bild
Volym

[Brev och manuskript]

ÄMNESSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/NM/NMA_7870-1/7/121
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LRjybviPMg77D5YKT15XH6
ExtraID121
ArkivinstitutionNordiska Museet

Innehåll

Allmän anmärkningLindhagen-Lo
Lindhagen, Claes Albert (1823-1887) Stadsplanerare
3 brev från L. 1878. NM.0082896, 1879, 1886.
Klipp rörande hans död.
Fullmakter, diplom, m.m. 1841-1886. NM.0082895 a-å. 0082893.
Lindhagen, Daniel George (1819-1906)
1 brev till Kistner, Tekla 1883.
Lindholm, Egon
"Guldsmedsålderman Donat Feif-anfader till Carl Jonas Love" (Almqvist) Tidningsartikel 1975. 1976/019.
Lindholm, Berndt Adolf (1841-1914)
1 brev till Ericson, Johan Erik 1883.
Lindqvist, Gustaf (Mari Mihi) 1872-1946) Författare, Borgmästare i Mariefred. 1944/153.
1 manuskript för Idun "Brefet som aldrig nådde honom"
1 brev till Iduns red.
1 manuskript "Erland Stakes sista spelparti"
Lindsten, Pehr (1805-1881) Kyrkoherde
Betyg utfärdat av teologiska fakulteten i Uppsal 1826.
Prästed.
Fullmakt för L. 1853.
Teckningslista.
Lindstein, Julius
Dikt vid L:s grav 1852. 1957/098.
Lindström
1 brev från Malmström, Bernhard Elis u.å.
Lindström, Arvid Mauritz (1849-1923)
1 brev till Hallgren 1874.
Lindström, Karl Adam (1816-1885)
1 brev till Carlén J.G. 1872.
Ling, Per Henrik (1776-1839)
"Uppgift till 1838 års Taxerings Kommitée för Stockholms Stad" NM.0024772.
Linnarsson, Nils Josef (1833-1904)
1 brev till Themptander, Ebba 1875.
Linné, Carl von (1707-1778) Naturforskare
Facsimile av brev till Baeck, Abraham 1774. (stentryck av C. Müller)
1 brev till Retzius, Anders Johan 1770. NM.0086152.
2 brev till Salvius, Lars 1765, 1769. NM.0051689.
2 st. utkast till vapensköld. 1946/237. NM.0018557.
Diverse handlingar 1745-1774. NM.0022663 (154-157).
Linné, Carl von, d.y. (1741-1783)
1 brev till Afzelius, Johan Arvidsson u.å.22740 l.
1 brev till Salberg, Johan 1769. NM.0019396.
1 brev till Salvius, Lars 1763.
Linroth, Carl Johan Gustaf (1799-1877)
1 brev till Adlersparre, Axel 1869.
Liphardt, Carl Axel von (1761-1833)
2 brev från Armfeldt, Carl Gustaf 1790. NM.0062835 a-b.
1 brev från Armfeldt, Märta 1792. NM. 0062836.
Liphardt, Vilhelm Georg von (1757-1813)
1 brev från Liphardt, Carl Axel von 1802. (koncept). NM.0062834 c.
7 brev från Liphardt, Carl Axel von 1785-1803. NM.0062834 a.
1 brev från Liphardt, Charlotta Catarina von, f. Drake 1785. NM.0062834 b.
Upplysningar om L. 1801. 62834 f.
Brev med anledning av L:s död:
Från André de Rimskoy-Korsakoff till C.A. von Liphardt 1814. NM.0062834 d.
Från C.A. von Liphardt till A. de Rimskoy-Korsakoff (i koncept och i ej undertecknad renskrift. NM.0062834 e.
Avskrift av handlingar och brev ang. L:s arv efter
majorskan Elisabeth Magdalena Hammarberg, f. Drake 1796-1803. NM.0062834 g.
Ljungberg, Abraham Salomon. Apotekare
Kontrakt med apotekaren Georg Eberh. Georgii 1802. 1947/023.
Ljunggren, Carl Johan
1 brev från L. 1860.
Ljunggren, Gustaf Håkan Jordan (1823-1905)
1 brev från L. 1862.
1 visitkort.
Ljunggren, Sven. Hemmansägare
1 brev från Forsberg, P. Stenhuggareförman 1871. 1937/071
Ljungstedt, Samuel Victor (1820-1904)
1 brev till Forsberg, C.D. 1862.
Lodron, Franz von. Greve, Envoye
Pass 1804.
Londicer, Georg Jacob
Fullmakter 1803-1823. NM.0083337 a-c.
Looström, Karl Ludvig (1848-1922)
Manuskript: "Bord i barockstil" (tryckt i Minnen från Nordiska museet, bd 1)
Manuskript: "Stol i rokokostil" (tryckt i Minnen från Nordiska museet, bd 2)
Lorck, Karl Julius (1829-1882)
1 brev till Nordgren, A. u.å. NM.0047246 b.
Lothigus, F.
Passhandling 1856. 1960/030.
Louise (1851-1929) Drottning av Danmark. 1963/051
1 brev från prinsessan L. sedemera drottning av Danmark, till barnsköterskan frökrn Boström.
1 gruppfoto.
Louise (1817-1898) Drottning av Danmark, Kristian IX :s gemål
1 bilett till Voss, J.
ett kuvert adresserat till "Hendes Majestät Drottningen, Rosendal, Stockholm. (L:s handstil).
Lovén, Sven Ludvig (1809-1895)
1 brev från L. 1871. NM.0022505 d.
1 brev till Lindblad, A. 1882.
4 brev till Meves, F.W. 1876-1881. NM.0075075.
Lovén, Johan Henrik (1827-1908)
1 brev till Reuterdahl, Henry 1888.
Lovén, Per Sigurd (1849-?)
Se autografer vol 9.
Lovisin, Carl (1720-1740)
Förteckning på utgifter vid L.s begravning, undertecknad av J.G-. Lovisin 1741.
Lovisin, G.A. Baron
Pass 1759.

Kontroll

Skapad2023-10-27 13:44:45
Senast ändrad2023-10-27 13:44:45