bild
Arkiv

Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.

Flottans arkiv

 Arkiv (41 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
001Befälhavaren över flottan i Kalmar1685 
002Inspektören för amiralitetskadettkåren1757 – 1789Räkenskaper finns i arkiven:
- Amiralitetskollegium, Kammarkontoret, serie H II m, vol 2-3 (1757-1758).
- Karlskrona station, Kammarkontoret, serie G II b, vol. 3 (1783-1792), serie H II m, vol 4 (1775-1776).
- Karlskrona station, Kassakontoret, serie G I c (1776-1785).
- Örlogsflottans räkenskaper.

Litteratur: Wilhelm Sjöstrand, Kadettskolan i Karlskrona 1758-1792 (Karlskrona 1937)

Förteckningen kompletterad 1996.
M.Ö.
 
003Chefen för arméns flotta1756 – 1823Chefen för arméns flotta fungerade i tre perioder (1756-1766, 1777-1790, 1790-1797) fram tills dess att den återförenades med örlogsflottan. Under de perioder en chef inte fanns var arméns flotta sammanslagen med örlogsflottan. 
004Kammarrätten vid arméns flotta1786 – 1802 
005Överrätten vid arméns flotta1770 – 1796Tiden 1758-1776 jfr Stockholms eskader 1758-1824, överrätten. 
006Riksens ständers deputation över nya dockbyggnaden i KarlskronaDeputationen tillsattes den 9 september 1756 sedan beslut hade fattats att nya dockor skulle byggas i Karlskrona. Deputationens handlingar finns till största delen i Riksarkivet i ÄK (äldre kommittéarkiv). Skrivelser till Kungl. Maj:t finns i R 5616.

Handlingar som förtecknats här fanns tidigare i Nya nummerserien, avd II, nr 793 A, 793 och 37.

Mars 1999
Margareta Östergren
 
007Direktionen över nya dockbyggnaden i KarlskronaDirektionen ersatte fr o m 1767 den tidigare deputationen (kungl brev den 3 december 1766), Den upphörde redan i februari 1770.

Handlingarna fanns tidigare i Nya nummerserien avd II, nr 793 A.
 
008Inspektören över nya dockbyggnaden i Karlskrona1770 – 1789 
009Generalamirals, överamirals- samt militäramirals- eller förste amiralsämbetena1780 – 1794 
010Generalintendentsämbetet vid örlogsflottan, kansli1789 – 1803 
011Kommittén för örlogsflottans utrustning1789 – 1790 
012Generalamiralsämbetet1792 – 1794 
013Högste befälhavaren över kustarmén 1808 / Överadjutantsexpeditionen av flottanÖveradjutant var chefen för norra armén, öv.löjtn C F Coyet, se Sveriges krig 1808-1809, del 8, bil. 1. 
014Kommitté för örlogsflottan 17941794 
015Generalamiralsämbetet1812 – 1815 
016Inspektören för flottans sjötrupper1819 – 1832 
017Chefen för Kungl Maj:ts flotta / Generalamiralsämbetet1823 – 1826Enligt kungl brev den 7 oktober 1823 förenades örlogsflottan och arméns flotta till en flotta. Överamiral Rudolf Cederström utnämndes till generalamiral för flottan. Generalamiralsämbetet upphörde då Storamiralsämbetet inrättades i januari 1827. 
018Storamiralsämbetets första avdelning1824 – 1840 
019Chefen för flottans militära personal 1875-18841866 – 1906Instruktion för Chefen för flottans militärpersonal finns i Reglemente för flottan, del 1, 1875. 
020Arméns flottas krigsredogörelsekontor1788 – 1794Jfr Räkenskaper, flottan: Arméns flottas krigsredogörelse 1788-1790. 
021Finska eskadern1758 – 1790 
022Sveaborgs eskader1793 – 1808 
023Åbo eskader1793 – 1808 
024Äldre Stralsundseskadern1759 – 1762 
025Stralsunds-Landskrona eskader1804 – 1812 
026Malmö eskader1806 – 1812 
027Arméns flottas södra kommissariat1808 – 1811Jfr Stralsunds-Landskrona eskader, Malmö eskader och Räkenskaper, flottan. 
028Däckade kanonslupsbataljonens expedition1811 – 1812Fr o m år 1812 se Landskrona fördelning av Göteborgs eskader 
029Landskrona fördelning av Göteborgs eskaderFrån år 1812 till januari 1818
Handlingar från eskadern i Sundet 1813-1814 ingår i arkivet.

Jämför Kommissariatet i Landskrona
 
030Kommissariatet i Landskrona 
031Arméns flottas norra kommissariat1809 – 1810Jfr Räkenskaper, flottan 
032Eskadern i Pommern1813 – 1814Se även Räkenskaper, flottan: Arméns flotta, Pommerska kommissariatet. 
033Sjöexpeditioner, eskaderchefer1642 – 1814Se även Amiralitetskollegiums kansli, serierna B I a och E I a. 
034Sjöexpeditioner, loggböcker1675 – 1852
 
035Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor1689 – 1873
 
036Rullor flottan1635 – 1915
 
037Egerström, Arvid, arkiv1700 – 1800 
038Hagelstam, Otto Julius, arkiv 
039Rosensvärd-Lagerbielkeska arkivet1803 – 1830 
040Älvsnabbsinsamlingens arbetsutskott1829 – 1930Handlingar angående Älvsnabbsmonumentet 
041Kanonjärmusikkåren