Torsdagen den 13 juni, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/YTh0sgMi4aMuDHPKHFN4u1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, SCHERERN-SÖDERMARK

SCHERERN, Theodor, postmästare i Georgethal.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 1/7 1622
(acc 1923/29);

SCHERFFEN, Johann Christoph, skrivare.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 21/2 1634
(acc 1923/32, se även Hinningern, A);

SCHLIPPENBACH, Wolmar Anthon, generalmajor, 1658-1739.
Skrivelse från Kanslikollegium 11/9 1703;

SCHLYTERN, Herman, krigsråd, 1689-1750.
1-5) Brev från Ursula Christina Bjelke, f Törne, 2/2, 13/2, 16/2, 2/10 och 6/11 1733,
6-7) Brev från överstelöjtnant Johan Manderstierna 25/5 och 7/9 1733
(från Biografica 1943);

von SCHULTZENHEIM, Conrad Theodor, generallöjtnant, 1768-1837.
1) Skrivelse från överstelöjtnant Johan Carl Wendel 31/3 1811,
2) Skrivelse från major Carl Jacob von Schantz 21/4 1811,
3) Skrivelse från överste Carl Johan Nauckhoff 31/5 1811;

von SCHWERIN, Claus Philip, friherre, generalmajor, 1689-1748.
Brev från major Henric Kleihe 26/10 1731
Brev från landshövding Georg Bogislaus Staël von Holstein 24/3 1758;

von SCHWERIN, Philip Bogislaw, friherre, general, 1687-1733.
Brev från fänrik Samuel Ekdelundh 6/4 1727;

SCHWERTFÄGER, musikant vid Västgöta-Dals regement.
Skrivelse med räkning från värdshusvärden JC Carlberg 31/8 1837
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 38);

SCHÜRER VON WALDHEIM, Johan Axel Victor, kapten 1847-1922.
Autografsamling rörande chefer vid Västmanlands regemente:
1) Bengt Bagge 30/11 1627
2) Bengt Bagge, avskrift 16/1 1628
3) Bengt Bagge, odaterat
4) Erik Stenbock 20/5 1630
5) Johan Lilliehöök, avskrift 2/12 1638
6) Gabriel Kurck, odaterat
7) Peter Creimer, odaterat
8) Axel Sparre, brev till Carl Gyllenstierna 25/10 1669
9) Carl Breitholtz, brev till Nils Adelstierna (avskrift) 25/3 1714
10) Otto Christian von Pahlen 10/4 1746
11-12) Samuel Gustaf Stierneld, odaterat
13) Gustaf Fredrik von Rosen, brev till I Röngren 15/6 1750
14) Jonas Cronstedt 31/8 1772
15) Jonas Cronstedt, brev till ej namngiven kamrer 16/1 1773
16) Fredrik Posse, odaterat
17) Fredrik Adolf, hertig av Östergötland, brev till WM Pauli 30/3 1778
18) Lars Stiernstam, brev till hertig Fredrik Adolf 12/7 1787
19) Adolf Ludvig von Friesendorff 26/10 1804
20) Pehr Brändström, brev till ej namngiven general 1/2 1809
21) Adolf Ludvig von Friesendorff 3/10 1809
22) Gustaf von Troil, brev till Pehr Brändström 16/7 1812
23) Carl Albert Leijonflycht 5/5 1813
24 och 30) Fredrik Ludvig Ridderstolpe, odaterade
26, 29 och 31) Carl Fredrik Wilhelm von Tuné 16/5 1825, 8/2 1836 och 13/8 1845
27-28) Carl Otto Palmstierna 1835
32-22) D August L Silfverstolpe, brev till A Reutersköld 27/3 1884
(acc 1954/17);

SCHÜTZERCRANTZ, Johan Herman, konteramiral, 1762-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 6/6 1811;

SCHÖNSTRÖM, Abraham Daniel, generalmajor 1729-1809.
Skrivelse från biskop Mårten Göran Wallenstråle 29/9 1792;

von SEGEBADEN, Achates, major född 1771.
Permission 1/2 1796
(acc 23/1956)

von SETH, Gabriel, greve, krigsråd, riksråd, 1690-1774.
Skrivelse från överstelöjtnant Marcus Tungelfelt 5/4 1717;

SEYLER, Hans, vallackare.
Respass 3/1 1813;

SILFVERGREN, Nils Persson, sekreterare i Krigskollegium, död 1653.
Skrivelse från ståthållare Johan Berendes 16/3 1647;

SILNAEUS, Nicolas, kamrerare.
Skrivelse från A Schmidtberg 17/27/6 1704;

SITTRON, Anders Larsson.
Brev från Llars Månsson (?) och Måns Andersson ifrån Giästraby 20/1 1720;

SIXTUS, Fredrik, kapten vid Bergsregementet, avsked 1721.
3 st fullmakter 20/12 1709, 8/2 1711 och 5/6 1714
(från Biografica 1946);

SJANGBOIR, A.
Tre brev. Två från H Johansson och ett från Ernest Ridsing;

SJÖBERG, Carl Herman, assessor, regementsskrivare vid Skaraborgs regemente 1807.
Avsked 5/2 1856
(från Biografica 1946);

SJÖBLAD, Erik, friherre, amiral, guvernör, 1647-1725.
Skrivelse från kommendanten Casper Gottlieb Witting 18/3 1709;

SJÖCRONA (före adlandet Cronsjoe), Peter, överste, 1802-1864.
Fullmakt 5/3 1822
(acc 1943/6);

SJÖGREN, Ola Nnilsson, korpral vid norra skånska infanteriregementet, född 1863.
Brev från soldaten nr 40 Jöns Lindqvist 6/5 1892;

SJÖSTEDT, J, kamrerare, hospitalssyssloman i Skara.
Brev från LC Lundenstierna 10/3 1830
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 39);

SKÖLDARM (före adlandet Pontelius), Jonas (Johan), krigsråd, 1719-1778.
3 st brev 1772 och 7 st brev 1773 från kapten Johan Isac Falck,
fullmakt utfärdad av friherre Erica Armfeldt 13/7 1772,
15 st handlingar ang överstelönen vid Kalmar regemente 1771-1773
(från Biografica 1943);

SNECKENBERG (före adlandet Schnack), Jacob, räntmästare, 1625-1697.
Skrivelse från Hans Billing 11/11 1678;

SOLBERGH, Matthias, kamrerare.
Brev från Herman Rudolf Stapelmohr 18/10 1718;

SOOP, Erik Mauritz, ryttmästare, 1686-1730.
Fullmakter 13/76 1710, 19/2 1712, 14/7 1716 och 22/6 1719
(från Biografica 1946);

SOOP, Erik, ryttmästare, 1719-1756.
Fullmakt 27/9 1753
(från Biografica 1946);

SPARRE, Axel, greve, fältmarskalk, 1652-1728.
Kungl brev 8/7 1724;

SPARRE, Jan, greve, generallöjtnant, 1715-1791.
Brev från fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd (odat);

SPRENGTPORT, Carl Henrik, generalmajor, 1687-1770.
Skrivelse från generalen, friherre Carl Gustaf Armfelt 4/3 1721;

STACKELBERG, Bernt Otto, friherre, fältmarskalk, 1703-1787.
Skrivelse från överste Stephan Aminoff 21/11 1761
(från Biografica 1943);

STACKELBERG, Carl Adam, friherre, generallöjtnant, 1669-1749.
Skrivelse från Petrus Lyth 5/2 1718
(från Biografica);

STAËL VON HOLSTEIN, Georg Bogislaus, friherre, fältmarskalk, landshövding, 1685-1763.
1) Skrivelse från Kanslikollegium 17/6 1729 (avskrift),
2) Kungl brev och instruktioner ang S. anförtrodd förrättning att bestyra om de till landet komna ryska truppernas inkvartering 1743 (19 folioblad);

STARENFLYCHT, Theodor Wilhelm, major, 1790-1866.
1) Avsked10/9 1811
2) Fullmakt 21/2 1826
(från Biografica 1946);

von STEDINGK, Curt Bogislaus Ludvig Christoffer, greve, fältmarskalk, En av Rikets Herrar, 1746-1837.
Skrivelse från generaladjutantsexpeditionen för armén 1/5 1833;

STEDT, Nils Gustaf, överste, 1850-1904.
1) Brev från överste B Sten A:son Leijonhufvud 9/2 1896,
2) Brev från generallöjtnant C D Ludvig W W-son Munthe 7/5 1896
(från Biogafica);

STENDAHL, Gustaf Sixten, kapten, postexpeditör, född 1875.
1) Förordnande 15/10 1900
2) Fullmakt 4/11 1904
(acc 1946/1);

STICKE, Nils, befallningsman.
Kopia av skrivelse från fältmarskalken greve Rutger von Ascheberg 22/3 1691;

STJERNGRANAT, Gustaf Georg Henrik, överste, 1806-1871.
Stjerngranats koncept till styrkebesked om generalmajor O A Malmborgs svensk-norska kår i norra Schlewig 21/7 1850
(från KrA:s oordnade handlingar december 1957);

STJERNSPARRE, Erik Peter, överste, 1730-1802.
Skrivelse från fältmarskalken greve Gustaf D Hamilton 29/7 1787;

STJERNWALL, Erik Johan, överste, 1724-1777.
3 st fullmakter 13/9 1772, 6/8 1774 och 13/5 1776,
4 st kvittenser 1776;

STOCKMAN, Georg, befallningsman.
Anskaffningen till Upplands 3 männings kavalleri från landshövdingeämbetet 30/4 1718
(acc 1997/39);

STOCKMAN, Sven, kvartermästare vid Skånska tremänningsregementet till häst.
1-2) Fullmakter 29/3 1711 och 9/8 1718,
3) Avsked 8/8 1721
4) Intyg 1/9 1721
(från Biografica 1946);

STANDBERG, Paul Reinhold, kanslisekreterare, redaktör.
Handlingar rörande Svenska akademiens process mot S 1894 rörande S:s skötsel av Post och inrikes tidningar;

STREITHAMMEL, Christian, major, 1654-1733.
Fullmakt 23/3 1700
(från Biografica 1946);

STREITHAMMEL, Frans Herman, kapten, 1685-1719.
Fullmakter 10/8 1713 och 8/2 1715
(från Biografica 1946);

STROKIRCH, Johan, kamrerare, 1645-1719.
Skrivelse från krigsrådet Johan Hoghusen 29/5 1688;

STROPP, Joachim, krigskommissarie, 1630-1677.
1) Skrivelse från löjtnant Claes Bertelsson Borg 10/7 1674,
2-3) Skrivelse från Antoni Bruijn 20/8 1672 och 15/7 1674,
4) Skrivelse från överstelöjtnant Arvid Reinhold Brunou 7/7 1673 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
5) Skrivelse från Coch (odat),
6) Skrivelse från amiralen, friherre Lorentz Creutz 12/1 1672,
7-8) Skrivelser från Erik Nilsson 6/1 1672 och 20/7 1673,
9) Skrivelse från major Erik Olufsson 9/2 1668,
10) Skrivelse från Anna Catharina Gärffelt 11/1 1674,
11) Skrivelse från Erik Habun 1/4 1674,
12-13) Skrivelser från landshövding Anders Lilliehöök /12 1673 och 12/1 1674,
14) Skrivelse från generallöjtnanten friherre Hans Georg Mörner af Morlanda 22/1 1672,
15) Skrivelse från biskop Magnus Pontinus 3/6 1671,
16) Skrivelse från löjtnant Johan Rahm 15/2 1674,
17) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 27/4 1669 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
18) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 10/7 1674,
19) Skrivelse från Christopher Rehbinder 10/9 1674 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
20) Skrivelse från tygmästare Arvid von Runneberg 11/2 1674,
21) Skrivelse från häradshövding Gustaf Rydingstierna 26/7 1672,
22) Skrivelse från generalen, friherre Carl J:son Sjöblad 14/5 1672,
23) Skrivelse från överste Johan G.son Sparfvenfelt 12/5 1668 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
24) Skrivelse från Jürgen Stangenberg, 4/8 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
25) Skrivelse från kommissarie Johan Stiernflycht 8/5 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
26) Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1674,
27) Skrivelse från löjtnant Gustaf Andersson Stråle av Sjöared 24/2 1672 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
28) Skrivelse från överste Björn Jönsson Svinhufvud 2/9 1671 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
29) Skrivelse från (oläslig namnteckning) 24/9 1672;

STRÖMFELT, Gustav Adolph, ståthållare, död 1717.
Skrivelse från Hans Hinrich von (?) 22/9 1701
(acc 1917/80 enl påteckning, stämmer ej med acc katalogen, jfr Naumann s 112);

STRÖMFELT, Harald, friherre, landshövding i Mariestad, död 1707.
1-2) Skrivelser från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 26/4 1704 och 7/3 1705,
3-5) Skrivelser från ryttmästare Axel Pistol 5/5 1704, 16/11 1707 och ett odaterat;

STRÖMFELT, Johan Carl, greve, generallöjtnant, riksråd, 1678-1736.
1-2) Fullmakter 25/5 1719 och 23/6 1720
(acc 1898/172-173, från Biografica 1946),
3-4) Skrivelser från överste Jacob Svinhufvud 19/5 och 9/6 1726;

STUART, Fredrik Christoffer, kammarråd, 1801-1851.
1) Förordnande 30/4 1832
2) Utdrag av Krigskollegii protokoll 8/5 1832;

STURCK, Elisabeth Thoresdotter.
Brev från Jacob Sturck 26/7 1708
(från Biografica);

STURCK, Jean.
Brev från Elias Raam 16/6 1675;

STÅLHANE, Henning, överste född 1872.
1) Transportresolution 17/4 1893
2-3) Fullmakter 23/11 1894 och 1/4 1896
4) Transportesolution 12/8 1902
5-7) Fullmakter 7/10 1904, 8/6 och 14/12 1906
8) Transportresolution 11/10 1912
9) Fullmakt 19/2 1915
10) Transportresolution 28/11 1916
11) Avsked 30/12 1916
12) Transportresolution 21/12 1917
13-15) Fullmakter 20/6 1919, 13/1 och 9/2 1923
(från Biografica 1946);

STÖFWING, Adam Fredrik, kapten, född 1669.
1-2) Fullmakter 8/8 1706 och 23/6 1707
3) Avsked 5/6 1722
(från Biografica 1946);

SVAN, Arvid Jöransson, ståthållare, 1542-1610.
Koncept till brev till Erik N:son Ryning 4/9 1601;

SWART, Anders, kapten.
Skrivelse från överste Johan von Fitinghoff 27/12 1642;

SWARTLING, Fredrik, ingenjör.
Pass för resa till Finland 1882
(från oordnade handlingar);

SVEDENHIELM, Hans Leonard, överste, 1734-1820.
1) Kaptensfullmakt 11/6 1759 (avskrift)
2) Resolution å majorsfullmakt 20/4 1780 (avskrift)
3) Resolution å transport 7/10 1782 (avskrift)
4) Resolution å transport 7/12 1784 (avskrift)
5) Befälhavarfullmakt 24/1 1791
6) Intyg ang majorsfullmakt, odaterat
7) Intyg ang borgensförbindelse 24/7 1786
8) Skrivelse från C Lagerbring 10/1 1792
(från Biografica 1951);

SVEN Andersson, soldat vid Nils Kaggs regemente.
Pass 29/10 1645;

SVEN Jönsson i Töjsjö.
Attest daterad 4/2 1669;

SVENSSON, Märta, Djursholm.
Brev från (?) 13/2 1927;

SVINHUFVUD, Carl Pontus Samuel, överstelöjtnant, 1845-1912.
4 st teckningar
(från Biografica 1946);

SÖDERBERG, Nils Wilhelm, överstelöjtnant, född 1889.
Register över gotländska tidningar 1811-1888
(gåva 1978);

SÖDERBLOM, J P, komminister i Norrala och Trönö.
Ämbets-och tjänsteed 1864;

SÖDERHIELM, Johan Fredrik, överste, 1797-1875.
Brev från kapten Hampus Wännström 1825
(från Biografica 1946);

SÖDERMARK, Ludvig, kapten vid flottan, 1839-1907.
1) Resolution å lön 26/2 1861
2) Fullmakt 25/9 1866
(acc 1945/24);

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:05:30
Senast ändrad2009-05-15 14:09:45