stockholm (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1772-1773 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Laholm landstormsområde Lo 8a, Halmstad Lo 8b, Varberg Lo 9a, Kungsbacka Lo 9b samt Avdelning L
Ingår i: Landstormsområden
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget i Tyskland 1813-1814 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Vaxholms kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marketenteriredogörelser
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förvaltning i allmänhet
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1938
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fältkassör Nesselius räkenskaper för svenska armén i Tyskland 1813, 1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1910-1911
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Jönköpings infanteriregemente
Ingår i: Äldre regementshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Militieräkningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Oidentifierade kartor och ritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjökarteverket
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1801 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns truppslagscentra (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rariteter (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arkivfilmsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Anteckningar om troféavbildningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, Åbo eskaderns räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gnistredovisningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Supplement
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Domböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Avskriftssamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullföringsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Suppliker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband, Karlskrona, räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Amiralitetsinkvarteringskassans räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Gotlands kustartillerikår
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1890-1891
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Kustsignalväsendet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ordres de bataille (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsverket (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sjökrigshögskolan, sjökrigsskolan
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Savolax och Nyslotts län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Handlingar överlämnade från Försvarsdepartementet
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Manuskriptsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Huvudredogörelse
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Karlskrona örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Karlskrona fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kontrollofficerares arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Skaraborgs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Nya nummerserien (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Dragoner under Gustav och Johan Creutz
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1634-1800
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Skeppsgossekåren i Marstrand
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner, loggböcker
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Bypärmar
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tält
Ingår i: Tält och byggnader
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sydkustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skidspårskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, södra kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tillfälliga förband (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flottans arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sveriges Krig (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flera bataljoner
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Regementstidningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uniformsplanscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tryckta stadsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marinens ritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Lots-, båk-, och fyringsstatsmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdomare (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Krigsövningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotokartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m) (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tornérhielms regemente, värvat inhemskt infanteriregemente
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns intendenturförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Gotlands marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, Södra skånska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Livgardet till fots
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kammarkollegiets och Statskontorets rullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militiehemman mm arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningshandlingar 1742-1758 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Upland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Indelningsverk och jordeböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Kontrollofficerare
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, II (Nedre Norrlands) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
försvarsminister Per Edvin Skölds handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinens centrala beklädnadsverkstad, Karlskrona
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Älvsborgs kustartillerikår
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Handritade Kartverk (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Varia (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Meritförteckningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skånska ståndsdragonerna
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Viborgs läns 1:a dragonregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget 1741-1743 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fordon (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Öresunds marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svea livgarde
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigskommissariatet, sump
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygplansritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Karlskrona kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
FN-verksamhet, läkarhandlingar
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förteckning över bandade intervjuer
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Officerskursen 1902
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Rullor från Sumpen (Kammarrätten, Kammarkollegium, Statskontoret)
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Uppgifter om svenska fanor och standar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade infanteriregementens arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Kustflottan
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Meritförteckningar, flottan (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finska handritade kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms eskaders räkenskaper -1757
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Västgöta/Dal
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göteborgs eskader, station, depås räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, III. (Västra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Pommerska kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Inspektioner och Brigader (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Bildbyråers fotografier från världskrigen
Ingår i: Fotografisamlingarna
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotostatsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1808 - 1809 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1927
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigsfiskaler (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tryck
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arkivfragment (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade utländska kavalleriregementen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Nylands och Tavastehus läns rytteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Älvsborg
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Östergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Artilleriregementets förläggning i Stralsund. Månadsrullor (med extrakt ur mönsterrullor t.o.m. 1741)
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Utredningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Österbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar Stora nordiska kriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Skåne; Blekinge; Halland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Förvaltning. Sjukvård.
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjökort
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Storamiralens regemente, värvat inhemskt infanteriregemente
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalmönsterrullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Uppgifter rörande militära förband m.m. (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar, Pommerska kriget 1757-1762 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förslag 1677-1889 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, finska eskaderns räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns fälttjänstövningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Historiska planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Kalmar län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärdistrikt (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Konceptkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1841-1872
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Östergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, krigsredogörelses räkenskaper 1788-1790
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalstabskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv, ekonomisektionen (v...
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sump. F d sektion 2 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Malmö eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband Göteborg (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Frivilliga i Finland (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Från enskilda till militärhistoriska avdelningen överlämnade handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Närke/Värmland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Kustfästningarna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1811-1812 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Marinpostnummer
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svenska FN-bataljoner i Mellersta Östern
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Bergsregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Norra skärgårdsflottiljens räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1911-1912
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv, marinverkstäderna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hemsö kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Västerbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, rytteri Bohuslän/Jämtland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sjövärnsflottiljers arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Göteborgs örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Positionskartor
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Tavastehus län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjöscoutverksamhet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fästningsarkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper från Mecklenburg-Schwerinska regeringen 1813-1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svenska FN-bataljoner i Kongo
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gruppfotosamlingen
Ingår i: Fotografisamlingarna
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, V. (Bergslagens) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Regementsräkenskaper 1724 – (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1801-1840
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ehrenmalms lätta bataljon
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygvapnets flygkartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Armémuseum (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Diverse räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Jämtlands rytteri
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige Topografiska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Älvsborgs fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
generalmajor Axel Rappes handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Marinförvaltningens beredskapshistorik
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Drabantkåren
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Jönköpings län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Göteborgs kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Thure Horns värvade regemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göta livgarde
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Artilleriet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Landstormsförband (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Fortifikationsbefälhavarna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kommittéarkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Värvade utländska regementen, fotfolk. Ba 265 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Jämtlands rytteri
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-bataljoner i Gaza
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, stads- och fästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fältkassör M. Kruses redogörelser 1813, 1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdagböcker och övriga dagböcker
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-sjukhuskompanier i Libanon
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullor flottan
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden 1939-1975 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Lots-, båk- och fyringsstatsmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Finska lantdragonskvadronen
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-sjukhuskontingenter i Rafah
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Frivilliga motorbåtsflottiljer mm.
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Numrerade handlingar (sump) (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militär-, marin- och flygattachéer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rättegångshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Livgardet till häst
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Södra gränsen, Sjukvård
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Geologiska kartor
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska sjökort (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Göteborgs örlogsdepå
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fjällkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullor 1724- (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1672-1679 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska kartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marinens räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Särtryck ur generalstabskartan, arméns övningar och förläggningsorter
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinstaben
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Artilleriregementet -1793
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-bataljoner på Cypern
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, IV. (Östra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjöförsvarets kommandoexpedition
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sergelska familjearkivet (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Landsfiskalskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Invalidtransporter under första världskriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärhistoriska avdelningens korrespondens med enskilda
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Övningsläger (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Båtsportkort
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Navigationsskolorna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svea artilleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Västmanland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, norra kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ekonomiska kartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Åbo och Björneborgs läns rytteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Topografiska planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fårösunds kustartilleridetachement, Fårösunds Räkenskaper för kustposition
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flottans porträttsamling (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Västra och södra gränsen. Förvaltning i allmänhet
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förslag och besked över svenska armén under Trettioåriga kriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hårsfjärdens örlogsdepå
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Östgöta infanteriregemente
Ingår i: Äldre regementshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Förvaltning, Proviant och furage
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska stads- och fästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Diverse räkenskaper för flera regementen 1636-1658
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Björneborgs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
general Olof Thörnells handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Västkustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Uniformsritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska kårens länskartor
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, kanonslupsbrigaden i Karlskronas räkenskaper 1812
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Troféavbildningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Eldledningskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar 1655-1660 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, I. (Södra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Älvsborgs kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméhunden Dolly (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Äldre mobiliseringshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Södermanland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, rytteri Finska Adelsfanan
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Blekinge kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sidoordnade chefer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, eskadern i sundets räkenskaper 1813-1814
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Marinens centrala intendenturförråd, Linde...
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1848-1856 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provisoriska översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Västgöta ståndsdragoner
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tjänsteförteckningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värnpliktskontorens samlingsserier
Ingår i: Värnpliktsverket med värnpliktskontor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Änkedrottningens livregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Karelska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)