bild
Arkiv

Svea hovrätt Vattenöverdomstolen Huvudarkivet

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/05
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eKINeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
44,2 Hyllmeter 
Datering
19191998(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning över SVEA HOVRÄTT, VATTENÖVERDOMSTOLEN
Metta Brundin, oktober 1981
Inledning (äldre form)Svea Hovrätt, Vattenöverdomstolen

Inledning

Vattenlagen (VL) trädde i kraft den 1 januari 1919. Enligt 11 kap. 1 VL är Svea hovrätt i viss sammansättning överdomstol i vattenmål (vattenöverdomstol). Från början utövades hovrättens verksamhet som vattenöverdomstol av en hovrättsavdelning (avd. VIII) som i egenskap av allmän avdelning även handlade andra mål. Vattenmålen numrerades inte särskilt.

Den 1 juli 1955 ägde en viss omorganisation rum (SFS 1955:436). Vissa serier har avslutats och påbörjats vid detta datum, och hädanefter numreras vattenmålen särskilt.

Under tiden 1 januari 1956 till 31 december 1975 utövades hovrättens verksamhet som vattenöverdomstol av två särskilda avdelningar (avd. I och II). Från och med 1976 utgörs vattenöverdomstolen av en enda avdelning.

I arkivet ingår fiskevärderingsmål. Enligt lag om ändring i 1950 års lag om ersättning för mistad fiskerätt m.m. (SFS 1957:687) skall talan mot fiske- värderingsnämnds dom och beslut, som meddelats i mål som avgjorts efter ikraftträdandet av 1957 års lag (den 31 december 1957) fullföljas till hovrätt. Enligt beslut den 20 januari 1959 åligger det vattenöverdomstolen att handlägga mål som fullföljts till Svea hovrätt från under denna lydande fiskevärderingsnämnder (se SFS 1957:688). Målen är särskilt numrerade.

Akter från Va-nämndsmål utgör en särskild serie (F 2). Statens Va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 1970:244).

Förteckningsplanen ansluter till den av riksarkivet den 9 november 1963 fastställda förteckningsplanen för vattendomstolarnas arkiv.

Stockholm den 27 oktober 1981

Metta Brundin


Under åren 1919-1983 översändes Vattenöverdomstolens akt, efter det att målet var avgjort, tillsammans med underrättens akt åter till respektive vattendomstol. Endast Vattenöverdomstolens dom i original arkiverades i Vattenöverdomstolens arkiv. Fr.o.m. den 1 januari 1984 arkiverades målen i sin helhet i Vattenöverdomstolens arkiv.

Vattenöverdomstolens arkiv slutlevererat oktober 2018. /ÅBR

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2024-02-29 15:15:03