Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Nummerserie

Svea Hovrätt

 Kartor / ritningar (123 st)

ReferenskodTitelTid 
1:1[Karta över Haparanda by i Norbottens län 1728.]1728 – 1728 
2:1[Karta över Vällsta och angränsande gårdar i Eds och Sollentuna socknar, Stockholms län 1600-tal.] 1640 – 1669 
2:2[Karta över Vällsta och angränsande gårdars skogar i Sollentuna och Eds socknar 1600-tal.]1640 – 1669 
3:1[Karta över gränsen mellan Glanshammar och Örebro härader 1651.]1651 – 1651 
4:1[Karta över landskapsgränsen mellan Dalarna, Hälsingland och Gästrikland 1600-tal.]1600 – 1699 
5:1[Regleringsplan över Alingsås stad 1728.]1728 – 1728 
6:1[Geometrisk karta över södra delen av Ormesta ägor 1600-tal.]1630 – 1669 
7:1[Geometrisk karta över Spörtslinge i Alunda socken, Uppland 1703.]1703 – 1703 
8:1-4[Kartor och beskrivningar rörande rågångar i Bo socken i Stockholms län]1700 – 1703 
9:1[Kopia av karta över Ekeby i Börje socken, Uppland 1764.]1636 – 1764 
10:1[Karta över rågången mellan Hacksta och Sävsta i Näs socken, Uppsala län 1653.]1653 – 1653 
11:1[Geometrisk karta över byn Kolke i Frustuna socken, Södermanlands län 1685.]1685 – 1685 
12:1[Beskrivning till karta över Gunnersta frälsehemman i Husby socken, Södermanlands län 1724.]1724 – 1724 
13:1[Geometrisk karta över Bjursta i Håtuna socken, Uppsala län 1713.]1713 – 1713 
14:1[Karta över rågången mellan Gavels ägor och Näsbo skogen i Knutby socken, Uppsala län 1600-tal.]1600 – 1699 
15:1[Karta över Aggarön i Kärrbo socken, Västmanlands län 1600-tal.]1600 – 1630 
16:1[Geometrisk karta över sätesgården Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län 1650.]1650 – 1650 
17:1[Geometrisk karta över Hälgesta och Fornby i Köpings stad, Västmanlands län 1675.]1675 – 1675 
18:1[Kopia av Geometrisk karta över Kallax by i Nederluleå socken, Norrbotten 1754.]1645 – 1754 
19:1[Karta över Snöåns skog i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1720.]1720 – 1720 
20:1[Geometrisk karta över Breåker, Hämra och Stig i Sidensjö socken, Västernorrlands län 1735.]1735 – 1735 
21:1[Plan över kvarteret Bryggaren i Stockholm från 1700-talets senare hälft.]1750 – 1799 
22:1[Beskrivning till plan över G. H. Gyllengranats gård i kvarteret Krejaren i Stockholm 1671.]1671 – 1671 
23:1-4[Plan och beskrivningar över Lennart Torstenssons tomt i kvarteret Lejonet i Stockholm 1696.]1696 – 1696 
24:1[Plan över Johan Törnboms tomt i kvarteret Moraset i Stockholm 1767.]1767 – 1767 
25:1[Plan över Forssjö gård och ström i Stora Malms socken, Södermanlands län 1600-talets mitt.]1635 – 1669 
26:1[Karta över Ytttraheden i Säters landsförsamling, Kopparbergs län 1759.]1759 – 1759 
27:1[Kopia av karta över Åsby äng i Säterbo socken, Västmanland 1700-talets första hälft.] 
28:1[Karta över gränsen mellan sätesgården Mem och Blinnestad i Tåby socken, Östergötlands län 1630-tal.]1630 – 1639 
29:1[Geometrisk karta över norra delen av Mem sätesgårds ägor i Tåby socken, Östergötlands län 1630-tal.]1630 – 1639 
30:1[Geometrisk karta över Libby i Täby socken, Stockholms län 1688.]1688 – 1688 
30:2-3[Karta över rågångarna mellan Gribby, Libby och Tjula byar i Täby socken, Stockholms län 1695, samt ett kuvert adresserat till Lars Svanhals.]1695 – 1695 
31:1[Karta över Baggböle laxfiskes belägenhet i Umeå älv, Västerbottens län 1830.]1830 – 1830 
32:1[Beskrivning till geometrisk karta över Uppsala stads åkrar 1699.]1699 – 1699 
33:1[Karta över ödehemmanet Skälby i Vada socken, Stockholms län 1784.]1754 – 1754 
34:1[Geometrisk karta över en åkervret vid Vaxholm tillhörande rådmannen Joachim Thims, Stockholms län 1721.] 1721 – 1721 
35:1[Karta över området mellan byarna Palle, Obogal, Tamse och Ukse i Sankt Petri socken, Järva län, Estland 1666.]1666 – 1666 
36:1[Kartskiss över en okänd by vid ett vatten, 1600-tal]1600 – 1699 
37:1[Karta över norra delen av Västerbotten med Kemi och Torne lappmarker, 1785.]1785 – 1785 
38:1[Karta över Västerbottens lappmarker, 1743.]1743 – 1743 
39:1-5[Översiktskarta rörande militärdistrikts och rothållsregementens utsträckning inom sodra och mellersta Sverige, 1875.]1875 – 1875 
40:1-8[Topografiska kårens karta öfver Sverige, 1839-86.]1839 – 1886 
41:1-22[Topografiska kårens karta över Sverige, 1865-77.]1865 – 1877 
42:1-2[Generalstabskarta över Östhammar samt en plan för indelning av generalstabens karta över Sverige, södra delen, 1880.]1880 – 1880 
43:1[Salabladet av generalstabens karrta över Sverige, 1885.]1885 – 1885 
44:1[Karta över rågången mellan Knutsbo, Bergshyttan, Skinnarbo med flera byar i Folkärna socken samt Bårs bys ägor i Möklinta socken, Västmanland, 1786.]1786 – 1786 
45:1-3[Generalstabskarta över Västervik, Tjusts härad, Kalmar län, 1883.]1878 – 1883 
46:1[Karta över Rådmansö och Vätö socknar, Stockholms län, 1739.]1739 – 1739 
47:1-9[Karta över, samt mätningsprotokoll till, Ly- och Sjuhundra häraders allmänning med Husby, Skederid, Rimbo, Fasta och Edsbro socknar, Stockholms län, 1805-06.]1805 – 1806 
48:1[Karta över rågången mellan Strängnäs stad och Näsbyholm säteris ägor, Södermanlands län, 1767.]1767 – 1767 
49:1-42[Karta över Rönö och Hölebo härad, Södermanlands län, 1901-06.]1901 – 1901 
50:1-6[Karta över Fryksdals härad, Värmland, 1884-92.]1884 – 1889 
51:1[Utdrag av en avvittringskarta över Kubbe byskog samt några skatteskogar i Anundsjö socken, Västernorrlands län, 1785.]1755 – 1755 
52:1[Kopia av karta över Kakuböle utby, Arnäs socken, Västernorrlands län, 1809.]1697 – 1697 
53:1[Kopia av geometrisk karta över nedre och övre Ljusdals bergsfrälse skog, Aspeboda socken, Kopparbergs län, 1842.]1741 – 1741 
54:1[Utdrag av karta över Avesta bruk och Djeknehyttans ägor, Avesta socken, Kopparbergs län, 1770-76.]1770 – 1776 
55:1[Kopia av karta över Wäxsjö bys inägor, Bollnäs socken, Gävleborgs län, 1816.]1792 – 1793 
56:1[Kopia av karta över Vårdsätra säteri med lilla Gåttsunda och Herrängen, Bondkyrka socken, Uppsala län, 1759.]1690 – 1690 
57:1[Kopia av karta över Getingarne, Bro socken, Stockholms län, 1792.1770 – 1784 
58:1-3[Kartor över kronoparker i Burträsk socken, Västerbottens län, 1837-1907.]1837 – 1907 
59:1[Utdrag av en karta över Törunda ägor, Dingtuna socken, Västmanlands län, 1816.]1778 – 1780 
60:1[Utdrag av en del av en karta över Wendle och Törunda ägor, Dingtuna socken, Västmanlands län ca 1800.]1695 – 1695 
61:1[Kopia av en karta över Dunker socken och allmänning, Södermanlans län, 1777.]1678 – 1678 
62:1[Utdrag av en karta över Dunker socken, Södermanlands län, 1803.]1803 – 1803 
63:1[Karta över rågången mellan Dunkers kronoallmänning och prästgården Dahl, Dunkers socken, Södermanlands län, 1796.]1776 – 1796 
64:1-2[Kopior av Kartor över kvarter 33 i Falu stad, Dalarnas län, 1862.]1761 – 1782 
65:1[Karta över Daniel Erssons del i Gunsarvet, Falu landsförsamling, Dalarnas län, 1802. 
66:1[Karta över Lundby bys skog, Faringe socken, Stockholms län, 1776-1802.]1776 – 1802 
67:1[Karta över rågången mellan Österbol och Lundby byar, Faringe socken, Stockholms län, 1844-45.]1844 – 1845 
68:1[Karta över Svärlinge by, fasta socken, Stockholms län, 1776-77]1776 – 1777 
69:1-2[Plankarta samt profiler över en planerad torrläggning av Dalkarlsmyren, Folkärna socken, Dalarnas län, 1900-01.]1900 – 1901 
70:1[Karta över kronoallmänningen Ormeskogen, Fägre socken, Skaraborgs län, 1778.]1778 – 1778 
71:1[Karta över Yngshytteskogen, Färenbo socken, Värmalands län, 1778.]1685 – 1685 
72:1-6[Laga skifteskarta samt skriftliga handlingar rörande hemmanet Bensåsen, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1853.]1853 – 1853 
73:1-43[Karta och beskrivning över Tyskgården, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1854-55.]1854 – 1855 
74:1[Utdrag av en karta över Gröttlingbo socken som visar Gröttlingbo udd, Gröttlingbo socken, Gotland, 1812.]1690 – 1710 
75:1-2[Karta över Gävle stad, 1889-90.] 1889 – 1890 
76:1[Karta över den fasta lantegendomen Brynäs och Hemlinge Sältan, Gävle stad och Valbo socken, Gävleborgs län, 1799.]1779 – 1780 
77:1[Kopia av karta över rågången omkring allmänningen Törnlund, Hammar socken, Örebro län, 1824.]1748 – 1748 
78:1[Geometrisk karta över säteriet Hammar, Hammarö socken, Värmlands län, 1735.]1735 – 1735 
79:1[Karta över Hanebo socken. Upprättad med anledning av skogsavvittring, Hanebo socken, Gävleborgs län 1817-19.]1817 – 1819 
80:1[Utdrag/kopia av en karta över Norrby skog, Hardemo socken, Örebro län, 1803.]1785 – 1785 
81:1[Karta över Göljemuren och där belägna ängar mellan länsgränsen mot Västmanland och Dalälven, Hedesunda socken, Gävleborgs län, 1802.1802 – 1802 
82:1-2[Karta över byn Högsäter från 1809 samt beskrivning till en karta över Wreta skogsdelning från 1758, Hidinge socken, Örebro län.]1809 – 1809 
83:1[Kopia av karta över Wästby skog, Holms socken, Västernorrlands län, 1895.]1802 – 1802 
84:1[Karta över Alvesta, Hubbo socken, Västmanlands län, 1783.]1783 – 1783 
85:1[Geometrisk karta över Täby by, Husby-Sjuhundra socken, Stockholms län, 1768.]1768 – 1768 
86:1[Utdrag/kopia av en karta över Täby, Husby-Sjuhundra socken, Stockholms län, 1808.]1768 – 1768 
87:1-8[Beskrivning till en karta över Hållstad bys ägo- och skogsdelning, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, 1745.]1745 – 1745 
88:1[Kopia av karta över Ökna by, Husby-Rekarna socken, Södermanlands län, 1793.] 
89:1[Karta över Torroms bys skärgård, Häggdångers socken, Västernorrlands län, 1805.]1805 – 1805 
90:1[Kopia av karta över Gåsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1640 – 1642 
91:1[Kopia av karta över Måsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1640 – 1642 
92:1[Kopia av karta över Måsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1710 – 1710 
93:1[Geometrisk karta över Tossa krono nybygge i Keräsjoki by, Karl Gustavs socken, Norbbottens län, 1804.]1804 – 1804 
94:1[Kopia av karta över Västra Tullsta by, Kila socken, Västmanlands län, 1732.]1652 – 1652 
95:1[Uttdrag av laga skifteskarta över Västra Tullsta, Kila socken, Västmanlands län, 1856-57.]1856 – 1857 
96:1[Karta över byarna Algryt och Holmen, Kung Karls socken, Åkerbo härad, Västmanlands län, 1762-78.]1762 – 1778 
97:1[Karta över rågången mellan Stora och Lilla Algryt, Kung Karls socken, Västmanlands län, 1852.]1852 – 1852 
98:1[Kopia av karta över Högby by, Lagga socken, Stockholms län, 1798.]1759 – 1760 
99:1[Utdrag ur karta som visar Burges och Boxarves samskog, Levide socken, Gotlands län, 1793.]1701 – 1701 
100:1[Karta över hemmanet Lekbacken, Lidingö stad, Stockholms län, 1864.]1864 – 1864 
101:1[Utdrag av karta över Vasselhyttan, Lindes socken, Örebro län, 1830-32.]1830 – 1832 
102:1-2[Karta över rågångarna omkring Åkelsta, Lunda socken, Södermanlands län, 1771-72. Samt utdrag av karta över Öllsta, Lunda socken, Södermanlands län, 1800-tal.]1771 – 1772 
103:1[Kopia av karta över Skerplinge bys rågångar och skärgård, Lövsta socken, Uppsala län, 1798.]1746 – 1747 
104:1[Kopia av karta över Sunds skog, Lövsta socken, Uppsala län, 1776-77.]1776 – 1777 
105:1-2[Kopia av lagaskifteskarta över Ahltappen och Finnklipporna i Björsbyn samt utdrag afrån transportkarta över Nederluleå socken, Norrbottens län, 1800-talets senare del.]1850 – 1899 
106:1[Avvittringskarta över Svensarö och mattilda by, Nedertorneå socken, Norrbottens län, 1786-1803.]1786 – 1803 
107:1-10[Karta och protokoll över Å bys ägor, Njurunda socken, Västernorrlands län, 1801.]1801 – 1801 
108:1[Geometrisk karta över Närby skattehemman, Norrala socken, Gävleborgs län, 1695.]1695 – 1695 
109:1[Utdrag från karta över Norr- och Söderbärke socknar 1654 som visar rågången mot Tuna socken, Dalarnas län, 1780.]1654 – 1654 
110:1[Karta över prästgården Hultebys skog, Nyed socken, Värmlands län 1782.]1782 – 1782 
111:1[Utdrag från karta över Nyköping 1696, Södermanlands län, 1747.]1696 – 1696 
112:1[Grundritning över mässings- och pappersbruk i Nyköping, Södermanlands län, 1797.]1797 – 1797 
113:1[Karta över tredje kvarteret och femte stocken i Nyköping, Södermanlands län, 1811.]
1811 – 1811 
114:1[Profil- och planritning över översta våningen i Karlfors kvarn, Nyköping, Södermanlands län, 1910.]1910 – 1910 
115:1[Karta över Kippinge ägor, Närtuna socken, Stockholms län, 1771-72.]1771 – 1772 
116:1[Karta över Skogens, Munsåkers, gislegårds, Torsgårds, pålgårds, Hammargårds, Prästebordets och Liens byskogar, Ragunda socken, Västernorrland, 1700-talets senare hälft.]1750 – 1799 
117:1[Karta över Imnäs åker, äng och utslotter, Ramsele socken, Västernorrlands län 1784.]1784 – 1784 
118:1[Karta över Höven bys skogs- och uppodlingsmarkers fördelning, Resele socken, Västernorrlands län, 1790-91.]1790 – 1791 
119:1[Karta över byn Strands skog och utmark, Resele socken, Västernorrlands län, 1793.]1793 – 1793 
120:1[Kopia av Geometrisk karta över Wettmö, Håfmanstorpet, Simansboda, Lilla Åhlbo och Stora Åhlbo, Romfartuna socken, Västmanlands län, 1742] 
121:1[Karta över skogsmarken till Tomta mfl. hemman, Romfartuna socken, Västmanlands län, 1830-34.]1830 – 1834